STUDENECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4/2001

Vydává Obec Studenec


Šťastné zvonění

Otevíráme-li starou kroniku nebo listujeme-li zaprášenými archiváliemi, objevuje se v nás opět probuzená zvědavost a dětská touha odhalovat skrytá tajemství. Jak často nám tento omamný pocit neúprosně bere současný letící svět. Velice často se mnozí dospělí považují za povolané vykládat dětské sny a touhy, neuvědomují si však, že tento svět leží za jakousi oponou, kam už dávno ztratili přístup. V jednom bychom se však mýlit nemuseli. Právě v tom omamném pocitu, se kterým vstupují každoročně ti nejmenší do školních lavic, aby ve voňavě barevných knížkách objevovali svět pro sebe samého.

V tom jediném se asi současná škola od škol z oněch starých kronik a zaprášených listin moc nezměnila. Stále kolem sebe ještě potkáváme spoustu lidí všech generací, pro které je škola příjemným koutkem v duši, koutkem se spoustou krásných a veselých příhod, koutkem se spoustou opravdových kantorů, kteří právě v duši malého školáka zanechali nesmazatelnou stopu. Jak milé je poslouchat devadesátiletého kmeta, který dodnes vzpomíná na rákosku pana řídícího a rány v dlaních dnes cítí jako konejšivé pohlazení. Jak úsměvné jsou vzpomínky důchodce v plné síle, jež dodnes ze sebe sype vyjmenovaná slova a pro zasmání přítomných vzpomíná na tajnou zásuvku ve stole dalšího pana řídícího, v níž se skrývala nezbytná fajfka a trochu rumu pro chvíle zklidnění naoko rozbouřeného kantora. Jak zklidňující jsou vlastní návraty do školních lavic a jak nesmírně poučný je pohled na své učitele dnes, s odstupem času i prošlých životních zkušeností. V paměti zůstávají jen ti, kteří dokázali být skutečnými učiteli, ti, kteří ve škole byli právě kvůli tomu nejpodstatnějšímu, tedy kvůli dětem, ti, kteří byli opravdovými osobnostmi.

Takové učitele bych přál právě těm nejmenším, kteří vstupují poprvé do školních lavic. Uznávám, že to mají v mnoha ohledech těžší, než to měli jejich předchůdci. Kantor jenom zásluhou svého studia věděl mnohokrát víc než všechny děti a často i než všichni sousedi v obci. Nyní i mezi samotnými žáky najdeme zaručené odborníky v mnoha oborech, ve kterých převyšují svého učitele. V jednom však vše zůstalo stejné, učitel si musí získat žáka svou vlastní osobností, přirozenou autoritou, vlastními schopnostmi a třeba i jen obyčejném uznáním vlastního omylu. Učitel má ukazovat, kudy jít a na křižovatkách pouze poradit, říci vše podstatné pro a proti, nikoliv rezolutně určovat směr, určitá míra rozhodování musí být na žákovi samotném. Jen takoví učitelé dokážou to neobtížnější, aby se současní prvňáci stejně těšili i do ostatních tříd ve svém školním věku. Šťastné zvonění

Petr Junek

První výsledky sčítání lidu

O sčítání lidu se namluvilo tolik zbytečných slov stejně jako tolik zbytečné vody, která nás v těchto dnech zalévá. Opět se projevila vlastnost našeho národního prostředí, která dokáže učinit problém prakticky z čehokoliv. Dokáže však také brát ledacos s humorem, jak se o tom mohli přesvědčit i návštěvníci Masopustních šibřinek, kde se osobitý "sčítací komisař" zajímal o zcela jiné statistické údaje. Dejme však nyní místo těm skutečným údajům z naší obce a z našeho regionu. Veškeré údaje se týkají všech částí Studence (Studenec, Rovnáčov, Zálesní Lhota).

Okres Semily:

Datum sčítání

Počet obyvatel

Počet domů

1. 3. 1961

78072

17688

1. 12. 1970

76631

19891

1. 11. 1980

76503

21207

3. 3. 1991

75547

22512

1. 3. 2001

75723

23915

Studenec (obyvatelstvo k 1.3.2001)

1712 obyvatel

1672 česká

306 ve věku 0-14

z toho 837 mužů a 875 žen

1 moravská

1049 od 15 do 59

14 slovenská

357 nad 60

6 německá

4 polská

766 aktivně pracujících

15 neuvedená

(395 mimo Studenec)

841 věřících

746 Církev římsko-katolická

13 Českobratrská církev evangelická

45 Církev československá husitská

37 jiné vyznání

3 cizinci

64 dočasně přítomných

Studenec (domy k 1.3.2001)

590 domů

420 trvale obydlených

794 bytů

408 rodinných domů

597 trvale obydlených

127 k rekreaci

Počty obyvatel v některých sídlech v regionu:

Okres Semily: Okres Jičín: Okres Trutnov

Okres Semily:

Okres Jičín:

Okres Trutnov:

Bukovina

182

Jičín

16582

Borovnice

448

Čistá

549

L.Bělohrad

3813

Borovnička

203

Harrachov

1774

Nová Paka

9330

Dolní Branná

906

Horka

262

Pecka

1294

Dolní Kalná

624

Horní Branná

1772

Sobotka

2302

Dvůr Králové

16840

Jablonec

1980

Stará Paka

2034

Horní Kalná

327

Jilemnice

5801

Vidochov

346

Hostinné

4955

L.Olešnice

383

Železnice

1103

Mostek

1397

Martinice

594

Vrchlabí

13259

Roztoky

928

 


Hudební tradice Studenecka

Při putování za hudebními tradicemi Studenecka se můžeme vydat několika cestami, které se na mapě historie často od sebe vzdalovaly, ale vždy nakonec k sobě opět našly cestu, protože hudba je ve své podstatě pouze jedna.

Ke Studenci neodmyslitelně patří především hudební tradice spjaté se studeneckou farností. K rozvoji vlastní hudební tvorby studeneckých lidových zpěváků přispěly především pravidelné poutě do Vambeřic, které počaly již kolem roku 1850, tedy ještě před vystavěním stávajícího studeneckého kostela svatého Jana Křtitele (1868). Antonín Šorm ve své národopisné studii Jak studenečtí putovali (1943) mimo jiné píše: „Písně rozněcovaly naše poutníky nejen posvátnou náladou, ale takřka nebeským klidem a sílily i v namáhavé chůzi parného dne." V čele každého takového procesí kráčel tzv. volbater a v pozůstalosti jednoho z nich, Karla Tauchmana, byly nalezeny tři ručně psané poutní knihy, z nichž na těchto cestách „předříkával". Některé z těchto písní pocházejí zcela jistě z tvorby studeneckých „poutníků", neboť se textově dotýkají přímo našeho regionu a u řady z nich najdeme poznámku o používaném nápěvu. Později se „vambeřického procesí" zúčastňovali i hudebníci, kteří pobírali i denní odměnu ve výši 12 krejcarů kromě basisty (7 krejcarů) a vokalistů (6 krejcarů).

Za všechny hudebníky je třeba jmenovat především vokalistku Annu Kloučkovou, jejíž jasný a zvučný hlas zůstal navždy v paměti poutníků i návštěvníků Vambeřic, stejně tak jako křídlovka Františka Nešajdy, který s oblibou vystupoval při průchodu „Kamenným hájem" (Adršpašské skály) na skalní ostrohy a odtud hrával kouzelné melodie, které se v ozvěnách ozývaly skalním městem. Součástí této tradice se stalo i „Májové zpívání", které počalo v roce 1891 po postavení sochy Panny Marie Lurdské, ke které se chodilo zpívat po celý květen a každou letní sobotu.

Vysvěcení nového studeneckého kostela v září 1868 se jednak odrazilo i v hudební tvorbě vznikem oslavné skladby Píseň o vystavění a vysvěcení chrámu Páně Studeneckého v okresu Jilemnickém, která se zpívala na nápěv písně Ze všech nejkrásnější já milou mám, ale především vytvořením ideálních podmínek pro vznik chrámových sborů, které ke Studenci neodmyslitelně patří.

Skutečný počátek historie chrámových studeneckých sborů najdeme pravděpodobně již před první světovou válkou, kdy do Studence přichází na pozvání faráře Řiba nový varhaník Karel Exner (na varhany hrál až do svých 90 let), který s velkou radostí a láskou tuto funkci přijal a ihned se dal do práce. Svolával zpěváky ke zpěvním zkouškám, obstarával ze svých skromných prostředků liturgický materiál a vytvořil tak první stálý chrámový sbor, v jehož vedení pokračovala jeho dcera Cecílie Exnerová. Současný chrámový sbor má svůj původ v sousedních Roztokách v roce 1975 a především v osobě Zdeňka Urbana a rozhodně se již neorientuje pouze na vlastní chrámový zpěv, ale vystupuje i při jiných příležitostech. Úzce spolupracuje s tvorbou současných skladatelů, především Zdeňkem Pololáníkem, Svatoplukem Janyšem a PhDr.Karlem Cikrlem, pokouší se i o vlastní tvorbu. Vedle nezbytných varhan je doprovázen 2 sólovými kytarami, basovou kytarou, příležitostně i dechovými nástroji. Motto sboru vypovídá za vše: Lid, který zpívá, dobré srdce mívá.

S chrámovými sbory tak trochu souvisí i další ojedinělá studenecká tradice, kterou jsou vánoční koledy. Mnohé z nich se dochovaly zásluhou řídícího učitele v sousedních Martincích, vynikajícího hudebníka a dirigenta Pěveckého sdružení krkonošských učitelů Josefa Horáka. A právě zpěváci z chrámového sboru založili v roce 1953 milou zvyklost, jejímž cílem je dle Josefa Jebavého „potěšení z krásy lidového zpěvu, polechtání u srdce". A od tohoto roku se studenečtí „koledníci" každoročně vydávají na svatoštěpánskou koledu a udržují tak tradici studeneckých literátů, zpěváků chrámového sboru, kteří před mší předříkávali písně a vedli zpěv. Z tvorby jednoho z nich, Engelberta Karáska, pochází i jedna ze 40 koled, kterou mají studenečtí koledníci ve svém repertoáru.

Další nedílnou hudební tradicí jsou studenecké kapely či hudební skupiny. Ta první z nich byla založena již v roce 1896 kapelníkem Engelbertem Fléglem a poprvé oficiálně vystoupila v září 1898 na slavnostech 30.výročí vysvěcení místního kostela. V roce 1900 se kapela rozdělila na smyčcovou část, která vedl původní kapelník Engelbert Flégl, a na dechovou část, kterou vedl jeho syn Karel Flégl. V roce 1910 vznikla ve Studenci třetí kapela, kterou vedl varhaník Karel Exner. Do vývoje těchto studeneckých „muzik" však zasáhla první světová válka, z níž se nevrátil především kapelník Karel Flégl a vznik nové republiky nechal zapomenout na „ideové" spory obou kapel. Všichni studenečtí hudebníci se spojili v jedno hudební těleso pod taktovkou Engelberta Flégla a slavná éra studenecké dechovky začíná rokem 1928, kdy dirigentskou taktovku přebírá na dalších 60 let Josef Tomáš. Hrál v kapele již od svých 14 let a kromě klavíru ovládal prakticky všechny nástroje. Studenecká dechovka hrávala na sportovních dnech, vojenských přehlídkách a manévrech, na sokolských slavnostech a různých kulturních akcích v širokém okolí. Před druhou světovou válkou vytvořila část muzikantů i hudební skupinu, která hrála jazzovou a swingovou hudbu, saxofon a dirigentskou taktovku opět ve svých rukách třímal Josef Tomáš. V roce 1952 byla Josefu Tomášovi „zrušena" svobodná kapelnická živnost a obě kapely přešly pod závodní výbor ROH místního textilního závodu Texlen Studenec, kde působily až do počátku 90.let a studenečtí hudebníci ještě stačili společně oslavit 60 let dirigentského působení Josefa Tomáše a jeho 90.narozeniny. To však již většina z nich působila v okolních dechovkách a studenecká dechovka uzavřela svou historii. Mnohem skromnější historii měly beatová skupina Congenial Souls v 60.letech a folková skupina Smolaři, která se zúčastnila v 70.letech několika ročníků Porty. Svou historii teprve píšou country skupiny Figury a rocková kapela Alibi rock.

Ke studenecké hudební tradici nepochybně patří bohatá činnost studeneckého ochotnického spolku Lidumil, jehož vznik také s hudbou úzce souvisí. V letech 1884 a 1885 dva mladí studenečtí učitelé Josef Jezdinský a Josef Skrbek chodívali zpívat do hostince U Johnů různé veselé písně a kuplety a tato vystoupení měla nejen u občanů mimořádný ohlas (za jedno z vystoupení byla Josefu Skrbkovi udělena okresním hejtmanstvím v Jilemnici peněžitá pokuta). Tím byl otevřen první list bohaté ochotnické kroniky Studence a „hudební kusy" zaplnily nejednu stránku. Studenečtí ochotníci se mohli pochopitelně spolehnout na studenecké hudebníky, z nichž se mnozí stali zároveň i aktivními herci. Prvními operetami na studeneckém jevišti byly operety Z českých mlýnů a Podzimní manévry v roce 1923. Přátelé (tak se po celou dobu své historie studenečtí ochotníci oslovovali) studeneckého Lidumilu i všichni pamětníci dodnes trochu nostalgicky vzpomínají na ty nejzdařilejší akce a shodně všechny byly úzce spjaty s muzicírováním. Tou první byla velká zahradní slavnost v roce 1950 v parku studeneckého zámku pod režijním vedením Antonína Horčičky, kde studenečtí muzikanti představovali různé hudební skupiny a největší úspěch sklidila „cigánská" muzika pod vedením Antonína Holce. Právě Antonín Holec, učitel a ředitel studenecké školy, stál u hudební režie dalších studeneckých operet, z nichž největší úspěch měla Schubertova opereta Dům U Tří děvčátek. Historicky největšího úspěchu s nejvyšším počtem repríz však zaznamenala hudební estráda Babiččina krabička v roce 1966. Obdobný úspěch měl hudební pořad Rodáci rodákům u příležitostí Sjezdu rodáků v roce 1973 pod vedením oblíbeného studeneckého zpěváka Stanislava Pochopa, v němž vystoupili i studenečtí rodáci Ludmila Erbenová, členka opery ND v Praze, a Stanislav Klouček, člen orchestru Státního divadla v Karlíně. Poslední zdařilou hrou byli Stroupežnického Naši furianti v roce 1976 pod režijním vedením Václava Vokřínka se spoustou krásných písní pod hudební taktovkou další významné studenecké osobnosti, dirigenta Jaroslava Jeníka.

Při toulkách za hudebními tradicemi však nesmíme zapomenout na tu nejprostší cestičku, po které se hudba naší obcí ubírala. Mnoha generacím však přinesla jednak útěchu v práci, jednak oddech po práci samotné. Již v 50.letech 19.století probíhaly ve studeneckých hospodách neorganizované hudební zábavy, které všichni nazývali jako šejdovce. Ty nejznámější se konaly v Exnerově hospodě a ve Staré Hákově hospodě, kde hrávali starý Borůvka a Nácek Němců s flašinetem střídavě dvě písničky: Za čtyrák, za čtyrák a Ztratila jsem kajdu. Svou zvláštnost měli především zábavy v Jínově hospodě, kde po několik let přežívalo zimu několik cikánských rodin. Jejich housličky, harfy a citery byly pravou hudbou pro radost. Na dalšího studeneckého lidového muzikanta krásně vzpomíná studenecký rodák, pedagog a spisovatel Karel Erban: "Nejen v naší vsi, ale i po celém širém vzdáleném okolí byl znám slepý harmonikář, studenecký Spielmann. Všude chodil pěšky a sám, ale lidé ho rádi převedli přes obtížnější místo, zvláště my děti jsme ho brávaly za jeho nevenkovansky měkkou ruku. Vždy černě a čistotně oděn, v tvrdém klobouku, harmoniku po boku na řemen, chodil schýlený, rukama i nohama jakoby ohmatávaje cestu, plůtky, stromy a zdi, takže znal na cestách každý větší kámen, hrbol, prohlubeň, každý suk v plotě nebo na stromě, každé okénko nebo štěrbinu ve zdi. Celá jeho citlivá bytost byla jako radar, místo chybějícího zraku měl podivuhodný smysl jiný. Věděl, kdy kdo má svátek, kdy kde bude svatba, pouť nebo posvícení, všude rád přišel vesele zahrát a zazpívat. Hrával i smutně, teskně, ale jen pro sebe, svému srdci, své duši tak ulevoval, před lidmi se se svou bolestí nechtěl s nikým sdílet. Nebyl to almužník, ale host, jemuž příslušel honorář a čestné místo ve světnici. Rád chvíli poseděl a povypravoval, rád se hlasitě smával, kývaje se třepaje při tom rychle rukou. Zlého slova od něho nikdo neslyšel, nikdy nikoho nepomlouval, nikomu nezáviděl. Měl vrozenou inteligenci, jemné způsoby a řeč, byl skromný i hrdý zároveň. Rozradoval se jednou jako dítě, když si mohl v jednom domě sednout k pianinu: ruce se mu vzrušeně rozběhly po klávesách a radostně zavýskl. Hudbou se živil, v hudbě žil i umřel, s hudbou odcházel z tohoto světa. Kéž mu Bůh stonásobně odplatí za vše, co mu v tomto životě odepřeno!" Ve sborníčku Vesnice tkalců najdeme i studenecké tkalcovské písně a dokonce původní jarmareční píseň o jedné studenecké tragédii (sebevražda nešťastně zamilovaného mladíka). Tradice studeneckých lidových hudebníků má své pokračovatele i nyní, na svou harmoniku stále ještě hraje třiadevadesátiletý František Hák (nedílným doprovodem harmoniky je vozembouch), jenž hrával s kapelníkem Tomášem na svatbách už po první světové válce, a svůj charakteristický repertoár má dokonce i na zvukových nosičích další studenecký harmonikář Zdeněk Valenta, svůj půvab mají i vystoupení souboru s podivuhodným názvem Jefipi. To vše je důkazem toho, že hudba ve Studenci stále žije a stále čerpá z několika dosud nevysychajících pramenů. Předešlé řádky jsou především poděkováním všem, kteří tu živou vodu studeneckých hudebních tradic přinášeli a přinášejí.

(časopis Krkonoše, číslo 10/2001)

 


Erbanův Stoletý kalendář

V loňském roce byla vydána s podporou studeneckého obecního úřadu a rodiny Tauchmanovy útlá knížečka studeneckého rodáka, filologa, pedagoga a básníka Karla Erbana Stoletý kalendář. Je souborem glorifikace autorova rodiště s vroucím vyznáním zážitků z jeho mládí, lyrickým projevem lásky k milované mamince a tatínkovi i dojemným popisem života rodiny, farnosti i obce v průběhu jednotlivých ročních období. A protože nám toto dílko věnčitě rozprostírá život u nás v podhůří Krkonoš, nemělo by chybět v žádné rodinné knihovničce.

Pozorný čtenář si položí otázku, kdo byli rodiče a blízcí místního vzdělaného rodáka ?

Matka Marie Háková se narodila 8.prosince 18693 ve statku čp.10 (nyní již zbourané hospodářské stavení "u Mádlů" ) a patřila do jednoho z nejstarších studeneckých rodů. Byla nejstarším dítkem rodičů sedláka Františka Háka a jeho manželky Františky, dcery rolníka Antonína Hartiga ze Štikova. V rodině Františka Háka se narodilo 13 dětí, z nichž osm se dožilo dospělosti a oženilo se nebo provdalo.

Otec Josef Erban se narodil 16.února 1860 v domku čp.268 a byl potomkem starého studeneckého rodu Erbanů z čp.26. Rodina byla spřízněna s rodem studeneckých učitelů Šormů, se studeneckým rodem Benešů, Tauchmanů z čp.45 a dalšími.

Sám básník Karel Erban byl nejmladším z pěti dětí, z nichž první dvě zemřely v útlém mládí. Bratr Josef byl rolníkem a hospodařil v čp.60 a sestra Marie se provdala do Martinic.

Z rodiny matčiných sourozenců zůstali mnozí ve Studenci. Františka se provdala za Ignáce Pršalu z čp.67, Anna za Jana Tauchmana z čp.210, Jindřiška za Josefa Doubka, Juliana za kameníka Františka Háka z čp.98, Josef se oženil s Viléminou Tauchmanovou z čp.18 a na rodovém statku hospodařil až do své smrti v roce 1907, nejmladší Štefanie se provdala za Ferdinanda Kudra z čp.294 (nevrátil se z 1.světové války) a podruhé za Josefa Havla z čp.55.

Všechny děti z těchto manželství byly bratranci a sestřenicemi Karla Erbana. Narodily se v letech 1892 až 1929 a některé z nich ještě ve Studenci žijí.

Jan Hák

 

Charakteristika obce Studenec

V roce 2002 bude vydána publikace o obcích, které se zapojily do soutěží Vesnice roku. Našim čtenářům předkládáme návrh textu o naší obci, který společně s fotografiemi bude zařazen do této publikace.

Obec Studenec je tvořena 3 částmi, obcemi Studenec a Zálesní Lhota a osadou Rovnáčov. K 1.3.2001 žije na území obce 1712 trvale přihlášených obyvatel.

První historická zmínka o Studenci pochází ze zemských desek z roku 1388 v souvislosti s vlastníkem obce Prziechem de Studenicz. Současná obec vznikla postupným sloučením několika samostatných dvorů (Studenec, Horní a Dolní Lišno, Zásmuky, Slavíkovec). K nejvýznamnějším vlastníkům patřili Trčkové z Lípy, Zárubové z Hustířan a po bitvě na Bílé hoře i Albrecht z Valdštejna. Po třicetileté válce se studenečtí sedláci zúčastnili selského povstání (1651) a někteří z nich byli popraveni v části obce zvané U Čakanu.

V roce 1732 byla v obci postavena jedna z prvních soch svatého Jana Nepomuckého a společně s barokním křížem (1774) U Lípy a sochou svatého Josefa (1891) patří k významným uměleckým památkám obce.

První kostelík pocházel z přelomu 16 a 17.století, první kněz byl v obci ustaven v roce 1781 a nynější kostel svatého Jana Křtitele byl slavnostně vysvěcenv roce 1868. Majitel studeneckého panství Ignác z Bergenthalu přestavěl koncem 19.století bývalý barokní panský dům na pseudorenesanční zámek (nyní Zámecký hotel Studenec).

Vývoj obce v 19.století je spojen především s domácím tkalcovstvím, které dalo základ i vzniku textilní továrny firmy Fejfar Mládek. Majitel firmy Jan Fejfar, rodák z blízkého Podlevína, je uváděn v publikaci 500 nejvýznamnějších Čechů v 30.letech 20.století a tato firma jako jediný český výrobce vystavovala na mezinárodní světové výstavě v New Yorku v roce 1939.

V průběhu druhé světové války se na území obce skrývali parašutisté z Anglie v rámci operace Antimona, která byla zásluhou konfidentské činnosti odhalena a někteří studenečtí občané byli odvlečeni do koncentračních táborů. Hlavním koordinátorem této operace byl bývalý studenecký učitel Václav Knotek, později pracovník Ministerstva obrany ČR (1945-1948), po emigraci člen zpravodajských služeb Velké Británie. V průběhu zatýkání v Praze při plnění zpravodajského úkolu spáchal sebevraždu (1948).

K významným rodákům obce patří především František Ladislav Sál, sběratel místních lidových pověstí a profesor na hradeckých školách, Karel Erban, básník a pedagog na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, fotograf František Hák, v obci působil malíř Bohuslav Dvořák a fotograf Miroslav Hák, syn Františka Háka (člen skupiny 42).

K památkovým objektům v obci patří socha svatého Jana Nepomuckého a roubená lidová architektura v dolní části obce.

Zcela odlišným historickým vývojem prošla Zálesní Lhota jako jediná německá obec (Huttendorf) na území bývalého jilemnického okresu. Založení první osady spadá do 2.poloviny 15.století zásluhou kolonizačního úsilí ze sousedního německého Lánova (Langenau).

První dřevěný kostelík pocházel z roku 1596 a v roce 1883 byl vysvěcen nový kostel svatého Jana Nepomuckého. Po roce 1945 byla většina německých obyvatel odsunuta a obec začala psát zcela jinou kapitolu své historie.

K nejvýznamnějším rodákům patří Jiří Šlitr, člen divadla Semafor, a Květa Jeriová-Pecková, medailistka z olympijských her v běhu na lyžích.

Po roce 1989 došlo k rozvoji společenského života v obci, svou činnost obnovily některé původní spolky, významnou aktivitou je především sportovní dění v 7 občanských sdruženích. V průběhu roku se uskutečňuje řada kulturních a sportovních akcí pro místní a další veřejnost (oslavy výročí spolků, dětské dny, koncerty, besedy s významnými osobnostmi), aktivně pracují Klub důchodců a Klub maminek. Došlo i k výrazné modernizaci místní školy (částečně v rámci dotace Programu obnovy venkova) zřízením učebny výpočetní techniky, odborných učeben, tenisových kurtů a lehkoatletického areálu a půdní vestavby s výtvarným a keramickým studiem. Významným počinem bylo i vybudování chodníku podél frekventované silnice do Krkonoš, dostavba zdravotního střediska včetně bytových jednotek v bývalých půdních prostorech.

Na základě těchto aktivit obdržela obec Zlatou stuhu v regionálním kole soutěže Vesnice roku v roce 1998.

 

Povídání o Klubu důchodců

Nevím pořádně jak začít, a tak zahájím náš další rozhovor obligátně. Informací o počasí. Byl nádherný letní podvečer, jeden z posledních červencových tohoto roku. Seděli jsme na lavičce před domem Jakoubkových a tajemně prodloužené stíny si hrály všude kolem stejně jako přesně neurčitelný počet malých vnuků pána domu.

Vedoucí Klubu důchodců paní Ježková a pan Jakoubek toho chtěli spoustu říct, ale najednou nějak nevěděli, kde začít, a tak jsme si na úvod připomněli jednu z posledních akcí, na kterou jsem byla také pozvána.

Oba: 6. června se v sálu u Višňákových konalo slavnostní závěrečné posezení Klubu důchodců při pivečku a vínečku. Sešlo se nás rekordních 97. V připraveném programu jsme mezi sebou přivítali i vzácné hosty – bývalé Studenečáky Standu a Věru Pochopovy z Lomnice nad Popelkou, paní Marii Havrdovou z Jilemnice a místní bývalé ochotníky z divadelního spolku Lidumil, kteří pod vedením pana Milana Škrobánka připravili pásmo vzpomínek a známých písniček. Zpívali se písně moravské při vínečku pod vedením pana Josefa Jebavého, dále pestrý program "Hašlerek" v sólovém podání Standy Pochopa a k tomu ještě hospodské písničky, které si s harmonikou Zdenka Valenty zazpívali všichni.

Naše poděkování patří také starostovi panu Františku Tauchmanovi, který spolu se svou manželkou Evou přijal naše pozvání, a vyjádřil tím svůj zájem a podporu.

Celá akce je zaznamenána kamerou pana Miroslava Jezdinského ml. a ve středu 5. listopadu 2001 bude od 14. hodin záznam promítnut na videu v zasedací síni OÚ.

(Za sebe musím říct, že všichni zpívali se zjevným nadšením a celé setkání mělo vzácnou atmosféru, přátelskou a plnou pohody…)

Co však bylo na úplném začátku? Klub důchodců tu už několik let úspěšně funguje.

Paní Líba : Úplně na začátku byl nápad pro studenecké důchodce něco udělat. Přišla za mnou paní Růžena Jebavá a spolu jsme uvažovaly, co by se dalo podniknout….To byl rok 1994 a my přemýšlely co a jak. Bylo samozřejmě potřeba zajistit místo, a tak jsme se domlouvaly s obecním úřadem o možném poskytnutí zasedací místnosti. Tehdejší starosta pan Alois Kuřík a můj manžel Jiří nám beze všeho vyšli vstříc a my mohly začít plánovat dál.

Říkaly jsme si, jak je důležité se sejít. A je důležité, aby bylo kde. Každý pak už má chvilku, každý si ji najde… Většinou by se ti lidé nesešli nikde. Je to takové zpestření jinak možná fádního života.

A co se dělo dál?

Paní Líba : Scházely jsme se s tím, že pohovoříme, posedíme… Později jsme si myslely, že by tam mělo být i nějaké občerstvení a možná i program, aby to bylo vždycky opravdu příjemné odpoledne.

Bylo zapotřebí sezvat důchodce, a tak Růža začala psát plakáty, rozvážet je a zvát. Později se plakátování ujala paní Věra Staňková, která tuto "technickou" věc zajišťuje dodnes. Také jsme se na začátku ptaly, kdo by byl ochoten nám s tím nějak pomoci…

Pan Josef : Je to vlastně taková skupinka. Paní Kudrnáčová, paní Vodnárková, paní Lída Tauchmanová, paní Růža Jebavá, tadyhle paní Jakoubková…Starají se třeba o občerstvení, umytí nádobí, obsluhu u stolů a tak.

A pan Mirek Jezdinský. Tomu zase děkujeme za pořizování videozáznamů z našich setkání. Dělá to ve svém volnu.

Paní Líba :Ono je to celé o tom, kdo si co vezme na zodpovědnost, a jestli je ochotný pro to něco udělat

Pan Jakoubek : V těch minulých počátečních letech se četla studenecká kronika. Většina přítomných pamětníků neměla nikdy předtím možnost si to přečíst. Vzpomínali a bylo to opravdu zajímavé. Vzpomínali na svá školní léta ve Studenci, na kantory, které my už nepamatujeme, na válečná i předválečná léta, na spoustu událostí, které se tak oživovaly… Pozornost upoutala i textilní tradice Studence jako "vesnice tkalců". Také záznamy o zdejší továrně Fejfar – Mládek a to, jak byla textilka důležitá pro zdejší život se probíralo…

Paní Líba : Vždycky se rozpoutala diskuse…

Ohromně ráda poslouchám staré lidi. Aniž by se koho dotýkali, znají přesně to propojení všech rodů, co kdo dělal, kde byl… Všechno do podrobností….

Pan Josef : Od čtení kroniky nebylo pak už skoro kam jít. Snažili jsme se rozšiřovat program. Přicházelo čím dál víc lidí a bylo náročnější připravit něco, co by se líbilo všem a udržel se zájem.

A jak vlastně vypadá vaše činnost teď?

Pan Josef : No, kde začít… Většinou se pravidelně scházíme první středu v měsíci na obecním úřadě. Ke zpestření se vždycky připravuje nějaký program…

A kolik se vás tak schází ?

Pan Josef : Pravidelně to bývá mezi čtyřiceti až šedesáti. Ono se to vždycky ne každému hodí. Ani my sami jsme zpočátku nevěděli, že se to celé tak povede.

Je pravda, že chodí osamělí lidé, ale pravidelně přichází i řada manželských párů. Všichni se mezi sebou většinou běžně nesetkají po dlouhou dobu.

Teď mě napadá, že by určitě stálo zato zmínit alespoň některé akce, které jste za těch téměř 8 let své působnosti uspořádali….

( Následující řádky jsou vypsány z kroniky klubu a proloženy střídavými poznámkami obou aktérů rozhovoru.)

Historicky první setkání se konalo 19.ledna 1994 za účasti 19 lidí. Dohodlo se zde, kdy se budeme scházet a kdo se bude o co starat.

Od té doby jsme zde už několikrát měli vystoupení dětí z mateřské i základní školy. Zazpíval nám dětský sbor, přivítali jsem malé klarinetisty a flétnisty, hrály se pohádky, recitovaly básničky. Většinou je zveme na Svátek matek a již tradičně probíhá pod jejich vedením "Mikulášská besídka". Zrovna teď nedávno bylo vidět, jak všichni pookřáli, když nám děti ze setkání maminek s dětmi hrály opravdu pěkně provedenou pohádku. Krásně krojovanou, prostě perfektní…. Myslím, že byly spokojené i ty děti, protože neodcházely s prázdnou. Menší pohoštění a čokoláda…

Pořád je to o setkávání malí-mladí-staří a zjišťování, že si opravdu máme co říct.

Kromě těchto vystoupení se na našich setkáváních hodně hraje a zpívá. Často hudbu obstarává skupina FiJePi složená z našich členů. Pan Jiří Fišera hraje na harmoniku, pan Miroslav Jezdinský st. na vozembouch a pan Josef Pičman k tomu zpívá.

Mimo to jsme navštívili například TEXLEN, kde spousta lidí pracovala. Teď viděli poprvé ten nový strojový park a zase se mohlo diskutovat a vzpomínat. Také jsme byli v nové půdní vestavbě na základní škole, jilemnickém muzeu, uspořádali jsme zájezd do Slaného u Semil na přednášku a kulturní akci.

Několikrát se promítalo video nebo diapozitivy z cesty po Izraeli, Himálajích, Holandsku, ale i mnohé aktuální věci natočené ve Studenci a okolí.

V roce 1998 přijal naše pozvání pan Jiří Sovák a promluvit jsme si mohli i s panem Zdeňkem Remzou, několikanásobným přeborníkem ČSSR ve skoku na lyžích a účastníkem OH.

Konalo se i několik přednášek o zdraví, besedovali s námi starostové, knihovník, uspořádali jsme výstavu knih…

Za zmínku jistě stojí i masopustní tomboly, které připravuje pan Jakoubek. V posledních dvou letech jsme požádali některé studenecké sponzory a oni nám do nich ochotně přispěli. Můžeme zde jmenovat Řeznictví Nosek i Řeznictví Korda, Delikates cukrárnu pana Václava Beneše, Pekařství pana Josefa Háka a Orion pana Tomáše Míčky. Všem samozřejmě velmi děkujeme.

Chce to, aby lidé měli pořád něco nového. Vyzýváme je, aby si sami řekli, co by chtěli. Každý návrh je vítán.

Paní Líba: Když už jsme u toho programu, jistě také stojí za zmínku, jak vypadá finanční stránka naší činnosti. Jak hospodaříme… Předám teď slovo našemu hospodáři…

Pan Josef : Rád objasním. Každé naše setkání je zpestřeno menším občerstvením, které obnáší chlebíček, zákusek, kávu, čaj… Každý si zaplatí to, co sní. Na závěr důchodcovského roku se pravidelně v červnu pořádá v některé místní restauraci setkání s větším pohoštěním. A tak jsme si všichni odhlasovali finanční fond. Přispívanými částkami si každý jmenovitě dle účastí předplácíme náklad právě tohoto slavnostního setkání. Kdo měl méně pravidelných účastí, méně si i "naspořil" a může dostat jen menší částku zpět.

V letošním roce nám začaly přibývat programově náročnější akce při různých výročích, a proto jsme požádali obecní úřad o finanční přispění. Bývalé starostce jsme předložili plán akcí spolu s výdaji. Byl nám schválen a my věříme i v další přízeň.

A tradiční otázka na závěr. Chtěli byste něco Studenečákům a Lhoťákům vzkázat?

Paní Líba : Chtěli bychom vyzvat všechny důchodce, kteří ještě váhají, aby přišli mezi nás a zpestřili si tak alespoň jedno středeční odpoledne v měsíci.

Pan Josef : Zváni jsou samozřejmě i Lhoťáci, kteří zatím reagují v menším počtu. Záleží zase jen na nich, autobusové spojení mají. Jsou jim tu otevřeny dveře.

Paní Ježková : Každý může přijít. Každý, i když doposud nechodil, bude vítán.

Já děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru a úsměvů do celého dalšího fungování!

A na úplný závěr si neodpustím úryvek z úvodu pana Tauchmana (za rybníkem), kterým zahajoval na výše zmíněném závěrečném setkání pásmo moravských písní o vínu a při víně. Předávám mu teď na několik řádků slovo:

"….Dnes nastává alespoň v Čechách renesance pití dobrého vína. Kéž by to tak bylo i nadále, neboť dobré víno tvoří dobrou náladu, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vznik dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem…."

Takže dobrému vínu, dobrým myšlenkám a dobrým skutkům ZDAR!

 


Zprávy Obecního úřadu

Vážení spoluobčané,

od minulého vydání Zpravodaje uběhlo několik týdnů, ve kterých si děti užily pěkné prázdniny a někteří z nás příjemnou dovolenou a už je před námi podzim. V tomto období se dost změnilo, stalo, vyřídilo nebo udělalo i v naší obci.

Na OÚ byla dvě zasedání ZO v tak krátké době, jak to obvykle nebývá, ale na obou zasedáních bylo co řešit (viz zápisy níže, ty nakonec i částečně vypovídají o tom, co se v obci děje). Ale ani tam se třeba nedozvíte, že obec za první pololetí letošního roku dostala od firmy EKO – KOM téměř 40. 000,- Kč za tříděný odpad. Je to takové milé ocenění Vašeho úsilí při jeho třídění, přestože za odvoz skla, plastů a drobného železa zaplatila podstatně víc. Jen tak pro zajímavost: bylo odvezeno 11 tun plastů, 14,5 tuny skla a 6 tun drobného kovového odpadu.

Po dvouletém úsilí se podařilo snížit ztráty v obecním vodovodu ve Studenci i za cenu nemalých nákladů na opravy.

Velice mne potěšila Vaše účast v anketě "POMNÍK"! To, že se jí zúčastnilo 82 občanů, je překvapující a nebývalé. A jak to dopadlo? 50 spoluobčanům se líbí pomník na místě, kde je, 27 lidí by mu dopřálo výsluní urnového háje a 5 lístků bylo bez adresy nebo se sdělením: "Je mi to jedno!"

Rada rozhodla pomník nechat opravit současně s dalšími sochami ve Studenci a v Zálesní Lhotě, pokud to vůbec letošní deštivé počasí umožní.

Doufám, že nás ještě čeká pěkný podzim, aby bylo možné zhotovit vodovod na Kostelecku, Kubikovsku a v Rovnáčově.

Snad se konečně podaří udělat chodníček od Tomášových směrem k sokolovně.

Plánované opravy a úpravy na studeneckém hřbitově nebyly dost zajímavé pro oslovené firmy, a tak ani jejich nabídka, podařilo se ji získat pouze od jedné firmy, nebyla cenově přijatelná pro obec. Věřím, že i hřbitov se podaří zkrášlit a místo upozornění: "Teda, hřbitov nic moc!" budou i lepší ohlasy.

Začátkem června jsme s místostarostou nabídli Lhoťákům besedu u Vás na Višňovce. Nemělo to být jen takové pomyslné setření slzy z oka těch, kdo želí odchodu paní Ireny Benešové do Liberce a mají strach, že teď se na Lhotu už vůbec myslet nebude. Nechtěli jsme Vám slibovat nemožné, ale slyšet Vaše názory, přání, podněty a připomínky a pokusit se nějak Vám pomoci.

Přišlo Vás nečekané množství; nejspíš Vás z klidu domova vyhnala starost: "Jak to bude s obchodem!?" Jen mě zarazilo, že věkový průměr zúčastněných se jen tak odhadem blížil rokům, kdy se už nechodí ani do školy, ani na rande, ale spíš k lékaři, tím rozhodně nechci tyto lidi odradit od případného příštího setkání, vůbec ne, naopak se na ně těším, ale jsou to opravdu jediní, komu na dění v obci záleží? Je pravda, že někteří mladší se také občas snaží něco pro Lhotu zajistit, a to je moc dobře! Díky za to, ale není jich moc.

Tehdejší bolest je za námi, obchod je znovu otevřený a nezbývá než popřát paní Dlabolové a slečně Plačkové hodně spokojených zákazníků a občanům nejen pestrý výběr kvalitního zboží, ale i ochotnou a radostnou obsluhu.

Je vidět, že i připomínky z takové besedy mohou pomoci s odstraněním některých problémů, Okresní úřad v Semilech, referát dopravy a silničního hospodářství stanovil místní úpravu provozu na křižovatce ve Lhotě, která má být provedena Správou a údržbou silnic ještě letos do 30. září.

Po několikaletém snažení vybudovat most přes potok v Zálesní Lhotě (před léty mělo JZD připravené roury) stojí v místě dnes už bývalého brodu nový most. Jeho stavbu zařídila obec s tím, že potřebné nemalé terénní úpravy provede firma ZETKA STRÁŽNÍK. Plánovaná úprava okolí mostu bude možná milým překvapením. Bude tak umožněn nejen lepší přístup k pozemkům a polím za potokem, ale také se zlepší vzhled kousku vesnice, kde to vypadalo jak před sto lety.

Vím, že ke spokojenosti s prostředím v našich vesnicích ještě mnoho chybí, ale určitě se dá ještě hodně udělat tak, aby se nám tady všem co nejvíce líbilo!

To Vám všem moc přeji.

Váš starosta

 


Z Á P I S

ze  zasedání zastupitelstva obce Studenec ze dne 18. 6. 2001, které se konalo ve velké zasedací místnosti OÚ Studenec. Jednání začalo v 18.00 a skončilo ve 20.00 hodin.

Bylo přítomno 14 členů ZO a 18 občanů.

Omluveni: Z. Bartoňová

PROGRAM:

1. Volba návrhové komise, ověřovatelů, zapisovatelky.
2. Předání Pamětního listu.
3. Prodeje pozemků.
4. Prodej akcií České spořitelny.
5. Příspěvek Masarykově měst. nemocnici v Jilemnici.
6. Příspěvek na rekonstrukci kotelny pro TJ Sokol Studenec.
7. Návrh nové vyhlášky o provozu výherních hracích přístrojů.
8. Opatření k nápravě nedostatku zjištěného při kontrole hospodař. obce , informace o způsobu využití FRB a nové půjčky z tohoto fondu pro rok 2001.
9. Odměna pro neuvolněné členy ZO.
10.Rozdělení příspěvku obce sportovním organizacím.
11.Diskuse.
12.Usnesení.

K bodu 1. – Jednání ZO zahájil starosta F. Tauchman. Byla zvolena návrhová komise ve složení: M. Nyklíčková, P. Kuřík a P. Jiran, dále ověřovatelé zápisu: M.Mühlová, J. Hák a zapisovatelka: L. Mečířová. Schváleno 13 hlasy, l se zdržel.

Program byl schválen všemi hlasy.

K bodu 2. – Pan starosta Tauchman předal Pamětní list pí. učitelce Vokřínkové jako uznání její záslužné práce při výchově dětí v ZŠ Studenec.

K bodu 3. – Byl schválen prodej pozemku:

- ppč. 166 k. ú. Zálesní Lhota panu Vášovi za 25,- Kč/m2- schváleno 14 hlasy

- dále rada obce jednala s manžely Grofovými o pronájmu částí pozemků ppč. 1884 a 1898 k. ú. Studenec, které jsou obecní, ale oni je užívají a mají oplocené. Chtěli bychom tam vybudovat skupinovou vodovodní přípojku. Bezplatný pronájem na dobu 99 let schválen jednohlasně.

K bodu 4. – Prodej akcií České spořitelny – vlastníme 1.500 ks – má o ně zájem Erste Bank a prodej zajišťuje Sdružení měst a obcí. Nabízená cena je Kč 122,- za kus. Odsouhlaseno 13 hlasy, 1 se zdržel.

K bodu 5. – ZO schválilo příspěvek Kč 20 tis. pro Masarykovu měst. nemocnici v Jilemnici

- pí. Nyklíčková připomněla, že je nutno, aby nemocnice doložila, jak byl

příspěvek využit – schváleno jednohlasně.

K bodu 6. – Tělocvičná jednota Sokol Studenec požádala o příspěvek na rekonstrukci kotelny (LTO), která stála téměř 500 tis. Kč. ZO odsouhlasilo všemi 14 hlasy příspěvek 100 tis. Kč. Ing. Urban podotkl, že by pak ale měly mít místní spolky při pořádání různých akcí nebo plesů nižší nájem než cizí zájemci.

K bodu 7. – ZO projednalo návrh nové vyhlášky o provozu výherních hracích přístrojů. Tato vyhláška obsahuje vymezení určitých prostor (s vyloučením restaurací), kde mohou být přístroje umístěny a také určuje provozní dobu .

Neschváleno: 3 hlasy pro, 3 členové ZO se zdrželi hlasování a 8 hlasů proti.

K bodu 8. – Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2000 bylo zjištěno, že v obecně závazné vyhlášce č. 13/98 máme bod 3, podle kterého musíme převést 100 % výnosů z prodeje obecního majetku a pozemků do Fondu rozvoje bydlení, což nebylo dodrženo. Převedli jsme finanční prostředky jen ve výši 10 tis.Kč, protože o půjčky nebyl v té době velký zájem a úrok na účtě FRB je velmi nízký. ZO ukládá pracovníkům OÚ napříště postupovat podle vyhlášky 13/98, článek 2, odst. 1, bod 3 – schváleno jednohlasně. Pan starosta Tauchman potom seznámil členy ZO se způsobem využití FRB, kolik půjček již bylo poskytnuto, kolik občanů splácí a také odsouhlasili všemi hlasy poskytnutí 3 nových půjček: p. Pavel Horáček Kč 150 tis., p. Milan Havel Kč 100 tis. a p. František Tauchman Kč 120 tis.

K bodu 9. – Další odměna pro neuvolněné členy ZO za I. pololetí 2001 – podle zákona mohou dostat navíc polovinu měsíční odměny – 7 členů ZO se zdrželo hlasování, 3 hlasovalo pro a 4 se zdrželi – neschváleno.

K bodu 10.- Rozdělení příspěvku obce sportovním organizacím ve Studenci. ZO schválilo v obecním rozpočtu na rok 2001 celkovou částku Kč 200 tis., finanční komise tuto částku podle určeného klíče rozdělil a dává tímto ZO na vědomí částky:

 • TJ Sokol Studenec 67.200,-
 • Orel Studenec 32.600,-
 • SK Studenec 64.200,-
 • Tenisový klub Stud. 10.700,-
 • Školní sportovní klub 18.800,-
 • TJ Sokol Zál. Lhota 6.500,- (pokud dodají potřebné podklady a příspěvek bude snížen o 3 tis.Kč, což jsou neoprávněně vyčerpané finanční prostředky v r. 1999).

  Také byly jednohlasně schváleny změny v metodice pro poskytování těchto příspěvků sport. organizacím tak, jak je předložil předseda finanční komise ing.Kuřík.

  K bodu 11.- Diskuse – p. Jan Krůfa připomněl, že by ZO mělo přemýšlet o jednotném informačním systému v obci, protože současný stav není dobrý. Ing. Jiran odpověděl, že jsme o tom uvažovali již dříve, ale ze strany podnikatelů a organizací nebyl dostatečný zájem. Je třeba, aby impulsy vyšly i od nich.

  Pan Hrubý z penzionu Trautenberk podotkl, že by tuto aktivitu velmi přivítal.

  K bodu 12.- Usnesení: přiloženo na zvláštním listě – schváleno všemi 14 hlasy.

  Starosta obce: F. Tauchman Ověřovatelé zápisu:

  Místostarosta: K. Vancl MUDr. Marie Mühlová

  Zapsala: L. Mečířová Jaroslav Hák

  Studenec 20. 6. 2001

   


  Usnesení č. 17

  zastupitelstva obce Studenec konaného dne 18. 6. 2001

  I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Prodej pozemku ppč. 166 v k. ú. Zálesní Lhota za 25,- Kč/m2
  2. Prodej akcií České spořitelny:
  3. Příspěvek na Masarykovu městskou nemocnici 20.000,- Kč
  4. Příspěvek TJ SOKOL Studenec na rekonstrukci kotelny na LTO 100.000,- Kč
  5. Změny v metodice pro poskytnutí dotací sportovním organizacím dle zprávy předsedy finančního výboru ing. Petra Kuříka
  6. Půjčky z FRB

  II. Zastupitelstvo obce přijímá opatření:

  ZO ukládá pracovníkům OÚ příště postupovat podle Obecně závazné vyhlášky

  č. 13/98, čl. 2, odst. 1, bod 3.

  III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. Pronájem částí pozemků

  VI. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

  1. Vydání obecně závazné vyhlášky o provozu VHP
  2. Výplatu poloviny měsíční odměny neuvolněným členům ZO v I. pololetí

  Starosta obce: František Tauchman Ověřovatelé zápisu:

  Místostarosta: Karel Vancl MUDr. Marie Mühlová

   


  Z Á P I S

  z veřejného zasedání zastupitelstva obce Studenec ze dne 2. 7. 2001, které se konalo ve velké zasedací místnosti OÚ Studenec.

  Jednání začalo v 19.00 a skončilo v 19.45 hodin.

  Bylo přítomno 14 členů ZO a 2 občané.

  Omluveni: V. Urban, P. Kuřík, I. Benešová, J. Krůfa a J. Hák.

  PROGRAM:

  1. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky.
  2. Prodej akcií České spořitelny.
  3. Příspěvek pro CHOS Studenec.
  4. Změna zřizovací listiny ZŠ Studenec.
  5. Změna zřizovací listiny MŠ Studenec a Zálesní Lhota.
  6. Uzavření smlouvy o věcném břemenu
  - přístup. cesta na pozemek manželů Šimkových.
  7. Uzavření smlouvy o věcném břemenu
  – přístup. cesta na pozemek Halškových.
  8. Diskuse.
  9. Usnesení.

  K bodu 1. – Jednání zahájil starosta obce p. Tauchman, přivítal všechny přítomné a zvolena návrhová komise ve složení : M. Nyklíčková, L.Karásková,Z.Bartoňová, dále ověřovatelé: F. Horáček, J. Boura a zapisovatelka: L. Mečířová.

  Odsouhlaseno všemi 10 hlasy.

  Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání – všechny úkoly byly splněny. Program zasedání ZO byl schválen jednohlasně.

  K bodu 2. – Prodej 1.500 ks akcií České spořitelny – ZO schválilo všemi hlasy uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o podmínkách prodeje akcií, dále registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu obce, dále uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů kupujícímu (Erste Bank, Vídeň) a zároveň převod těchto akcií na jeho majetkový účet. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o důvodech prodeje akcií a deleguje Sdružení měst a obcí k zastupování obce Studenec na valné hromadě České spořitelny, na které má být schválena změna podmínek jejich převoditelnosti. Schváleno 10 hlasy.

  K bodu 3. – Charitní ošetřovatelská služba ve Studenci potřebuje pro výkon své služby auto (celková cena Kč 70 tis.) – CHOS má pro tyto účely na účtě Kč 30 tis. a žádá obec o příspěvek Kč 40 tis. Schváleno všemi 10 hlasy.

  K bodu 4. – ZO odsouhlasilo všemi hlasy změny ve zřizovací listině ZŠ Studenec: doplnění bodu I. o IČO 00854760 a nové znění bodu V. Majetek a hospodaření organizace. Zároveň ukládá kontrolnímu výboru prověřit hospodaření s finan. prostředky, které základní škole poskytuje obec – za období rok 2000.

  K bodu 5. – ZO jednohlasně schválilo změny ve zřizovací listině Mateřské školy ve Studenci a v Zálesní Lhotě. Mění se název: Mateřská školka Studenec a Mateřská školka Zálesní Lhota, dále doplňujeme listinu o další bod: Majetek a hospodaření organizace včetně přílohy "Soupis movitého majetku".

  K bodu 6. – Všemi hlasy bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro obec, které se týkají přístupové cesty na stavební pozemek manželů Šimkových.

  K bodu 7. - Zastupitelstvo jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o věcném břemenu pro obec – přístup k pozemku manželů Halškových.

  K bodu 8. – Diskuse: pí. Nyklíčková se ptala, kdy budou zase k dispozici kontejnery. Pan Vancl odpověděl: "21. července 2001 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu a další týden budou přistaveny kontejnery na obvyklých místech."

  K bodu 9. – USNESENÍ – přiloženo na zvláštním listě. Schváleno všemi 10 hlasy.

  Starosta obce: F. Tauchman Ověřovatelé zápisu:

  Místostarosta: K. Vancl František Horáček

  Zapsala: L. Mečířová Ing. Josef Boura

  Studenec 10. 7. 2001

   


  Usnesení č. 18

  zastupitelstva obce Studenec konaného dne 2. 7. 2001

  I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1) uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy" o podmínkách prodeje 1.500 ks akcií společnosti Česká spořitelna a.s., ISIN CZ0008023736 (dále jen akcie) se společností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP: 0090003195, (dále jen "kupující"), při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122,- Kč za jednu akcii
  2) registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu obce ve Středisku cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a.s., se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00, IČ 61858781, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751
  3) uzavření "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů" jejímž předmětem bude prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií rozhodnutím valné hromady České spořitelny a.s., o změně podmínek převoditelnosti akcií
  4) převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů
  5) Příspěvek 40.000,- Kč pro CHOS na pořízení auta
  6) Změnu zřizovací listiny Základní školy a ukládá Kontrolnímu výboru udělat kontrolu hospodaření s finančními prostředky poskytované obcí v ZŠ a obou MŠ
  7) Změnu zřizovací listiny Mateřské školy ve Studenci a v Zálesní Lhotě
  8) Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přístup k pozemku manželů Šimkových
  9) Uzavření smlouvy o věcném břemenu na přístup k pozemku manželů Halškových

  II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. informaci o důvodech prodeje akcií ČS a.s.

  IV. Zastupitelstvo obce deleguje:

  1. Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny a.s., v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny a.s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií

  V. Zastupitelstvo obce ukládá:

  1) Vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny a.s., k zastupování na valné hromadě dle bodu: Zastupitelstvo obce deleguje dle bodu IV. tohoto usnesení
  2) zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících dokumentů
  3) kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií

  Starosta obce: František Tauchman Ověřovatelé zápisu:

  Místostarosta: Karel Vancl ing. Josef Boura

  František Horáček

  Jaroslav Hák

   
   

  Zprávy Obecního úřadu

  Okresní úřad Semily – referát regionálního rozvoje nabízí občanům možnost měření RADONU v pitné vodě z jejich vlastní studny. Bližší informace je možno získat na telefonu 0431/ 663 395.

  Upozornění!

  Nyní i na budově OÚ si můžete vždy přečíst, co by Vás mohlo zajímat! Je tam upevněna nová úřední deska, kde se bude vyvěšovat vše, co je nutné oznámit. Přesto Vás budeme informovat i doposud zavedeným způsobem – na vývěskách, pomocí letáků a ve Zpravodaji.

  Upozorňuje vlastníky pozemků ve Studenci a Zálesní Lhotě na možnost, podat si žádost na změnu v "Územním plánu sídelního útvaru obce Studenec ". Stavební povolení je možné získat jedině na pozemku určeném k zástavbě dle ÚPSÚ.

  Protože změny v ÚPSÚ jsou velice zdlouhavé (jeden a půl roku i déle ) a nákladné, není možné je provádět, jak si kdo vzpomene!

  Termín podání žádostí je do 31.října 2001

  Předposlední prázdninová

  neděle patřila převážně dětem, které měly chuť soutěžit.U orlovny se konalo, jako už po několikáté,dětské odpoledne plné her. I přesto, že se obloha po obědě poněkud zatáhla a déšť přece jen přišel, přišly i děti. Každé předem okouklo lákavé ceny a s elánem se pustilo do sbírání razítek, které je zcela pohltilo. Některé soutěže byly natolik zajímavé a atraktivní, že se stála i fronta. Dovednost si děti mohly vyzkoušet v takových netradičních disciplínách, jako byl hod kusem klády, nebo zůstaly raději u klasického skákání v pytli. Vybírat skutečně bylo z čeho, protože nabídka byla veliká. U cen vládlo zdravé napětí, co vlastně za nasbíraná razítka vybrat. Z upatlaných pus a dětských úsměvů bylo znát, že soutěžící byli s cenami spokojeni. Organizátoři nezapomněli ani na občerstvení a děti i dospělí s chutí využili této nabídky. Dík patří všem nadšencům, kteří toto hezké odpoledne dětem připravili.

   


  Srdečně zveme

  všechny děti a jejich rodiče na pohádku

  "Princ Bajaja"

  v provedení českobudějovického herce Víti Marčíka. Představení se uskuteční v úterý

  23. října 2001 v 17 hodin

  v zasedací místnosti obecního úřadu.

   


  Setkávání maminek s dětmi

  Po letní pauze, kdy určitě mnohá maminka dala přednost být s dítětem venku, je tu podzim, horší počasí a tak opět nabízíme možnost přijít do " Klubu" maminek s dětmi. Najdete jej v přízemí obecního úřadu hned proti vchodu. Klub funguje každou středu v podstatě od rána do večera,záleží, kdy se Vám to hodí.Chystáme se zorganizovat nějakou společenskou akci, která by byla plakátovaná. Přijďte mezi nás – potěšme se navzájem.

  Nabídka

  Nabízíme všem studeneckým podnikatelům možnost bezplatně umístit informace o jejich firmě nebo podnikání na internetu. Tuto možnost má jak jednotlivý řemeslník, tak i firma. Vaše oznámení by mělo obsahovat: název firmy, čím se zabývá (dělá, nabízí), - zde máte prostor v rozsahu asi 250 znaků adresa, tel.,  mobil, e-mail odkaz na www.

  Písemné a Vámi potvrzené požadavky doručte na OÚ do konce října 2001.

  Na Obecním úřadě

  je možno zakoupit videokazetu ze Slavnosti smíření v Zálesní Lhotě, bude prodána prvnímu zájemci.

   

  Zprávy Základní školy Studenec

  Při slavnostním ukončení školního roku 2000/2001 byly předány ceny nejlepším sportovcům a nejaktivnějším žákům školy.

  Nejlepší sportovec:

  1.stupeň:

  2.stupeň:

  1. Filip Jezdinský

  193

  1. Jan Buchar

  276

  2. Jan Exner

  153

  2. Veronika Pešková

  273

  3. Tomáš Klouček

  149

  3. Jakub Tauchman

  188

  4. Martin Kupec

  106

  4. Jan Synek

  177

  5. Romana Synková

  94

  5. Adéla Klázarová

  155

  6. Zdeněk Hanzlík

  91

  6. Mikuláš Krupička

  140

   

  Nejaktivnější žák:

  1.

  stupeň:

  2.

  stupeň:

  1.

  Jan Exner

  133

  1.

  Jan Buchar

  185

  2.

  Veronika Bachtíková

  99

  2.

  Zdeňka Grofová

  173

  3.

  Romana Synková

  94

  3.

  Šárka Hamáčková

  167

  4.

  Tomáš Klouček

  84

  4.

  Tomáš Jindra

  158

  5.

  Zdeněk Hanzlík

  76

  5.

  Vendula Jará

  150

  6.

  Martin Klouček

  68

  6.

  Veronika Pešková

  144

  7.

  Klára Štěpánková

  66

  7.

  Jan Synek

  136

  Jana Tauchmanová

  66

  8.

  Vladimír Hek

  130

  Barbora Jechová

  66

  9.

  Tereza Rybková

  110

  10.

  Nikola Vanclová

  65

  10.

  Simona Černá

  108

  Zvláštní cenu za reprezentaci školy ve sportu obdržel ještě Jirka Povr. Uvedení žáci (včetně žáků s nejlepším prospěchem v jednotlivých třídách a vylosovaných žáků při sportovním dni) obdrželi ceny v hodnotě více než 15.000 Kč, které byly pořízeny z výtěžku vstupného při Vánoční akademii, příspěvku Rady rodičovské veřejnosti a sponzorských darů, které v letošním roce byly skromnější než v minulých, ale přesto patří poděkování všem sponzorům.

  V průběhu prázdnin byla opět modernizována učebna výpočetní techniky a bude znovu otevřena počátkem října i pro veřejnost jako internetová knihovna každé úterý v odpoledních hodinách. Na základě nové legislativy ve veřejném stravování byly realizovány finančně nákladné úpravy ve školní jídelně (bezdotykové baterie, nerezová dělící výlevka), provedeny nátěry a malby nejen v jídelně, ale i v některých dalších prostorách školy. Poděkování patří studentům pod vedením Mirky Hanzlíkové za vzorný prázdninový úklid školy.

  Nový školní rok byl zahájen 3.září 2001 a oproti minulému školnímu roku jsme přivítali méně žáků, což se odrazí i ve výši finančních prostředků poskytovaných MŠMT. Mgr.Markéta Šimková přivítala jako třídní učitelka 19 nových prvňáčků:

  Pavel Bartoš

  Kristýna Grofová

  David Grosman

  Zuzana Hanusová

  Anna Hanušová

  Josef Chládek

  Patrik Krejčí

  Štěpán Kučera

  Tomáš Kučera

  Monika Lulková

  Vojtěch Nedomlel

  Dominik Paulů

  Nela Suchánková

  Jan Šulc

  Kateřina Tauchmanová

  Terezie Tauchmanová

  Kristýna Ulvrová

  Radek Vydra

  Veronika Zvěřinová

  V tomto školním roce 2001/2002 mohou žáci navštěvovat následující zájmové útvary:

  Výtvarný kroužek

  3.ročník

  DiS.Zuzana Hodková

  4. - 5.ročník

  Mgr.Iva Exnerová

  6. - 7.ročník

  PaedDr.Miloslava Jindrová

  8. - 9.ročník

  DiS.Zuzana Hodková

  Kroužek ručních prací

  dívky

  Libuše Spanilá

  V průběhu školního roku budou probíhat kursy výtvarné výchovy a keramiky pro zájemce z řad rodičů a další veřejnosti v těchto tematických nabídkách:

  batika

  gelové svíčky

  kašírování

  tkaní

  tisk – grafika

  keramika

  Kytara

  Mgr.Dana Albrechtová

  Mgr.Markéta Mečířová

  Flétny

  Jan Horáček

  Klavír

  Inge Prochásková

  Jaroslava Faltová

  V úterý 9.10.2001se uskuteční zájezd pro žáky 2. až 5.ročníku na divadelní představení Princezna na hrášku do Mladé Boleslavi. Předpokládaná cena 120 Kč.

   

  Přejezd rybníka 2001

  (11. srpna)

  Po loňském úspěchu jsme se rozhodli uspořádat i v roce 2001 přejezd rybníka Kruhovka. Za nepříliš vydařeného počasí se sešla docela pěkná kulisa. Startujících bylo sice méně, ale neubralo to na pěkných výkonech.

  Uspořádali jsme jízdu na kole v kategoriích muži, ženy, kluci a holky. Žádná žena však nakonec bohužel nechtěla jet, aby nemusila okusit chladnou koupel. Dále se jel závod v přejezdu vodní plochy v neckách, kde startovali děti a dospělí. Následovala jízda na trakaři opět za účasti dětí a dospělých. Nejvíce se asi líbila disciplína pro ty nejmenší účastníky – házení míčků do nafouknuté duše. Na závěr přišla velice oblíbená soutěž – pití piva na čas. Jindra Synek zajistil velmi chutné pivo Budwar.

  Celou akci nám pěkně uváděl a komentoval Zdeněk Novotný a na video ji stejně jako minulý rok natáčel Mirek Jezdinský. Hlavními rozhodčími byli David Pošepný, Simona Kuříková, Jana Povrová a Helena Kuříková. Paní Nyklíčková nám zajišťovala zdravotní péči. Letos byla spokojená, protože na rozdíl od loňska nebyly žádné úrazy. O naše žaludky se staralo řeznictví Nosek.

  Dále bychom chtěli poděkovat J. Hamáčkovi, který nám propůjčuje a seká okolí rybníka, paní Ježkové za pronájem garáže a proud, Michalu Kuříkovi za kadibudku, ale hlavně obsluze u stánku s občerstvením, kterou zajišťovali Jiří Povr, Václav Jeník, Jiří Havel, Zuzana Povrová a Michaela Foltmanová.

  Také nás navštívil sám pán hor – Krakonoš, který chtěl převzít vládu nad rybníkem, ale vodník (v podobě S. Klímy) si rybník Kruhovku nenechal vzít.

   

  A nyní k výsledkům:

  Kolo muži: 1. Zdeněk Povr 0 : 11: 76 0 : 12 : 77
    2. František Horáček 8m 0 : 12 : 30
    3. Ríša Pavlíček 5m 7m
  Loňským vítězem této disciplíny byl Hylmar, který letos ujel 5m a 7m.
  (Loni 0 : 12 : 00 a 5 m)

   

  Kolo dívky:

  1. Petra Kroupová

  4m

  8m

  2. Jana Kroupová

  5m

  7m

  3. Marie Klímová

  6m

  4m

  Kolo chlapci:

  1. Zbyněk Ducháč

  22m

  0:08:53

  2. Zdeněk Mládek

  2m

  22m

  3. Tomáš Povr

  3m

  3m

  Absolutní vítězem této disciplíny se stal její nejstarší účastník Zdeněk Povr.
  Soutěž se jela na dva časy – co nejpomaleji.
       

  Trakař děti:

  1. Tomáš Povr a Zuzana Povrová

  1:25:31

  2. Tomáš Chrtek a Jan Buchar

  nedojeli

  Závodu se zúčastnily jen dvě dvojice.

  Trakař dospělí:

  1. Ríša Pavlíček a Láďa Bednář

  0:56:93

  2. Milan Jakoubek a Standa Jakoubek ml.

  1:36:13

  3. Stanislav Jakoubek a Soňa Drahňáková

  2:53:37

  Trakař se jel na co nejrychlejší čas. Limit byl stanoven na 5 minut.

       

  Necky děti:

  1. Lucie Němečková

  0:38:11

  2. Jiří Kudr

  0:39:45

  3. Jana Kroupová

  0:39:53

  Necky dospělí:

  1. Zdeněk Povr

  0:28:74

  2. Petr Košťál

  0:37:80

  3. Pavel Hylmar

  0:39:02

  Necky se opět jely co nejrychleji.

       

  Pití piva ženy:

  1. Tereza Kuříková

  0:12:42

  2. Marie Nyklíčková

  0:13:54

  3. Ivana Jebavá

  0:13:65

  Pití piva muži:

  1. Jiří Kudr

  0:05:55

  2. Ivo Tauchman

  0:06:06

  3. Milan Jakoubek

  0:06:26
  Nejstarší účastnicí v pití piva byla Jarča Hamáčková.

   

  Ne, že by se nám vše podařilo zrovna tak, jak jsme chtěli, ale myslíme, že jsme opět přispěli k jednomu krásnému odpoledni. Jen nás mrzí laxní přístup některých lidí. Při stavbě lávky se totiž užije i dost legrace, ale hlavně je zapotřebí vykonat kus práce.

  A proč se dělá přejezd Kruhovky ? Poněvadž je na pěkném místě, je pro diváky velmi přitažlivý a lávka není příliš dlouhá. I pro kameramana má své výhody, protože stačí doběhnout z jedné strany na druhou bez větších problémů.

  Na závěr ještě jednou děkuji všem za zdárný průběh tohoto odpoledne.

  Za všechny Zdeněk Povr.

   


  Trautenberkovo babí léto

  "To máš za to, Trautenberku," tak hromoval vládce hor Krakonoš prostřednictvím herce Františka Peterky po ukončení společenské akce, která byla připravena na závěr letošních prázdnin v areálu Pensionu Trautenberk. Jak se již stalo neměnnou tradicí, opět provázel akci pod širým nebem v tomto areálu Krakonošův hněv, snad ho dráždí už jenom to samotné jméno jeho neblaze proslaveného souseda. Ale i nad Krakonošem jednou vyhrajeme. Připravíme totiž zcela netradiční program, jehož jedinou zásadní podmínkou budou vytrvalé přívaly deště. A uvidíte, obloha bude bez mráčků a všichni budou vysychat na troud na slunečním žáru.

  V krajně nepříznivém počasí podlehl program určitým změnám, ale přesto většina připravených akcí proběhla, i když samozřejmě s mnohem menším počtem účastníků, než jsme očekávali. Bylo to výhodou pouze pro soutěžící v dětské olympiádě, kteří si odnesli více cen.

  V rámci Trautenberkova "babího" léta se konal též závod v orientačním běhu. Na mapě Pension Trautenberk absolvovali závodníci ve vlhkém lese trať dlouhou více než 2 km a prověřili tak důkladně svoji kondici.

  V nepříznivém počasí nebylo jednoduché trať absolvovat a zvláště závodníci, kteří neměli s během podle mapy zkušenosti, odvedli statečný výkon.

  Závodníci byli rozděleni do 3 kategorií. V kategorii "dětí" se zkušenostmi s OB si nejlépe vedl Jan Synek, před Janem Bucharem a Tomášem Peškem. V kategorii "dětí" bez zkušeností s OB zvítězil Jiří Kudr před Pavlem Černým a Petrou Kramářovou a Michaelou Střelečkovou, které doběhly ve shodném čase. V kategorii pro veřejnost zvítězili Čížkovi.

  Hlavním pořadatelem této disciplíny byl Petr Junek ml. se svými pomocníky Miladou Junkovou, Pavlem Mečířem, Michalem Chrtkem a Vítkem Tauchmanem.

  Napínavou podívanou se stal Pivní triatlon (pití piva na čas, hod sudem a přemisťování 3 sudů), jehož vítězem se stal nejtěsnějším poměrem Ivo Tauchman před Marianem Markem a Jiřím Kudrem.

  Večerní blok programu byl zahájen módní přehlídkou, koncertem skupiny Mozaika a pak již přišel hlavní bod programu, dlouho očekávaný koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band, který rozproudil všechny zkřehlé návštěvníky této akce.

  Pořadatelé děkují všem sponzorům a pomocníkům při této akci a těší se na další spolupráci. Přece nenecháme Krakonoše na pokoji.

   

  Sportovní zprávy

  Na úvod sportovních zpráv v tomto čísle Studeneckého zpravodaje si dovolíme malé zamyšlení nad některými problémy sportovního dění.

  To první zamyšlení se týká volnočasových aktivit mládeže vůbec jako nej- účinnější prevence proti kriminalitě mládeže a všem doprovodným jevům (drogy, vandalismus). Státní instituce o této otázce hodně "mluví", ale tam většinou jejich zájem končí, soustavná podpora občanských sdružení v oblasti volného času dětí a mládeže je sporná. Zajištění podmínek je však pouze jedna stránka věci, tou druhou, daleko významnější je působení rodičů. Vybere-li si dítě nějakou aktivitu, měli by rodiče tuto aktivitu u svého dítěte co nejvíce podporovat a především dbát na to, aby se zvolené náplně svého volného času zúčastňovalo. Jen tak v něm vypěstují určitý smysl pro zájmovou činnost, která je možná jedinou cestou od různých závislostí. Rodiče však často postupují obráceně, zájmovou aktivitu dítěti zakážou, když se dopustí nějakého přestupku (třeba i kouření) nebo ji považují pouze za "úschovnu" dítěte v době, kdy nemají čas se mu řádně věnovat. Tím jenom vytvářejí podmínky, aby se dítě potulovalo a hledalo a nalézalo takové činnosti, které nevyžadují žádné úsilí.

  Druhé zamyšlení s tím prvním úzce souvisí. Jednotlivá občanská sdružení vybírají od svých členů členské příspěvky. Jednak je to jejich povinností vyplývajících ze stanov, jednak často odvádějí příspěvky svým zastřešujícím organizacím, jednak hradí pojistné za své členy. Je poté smutné, když jsou komentovány "směšné" částky za roční příspěvek mládeže, který pokryje rodičům tak krabičku cigaret, přičemž skutečné náklady na sportovní činnost na 1 člena dosahují v průběhu roku tisícových částek.

   


  TJ Sokol Studenec

  Další ročník tradičního přespolního běhu Posvícenský koláč a Memoriál Mirka Háka uspořádal oddíl lyžování TJ Sokol Studenec. Přinášíme výsledky jednotlivých kategorií s umístěním studeneckých závodníků. Potěšitelný je start závodníků v kategorii mužů a pro příští ročník vyzýváme studenecké sportovní spolky k uspořádání Přeboru Studence v přespolním běhu v rámci Memoriálu Mirka Háka.

  Děti předškolní, ročník 98 a mladší Trať: 50 m

  1

  Krčmář David

  98

  Vrchlabí

  16

  Mattauchová Miroslava

  99

  Studenec

  2

  Kosáčková Andrea

  98

  Jilemnice

  18

  Urbanová Markéta

  99

  Studenec

  3

  Stodolová Julie

  98

  Studenec

  19

  Malý Petr

  0

  Studenec

  5

  Němeček Petr

  98

  Studenec

  20

  Exner Tomáš

  0

  Studenec

  8

  Jezdinská Natálie

  99

  Studenec

  23

  Gotvaldová Aneta

  0

  Studenec

  10

  Valterová Nikola

  99

  Studenec

  24

  Mejvald Patrik

  0

  Studenec

  11

  Ulvrová Eliška

  99

  Studenec

  25

  Fryčová Radka

  0

  Studenec

  12

  Karásková Klára

  98

  Studenec

  26

  Stodolová Magdalena

  0

  Studenec

  14

  Hamáčková Markéta

  99

  Studenec

  27

  Grosmanová Aneta

  98

  Studenec

   

  Děvčata předškolní, ročník 96-97 Trať: 100 m

  1

  Pacholíková Pavlína

  96

  HSK Benecko

  10

  Dubská Michaela

  97

  Studenec

  2

  Hamáčková Simona

  96

  Studenec

  13

  Šimůnková Bára

  97

  Studenec

  3

  Pekárková Aneta

  96

  Studenec

  14

  Jezdinská Petra

  97

  Studenec

  5

  Soukupová Anna

  96

  Studenec

  16

  Šemberová Kristýna

  97

  Studenec

  6

  Horáčková Magdalena

  96

  Studenec

  17

  Plecháčová Eliška

  96

  Studenec

   

  Chlapci předškolní, ročník 96-97 Trať: 100 m

  1

  Kuřík Jan

  96

  Studenec

  5

  Kuřík Martin

  97

  Studenec

  2

  Mejvald Daniel

  96

  Studenec

  10

  Vancl Jakub

  97

  Studenec

  3

  Šír Tomáš

  96

  Studenec

  13

  Šulc Ondřej

  97

  Studenec

   

  Minižákyně, ročník 94-95 Trať: 200 m

  1

  Kučerová Ludmila

  94

  LSK Lomnice n. P.

  01:08,0

  2

  Bitnarová Nikola

  94

  LSK Lomnice n. P.

  01:11,2

  3

  Lásková Michala

  94

  LSK Lomnice n. P.

  01:11,8

  4

  Braunová Iva

  94

  Studenec

  01:12,8

  9

  Tauchmanová Katka

  94

  Studenec

  01:17,6

  10

  Vanclová Nikola

  94

  Studenec

  01:18,4

  11

  Hanušová Anna

  95

  Studenec

  01:20,4

  14

  Ulvrová Kristýna

  95

  Studenec

  01:22,8

  15

  Čížková Bára

  94

  Studenec

  01:23,3

  17

  Hanusová Zuzana

  94

  Studenec

  01:24,9

  21

  Němečková Lucie

  94

  Studenec

  01:31,7

  25

  Čapková Andrea

  95

  Studenec

  01:47,9

  Minižáci, ročník 94-95 Trať: 200 m

  1

  Šnorbert Martin

  94

  Jilemnice

  01:03,1

  2

  Grundmann Jan

  94

  OCV Trutnov

  01:03,7

  3

  Stránský Tomáš

  94

  Studenec

  1:04

  6

  Plecháč Petr

  94

  Studenec

  01:09,3

  7

  Fišera Daniel

  94

  Studenec

  01:10,5

  15

  Kučera Tomáš

  94

  Studenec

  01:20,4

  16

  Vydra Radek

  94

  Studenec

  01:20,8

  17

  Kučera Štěpán

  94

  Studenec

  01:22,6

  18

  Grosman David

  95

  Studenec

  01:23,2

  19

  Šulc Jan

  95

  Studenec

  1:24

  20

  Chládek Josef

  94

  Studenec

  01:24,6

  22

  Paulů Dominik

  95

  Studenec

  1:31

  23

  Bartoň Martin

  95

  Studenec

  01:36,7

  24

  Klíma Zdeněk

  95

  Studenec

  01:38,8

  26

  Bartoš Pavel

  95

  Studenec

  01:58,3

  Žákyně nejmladší, ročník 92-93 Trať: 500 m

  1

  Horká Ludmila

  92

  HSK Benecko

  02:14,4

  2

  Grundmannová Hana

  92

  OCV Trutnov

  02:24,6

  3

  Grundová Štěpánka

  93

  Jilemnice

  02:28,3

  5

  Bartoňová Eva

  93

  Studenec

  02:31,3

  16

  Šemberová Barbora

  92

  Studenec

  02:59,3

  19

  Bourová Pavlína

  92

  Studenec

  03:10,1

  20

  Zelenková Johana

  93

  Studenec

  03:54,7

  Žáci nejmladší, ročník 92-93 Trať: 800 m

  1

  Tomíček Ondřej

  92

  CSKV

  03:16,4

  2

  Šír Jan

  92

  HSK Benecko

  03:19,3

  3

  Kraus Jakub

  92

  HSK Benecko

  03:23,7

  4

  Bartoň David

  92

  Studenec

  03:30,2

  5

  Povr Jiří

  92

  Studenec

  03:37,6

  9

  Klouček Martin

  93

  Studenec

  03:46,1

  12

  Šír Jiří

  92

  Studenec

  03:58,1

  14

  Čech Svatopluk

  92

  Studenec

  04:10,4

  15

  Kučera Michal

  92

  Studenec

  04:14,3

  18

  Vancl Lukáš

  93

  Studenec

  04:37,7

  19

  Šimáček Martin

  93

  Studenec

  05:12,8

  Žákyně mladší, ročník 90-91 Trať: 800 m

  1

  Šaldová Lucie

  90

  CSKV

  03:10,5

  2

  Holubová Petra

  90

  OCV Trutnov

  03:12,1

  3

  Grohová Karolína

  90

  SVS Vrchlabí

  03:15,8

  17

  Mačková Lucie

  90

  Studenec

  03:50,2

  21

  Tauchmanová Jana

  91

  Studenec

  04:06,9

  23

  Vydrová Kristýna

  91

  Studenec

  04:12,5

  24

  Braunová Lucie

  91

  Studenec

  04:19,2

  27

  Chládková Alice

  91

  Studenec

  04:33,9

  28

  Čechová Andrea

  91

  Studenec

  04:56,5

  Žáci mladší, ročník 90-91 Trať: 1000 m

  1

  Kalenský Mirek

  90

  SVS Vrchlabí

  04:16,8

  2

  Slezák Jakub

  90

  SKI Jilemnice

  04:17,5

  3

  Krčmář Dan

  91

  SVS Vrchlabí

  04:23,6

  16

  Exner Jan

  90

  Studenec

  04:49,2

  18

  Klouček Tomáš

  90

  Studenec

  04:57,9

  23

  Vérteši Patrik

  91

  Studenec

  05:17,9

  27

  Hanzlík Zdeněk

  90

  Studenec

  05:20,8

  30

  Kurpil Jakub

  90

  Studenec

  06:16,1

  32

  Tauchman Jindřich

  90

  Studenec

  06:22,0

  33

  Stránský Jakub

  91

  Studenec

  06:23,9

  Žákyně starší, ročník 88-89 Trať: 1000 m

  1

  Kučerová Petra

  88

  LSK Lomnice n. P.

  04:03,8

  2

  Petrželová Tereza

  89

  OCV Trutnov

  04:08,6

  3

  Šírová Marta

  89

  HSK Benecko

  04:11,4

  23

  Marková Kateřina

  89

  Studenec

  07:04,2

  Žáci starší, ročník 88-89 Trať: 1500 m

  1

  Buřil Tomáš

  89

  Studenec

  05:40,4

  2

  Groh Radoslav

  89

  SVS Vrchlabí

  05:42,1

  3

  Nývlt Jiří

  89

  OCW Trutnov

  05:59,7

  23

  Tauchman Ondřej

  89

  Studenec

  07:19,8

  26

  Jezdinský Filip

  89

  Studenec

  07:57,2

  Dorostenky mladší, ročník 86-87 Trať: 1500 m

  1

  Pražáková Aneta

  87

  LSK Lomnice n. P.

  05:48,9

  2

  Nývltová Eva

  86

  OCV Trutnov

  05:56,1

  3

  Šádková Markéta

  87

  LSK Lomnice n. P.

  06:04,4

  Dorostenci mladší, ročník 86-87 Trať: 2000 m

  1

  Stránský Jan

  86

  OCV Trutnov

  07:06,6

  2

  Brázda Vladimír

  87

  SVS Vrchlabí

  07:11,1

  3

  Vaníček Láďa

  86

  SVS Vrchlabí

  07:15,2

  Dorostenky starší, ročník 84-85 Trať: 2000 m

  1

  Skalková Denisa

  85

  OCV Trutnov

  08:17,8

  2

  Šenoldová Iveta

  85

  SKI Jilemnice

  08:23,9

  3

  Zdržálková Anita

  85

  SVS Vrchlabí

  09:09,6

  Dorostenci starší, ročník 84-85 Trať: 3000 m

  1

  Vojáček Aleš

  84

  Loko Trutnov

  11:35,5

  2

  Kužel Vojtěch

  85

  TJ Semily

  12:12,2

  3

  Hlavsa Patrik

  84

  TJ Spartak Vrchlabí

  12:35,7

  4

  Slavík Jindřich

  84

  Studenec

  18:24,7

  Ženy a juniorky, ročník 83 a starší Trať: 3000 m

  1

  Čermáková Martina

  80

  SVS Vrchlabí

  13:14,4

  2

  Šretrová Lenka

  80

  OCV Trutnov

  13:37.0

  3

  Melíšková Marie

  76

  Trutnov

  13:42,9

  7

  Stodolová Anna

  73

  Studenec

  17:04.2

  Muži a junioři, ročník 62-83 Trať: 6000 m

  1

  1

  Adamíčko Radek

  77

  AC Turnov

  21:24,5

  2

  2

  Kynčl Stanislav

  64

  Mediaplast Jilemnice

  21:29,7

  3

  3

  Šretr Oskar

  73

  OCV Trutnov

  21:51,6

  10

  14

  Hák Michal

  75

  Studenec

  25:09,1

  12

  22

  Stodola Jan

  69

  Studenec

  27:51,2

  14

  24

  Kuřík Jan

  66

  Studenec

  28:11,7

  15

  29

  Berger Jaroslav

  73

  Studenec

  29:33,3

  16

  31

  Jodas Aleš

  81

  Studenec

  31:12.0

  Muži nad 40 let, ročník 52-61 Trať: 6000 m

  1

  4

  Pechek František

  53

  Maratonstav Úpice

  22:15,6

  2

  5

  Šimůnek Jaromír

  55

  SKP Jablonec n.N.

  22:20,2

  3

  9

  Nývlt Jiří

  59

  OCV Trutnov

  24:07,6

  Muži nad 50 let, ročník 42-51 Trať: 6000 m

  1

  15

  Metelka Josef

  44

  TJ Sokol Studnice

  25:33,4

  2

  16

  Šír Václav

  48

  Sp Rokytnice

  25:46,7

  3

  17

  Biemann Götz

  43

  SKI Harrachov

  25:52,2

  Muži nad 60 let, ročník 41 a starší Trať: 6000 m

  1

  20

  Šteinc Ludvík

  41

  Vrchlabí

  26:41,9

  2

  25

  Buchar Jan

  33

  KVG Fellbach Vrchlabí

  28:13,8

  3

  27

  Havlíček Zdeněk

  35

  Vrchlabí

  29:18,8

  4

  30

  Janda Petr

  37

  Studenec

  29:34,2

   
   
   

  Sportovní klub Studenec

  Před novou sezónou

  Před začátkem sezóny proběhly dva fotbalové aktivy a oba dva byly pro nás příjemnější než ty předchozí. Na aktivu Východočeské oblasti ČMFS v Hlušicích u Nového Bydžova jsme převzali ocenění za účast ve finále Východočeské části Sport1 Cupu (bývalého Českého poháru) a v Nové Vsi na aktivu OFS Semily jsme obdrželi ocenění jako nejlepší oddíl okresu Semily za uplynulou sezónu.

  Příprava na novou sezónu pochopitelně nejpečlivěji zahájili muži. Vedle pravidelných tréninků absolvovali třídenní soustředění v Horní Nové Vsi a sehráli i jednotlivé přípravné zápasy:

  SK Studenec - Stará Paka   2:0   Nedomlel, Salátek 
  SK Studenec - Lázně Bělohrad 2:2   Hartych, Mejvald 
  SK Studenec - Vrchlabí    0:3 

  Došlo i k značnému hráčskému pohybu, hostování bylo obnoveno Čížkovi, Lukešovi a Hartychovi z Jilemnice, Mejvaldovi z Martinic a nově Salátkovi z Kruhu. Z hostování ve Slavii Hradec se vrátil Švásta, na hostování do Martinic byl uvolněn Junek, na Benecko Štorm a do Zálesní Lhoty J.Albrecht, Bartoň, Horáček, Marek a Tvrdý. Do nově vzniklého oddílu v Zálesní Lhotě byli uvolněni na přestup P. a M.Hofmanovi, A. a J.Pacholíkovi, J.Mečíř a P.Tauchman a do Kruhu Kužel. Herní kvality nového mužstva vyzkoušelo naše béčko a ve Lhotě zvítězilo 5:2 (R.Puš 4,V.Kuřík).

  Přátelský zápas sehráli i dorostenci ve Staré Pace a v neúplné sestavě prohráli 1:9 (T.Štěpánek), žáci prohráli se suverenním vítězem Jičínska Lázněmi Bělohrad 1:7 (T.Synek).

  Tradičně jsme byli spolupořadateli již 6.ročníku Studeneckého poháru v malé kopané, který hostil Penzion Trautenberk:

  Skupina A:                 Skupina B:
  1. Žíža team Vrchlabí 4 1 0 11: 1 13   1. Trautenberk Studenec 3 2 0 9: 4 11
  2. Orel Studenec   4 1 0  6: 0 13   2. Sauny Dyntar Jičín  3 1 1 11:10 10
  3. UFO Ostrava    2 1 2  3: 3  7   3. Dorost Studenec   1 2 2 3: 7  5
  4. Adusum Horka    2 0 3  2: 5  6   4. Nissan Studenec   1 2 2 5: 7  5
  5. Generali Jičín   1 1 3  4: 7  4   5. Plasteko Studenec  1 2 2 5: 6  5
  6. Penzion Zátiší   0 0 5  2:12  0   6. Marex Servis Hradec 1 1 3 5: 4  4 
  Semifinále:
  Žíža Team - Sauny Dyntar 10:0   Trautenberk - Orel 1:0 
  O 3.místo:             Finále:
  Orel Studenec - Sauny Dyntar 5:0  Žíža Team - Trautenberk 3:1 

  V nové sezóně zatím mají všechna mužstva problémy s terény a nepříznivým počasím, a tak je jenom otázkou, zda budou vůbec všechna podzimní utkání dohrána.


  Minižáci:

  Minižáci se zúčastnili slavnostního turnaje v Horní Branné, kde se otvírala ve sportovním areálu plocha s umělou trávou a na turnaji obsadili celkové 3.místo. V přípravném zápase podlehli Lánovu 2:4 a pak už začala sezóna, v níž mužstvo povedou opět Vítek Kuřík a Jirka Povr. Za zmínku stojí i to, že pro pět našich nejmenších minižáků zajistil SK soustředění v Lázních Bělohradě (v ceně 800 Kč, pro rodiče bezplatně) a dobře si zde vedl především Martin Klouček, který byl již v útlém věku (ročník narození 1993) lákán k přestup do Lázní Bělohrad.

  Dosavadní výsledky:
  Jablonec   4:3  Povr 4
  Rokytnice   2:2  Havlíček 2
  Jilemnice B  9:1  Povr a Bartoňová 3, Šír 2, M.Kuřík 

  Žáci:

  Žáci se připravovali na další sezónu s početným kádrem, takže o některých trénincích se sešly i 2 jedenáctky. Ve vedení mužstva pokračují Petr Junek a Ivo Tauchman a mužstvo by mělo bojovat o postup do finálové skupiny.

  Dosavadní zápasy:
  Jablonec   6:1  J.Tauchman 2,Buchar,Synek,Pešek,Chrtek
  Poniklá    0:3 

  Dorost:

  Dorostenci byli v loňském roce nejproblémovějším mužstvem, a tak určitě bylo potěšitelné, že pod vedením Mariana Marka a Petra Noska nastoupili k prvnímu zápasu s 16 hráči.

  Dosavadní zápasy:
  Jablonec B 2:1 M.Štěpánek,Korotvička
  Víchová  1:1 Brož 

  Béčko:

  O budoucím působení béčka proběhly největší diskuse, neboť do poslední chvíle nebylo zřejmé, jaký hrací systém zvolí OFS Semily. Námi navrhovaný systém běžný v ostatních okresech neakceptoval a rozhodl se naopak pro 2 skupiny po 16 účastnících, což v klimatických podmínkách Semilska asi nebude tím nejšťastnějším řešením (to se ostatně potvrzuje). Béčko se nakonec přihlásilo do okresního přeboru, kde ještě před dvěma roky hrálo áčko, a to jistě dokumentuje nesporný kvalitativní posun studeneckého fotbalu a jeho širokou základnu (dalších 10 hostujících hráčů). V prvních zápasech si béčko vedlo solidně a bilanci kazí jen nevydařený zápas s Tatobitami na vlastním hřišti.

  Dosavadní zápasy: 
  Stružinec  3:3 Jodas, M.Puš, R.Puš 
  Sedmihorky  0:0 
  Mírová    2:2 Chrtek, V.Kuřík 
  Poniklá   3:3 Lukeš, R.Puš, V.Kuřík 
  Libštát   1:0 Hermon 
  Tatobity   1:4 R.Puš
  Jilemnice B 3:5 R.Puš 3 
   

  Áčko:

  Pro áčko by mělo být druhá sezóna sezónou klidu a budování mužstva pro první ostrou sezónu v Libereckém kraji. Smolný úvod ve Volanově, kdy mužstvo vedlo 2:0 a mělo tři tutovky, poznamenal i další zápasy, a tak doufejme, že hráči najdou herní pohodu z tréninku a projeví se to i ve výsledcích.

  Volanov  2:6 Salátek 2 
  Sobotka  2:2 Nedomlel, Salátek 
  Žacléř  0:2 
  Turnov  2:3 Hartych, Salátek 
  Trutnov B 2:2 Salátek 2 

   


  Orel Studenec

  Volejbal - ženy

  Po velmi úspěšné loňské sezóně naše hráčky v červenci odpočívaly. Trénovat začaly až v srpnu. Trénovali jsme třikrát týdně. Od 15. do 17. srpna absolvovala děvčata soustředění ve Sklenařicích, kde porazila v přátelských zápasech družstvo Vysokého n. J. 3:2 a družstvo Jesenného dvakrát 3:0. Soustředění bylo zakončeno turnajem žen ve Studenci, který jsme uspořádali v sobotu 18.8. Na turnaj se sjelo 5 ženských družstev. Počasí nám přálo a turnaj měl poměrně solidní úroveň.

  Výsledky: 
  Orel Studenec - Lomnice n. P. 2:0 ( 25:16, 25:22 ) 
         - TJ Vrchlabí  2:0 ( 25:15, 25:17 ) 
         - TJ Turnov   1:2 ( 17:25, 25:20, 9:15 ) 
         - TJ Lánov   2:1 ( 25:16, 26:28, 15:11 ) 
  Turnov    - Vrchlabí   2:1 
         - Lomnice    2:0 
         - Lánov     2:1 
  Lánov     - Vrchlabí   2:0 
         - Lomnice    2:0 
  Vrchlabí   - Lomnice    2:1 
  Konečné pořadí: 
  1. TJ Turnov   8:3 8 
  2. Orel Studenec 7:3 7 
  3. TJ Lánov   6:4 6 
  4. TJ Vrchlabí  3:7 5 
  5. Sokol Lomnice 1:8 4 

  Sestava: Hamplová Lucka ( Vrchlabí ), Honková Míša (Jilemnice), Horáčková Eva, Horáčková Jana, Mečířová Jarča, Pašková Andrea (Vrchlabí), Šimková Markéta, Ulvrová Martina, Urbanová Lída ( kap. )

   


  Družstvo žen bude hrát i v letošní sezóně v Hradeckém kraji. Do nové sezóny vstoupily ženy v sobotu 1.9., kdy hrály doma s Lánovem. Protože pršelo, hráli jsme v sokolovně v Horní Branné. Děvčata nastoupila do zápasu plná odhodlání zlomit konečně soupeře v mistrovské soutěži (s Lánovem jsme zpravidla vyhrávali přáteláky, ale v soutěži nás porážel ). Zápas se vyvíjel jako na houpačce. Výrazná vítězství obou družstev v jednotlivých setech napovídala, že na jedné straně to jde nějak lépe. Za stavu 2:2 na sety jsme tuto výhodnější stranu vyhrály, nicméně soupeřky nás od začátku tie-breaku pořádně zmáčkly a s námi to vypadalo špatně. Dvakrát jsme prostřídali sestavu, využili jsme obou oddechových časů, přesto jsme prohrávali 8:13. Děvčata však ještě našla zbytek sil, o každý balón hrála jako o život, soupeř znervózněl a my jsme se radovali z fantastického vítězství 16:14.

  Do druhého utkání nastoupily naše hráčky sebevědomě a s přehledem vyhrály první set. Soupeřky působily naprosto odevzdaně a vše nasvědčovalo tomu, že zápas bude jednostrannou záležitostí. Opak byl však pravdou. Děvčata nedokázala dotáhnout do vítězného konce dobře rozjetý druhý set a vše se opakovalo jako v prvním utkání s tím rozdílem, že v tie-breaku jsme sice prohrávali 0:4 díky tvrdému servisu soupeře, ale od té chvíle již bylo na hřišti jenom jedno družstvo. Děvčata zvítězila 15:8 a do tabulky si tak připsala dvě velmi cenná vítězství.

  Výsledky: 
  Orel Studenec - TJ Lánov 3:2 (14:25, 25:17, 14:25, 25:19, 16:14) 
               3:2 (25:14, 19:25, 25:20, 12:25, 15:8) 

  Sestava: Honková Míša (Jilemnice ), Horáčková Eva, Horáčková Jana, Horáčková Klára, Mečířová Jarča, Pašková Andrea (Vrchlabí), Šimková Markéta, Tauchmanová Jana, Urbanová Lída ( kap. )

  Tabulka po 1. kole: 
  1. TJ JIČÍN „B"  2 2 0 6:0 4 
  2. VK HRONOV   2 2 0 6:0 4 
  3. Orel STUDENEC 2 2 0 6:4 4 
  4. TJ LÁNOV    2 0 2 4:6 2 
  5. Jiskra HOŘICE 2 0 2 0:6 2 
  6. Sokol JESENNÝ 2 0 2 0:6 2 

  Do krajského přeboru v libereckém kraji jsme pro letošní sezónu přihlásili také družstvo juniorek (dříve starší dorostenky ), které bude hrát turnajovým způsobem. První turnaj bychom měli pořádat my 13.10. Protože však nebudeme mít k dispozici sokolovnu, budeme buďto hrát v Horní Branné, nebo turnaj uspořádáme o týden dříve. Soupeřkami našich děvčat budou družstva: LOKO Liberec III, Bižuterie Jablonec, Sokol Malá Skála a Slovan Varnsdorf.

   


  Turnaj smíšených družstev

  Již pošesté jsme uspořádali tradiční prázdninový turnaj smíšených družstev, jehož se letos zúčastnilo 14 družstev. Hrálo se za krásného slunečného počasí. Do bojů zasáhlo více studeneckých družstev, poněvadž muži Orla už nejsou registrováni u volejbalového svazu. Družstva byla rozdělena do 3 skupin, z nichž osm nejlepších týmů postoupilo do vyřazovacích bojů. A jak vše dopadlo?

  Výsledky: 
  Skupina A:   Orel - Příbuzní 2:0 
             - Háci 2:0 
             - Inkousti 1:1 
        Příbuzní - Háci 1:1 
             - Inkousti 2:0 
          Háci - Inkousti 0:2 
  Pořadí: 1. Orel Studenec, 2. Příbuzní, 3. Inkousti, 4. Háci 
  Skupina B:   Rodos - Zelenáči 1:1 
             - Karlíci 1:1 
             - Libchavy 1:1 
             - Pikaču 2:0 
        Zelenáči - Karlíci 2:0 
             - Libchavy 2:0 
             - Pikaču 2:0 
         Karlíci - Libchavy 1:1 
             - Pikaču 2:0 
        Libchavy - Pikaču 2:0 
  Pořadí: 1. Zelenáči, 2. Rodos, 3. Libchavy, 4. Karlíci, 5. Pikaču 
  
  
  Skupina C:  Carrera - Makro 1:1 
             - Libáň 2:0 
             - Pens. Adolf 2:0 
             - Lánov "B" 2:0 
          Makro - Libáň 2:0 
             - Pens. Adolf 2:0 
             - Lánov "B" 2:0 
          Libáň - Pens. Adolf 1:1 
             - Lánov "B" 2:0 
       Pens. Adolf - Lánov "B" 2:0 
  Pořadí: 1. Carrera, 2. Makro, 3. Pension Adolf, 4. Libáň, 5. Lánov "B" 
  
  
  Čtvrtfinále:  Orel - Libchavy  2:0 ( 25:21, 25:16 ) 
          Rodos - Makro    1:2 ( 25:21, 18:25, 12:15 ) 
        Zelenáči - P. Adolf  2:0 ( 25:9, 25:21 ) 
         Carrera - Příbuzní  2:0 ( 25:8, 25:10 ) 
  Semifinále:   Orel - Makro    1:2 ( 25:18, 15:25, 11:15 ) 
        Zelenáči - Carrera   0:2 ( 8:25, 14:25 ) 
  o 3. místo:   Orel - Zelenáči  2:1 ( 18:25, 25:12, 15:11 ) 
  Finále:   Carrera - Makro    2:1 ( 13:25, 25:11, 15:4 ) 
   
  CELKOVÉ POŘADÍ (studenecká družstva jsou zvýrazněna):
   1. Carrera Bar Vrchlabí 
   2. TJ Makro Rudník 
   3. Orel Studenec 
   4. Zelenáči 
   5. Rodos Vrchlabí 
   6. Libchavy 
   7. Příbuzní 
   8. Pension Adolf Špindlerův Mlýn 
   9. Karlíci Jilemnice 
  10. Inkousti Semily 
  11. ZŠ Libáň 
  12. Háci 
  13. Lánov "B" 
  14. 1. FC Pikaču 
   
  Program našich volejbalistek na podzim: 
  sobota 22. 9. 10:00  ženy      Hořice - Studenec 
  sobota 29. 9. 10:00  ženy     Studenec - Jesenný 
  sobota 13.10. 9:00  dorky    Studenec - 1. turnaj mistrovské soutěže 
  sobota 20.10. 9:00  dorky Jablonec N. N. - 2. turnaj 
  sobota 3.11. 9:00  dorky     Liberec - 3. turnaj 
  sobota 10.11. 8:00  ženy    Mistrovství Orla v Brně 
  sobota 24.11. 9:00  dorky    Varnsdorf - 4. turnaj 
   

  Tenisový klub Studenec

  V průběhu května a června byly dohrány soutěže, do kterých se zapojili i studenečtí tenisté.

  Smíšené družstvo žáků (tři chlapci a jedna dívka) se umístilo na 3.místě za vítěznou Novou Pakou a Semilami, za studeneckými žáky skončily celky z Jilemnice, Turnova a Lomnice. Pochvalu za dobré výsledky si především zaslouží Tomáš Chrtek, Jakub Tauchman, Martin Hylmar, Anna Hylmarová a Tereza Kuříková.

  Také obě skupiny veteránů již svou soutěž ukončily. Studenecké áčko skončilo v "první okresní lize" poslední a po jednoročním působení sestupuje do "druhé okresní ligy", v níž obsadilo studenecké béčko 3.místo. Za zmínku stojí jistě i to, že v těchto veteránských soutěžích startovalo celkem 14 mužstev.

  6.července 2001 byl Tenisový klub Studenec pořadatelem tenisového turnaje veteránů nad 55 let ve čtyřhrách. Za pěkného počasí zde sehrálo napínavé zápasy osm dvojic. Prvenství si odnesla dvojice Novotný,F.Plecháč (Raspenava, Studenec) před párem Soukal, Žďárský (Jablonec nad Nisou) a deblem Václavík, Záveský (Lázně Bělohrad).

   

  Školní sportovní klub

  Ve výčtu výsledku z uplynulého školního roku 2000/2001 chybí výsledky z Olympijského dne v Jilemnici, který se konal po uzávěrce vydání minulého čísla. Nejlépe si zde vedl Jirka Povr, který suverenně zvitězil ve své kategorii, na 2.místě skončil Martin Klouček, který stačil ještě v cílové rovince pobavit všechny přihlížející, a bronzovou medaili si odvezla Eva Bartoňová. Dále se závodů ještě zúčastnili Petr Plecháč, Nikola Vanclová, Michal Kučera a Lucie Drbohlavová.

   


  TJ Sokol Zálesní Lhota

  Po několika letech rekreační kopané se v Zálesní Lhotě hraje mistrovská kopaná. TJ Sokol Zálesní Lhota se stal třicátým fotbalovým oddílem okresu Semily a byl přijat za člena Českomoravského fotbalového svazu. Zásluhou Jana Krejčího, Michala a Petra Hofmanových byl zajištěn chod oddílu, jemuž v počátku pomáhají hráči i činovníci SK Studenec,  trenérskými radami se podílí na výsledcích Zdeněk Povr. V prvních zápasech se sice naplnily obavy z velkých přídělů (Košťálov B 1:10, Stará Paka B 0:10), ale mužstvo má na svém kontě již 2 vítězství (Horní Branná B 4:1, Víchová B 4:2) a 1 remízu (Mříčná 2:2), takže mu zatím zcela spodní příčky tabulky okresní soutěže nepatří. Přejme lhoteckým hráčům a funkcionářům hodně vytrvalosti při náročné fotbalovéčinnosti (30 mistrovských zápasů ročně).

   

  Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice

  Hypoglykémie

  Hypoglykémie (pokles hladiny krevního cukru) se mohou objevovat při léčbě inzulínem, ale i při léčbě některými perorálními antidiabetiky (PAD).

  Příčinou poklesu krevního cukru (hypoglykémie) může být vynechání pravidelného jídla, větší fyzická zátěž nebo předávkování inzulínu. Až polovina hypoglykémií vzniká ve spánku v noci. Někdy se mohou objevovat hypoglykémie i při obvyklém dávkování a při obvyklém denním režimu. Příčinou může být pokles spotřeby inzulinu po větším zhubnutí nebo po vyrovnání diabetu. Také při zhoršené funkci ledvin a jater nebo při poškození nervů diabetem se mohou hypoglykémie objevovat častěji. Zvlášť upozorňujeme na nahromadění hypoglykémií navazující na sebe, které si může způsobit sám diabetik, přežene-li dávky inzulinu. Po každé těžší hypoglykémii je třeba nejen informovat lékaře a nechat si předepsat nový glukagon, ale také dát tělu čas, aby si doplnilo zásoby cukru a mohlo reagovat na hypoglykémii. Na druhé straně je nutné i po lehčí hypoglykémii nepřehnat "dojídání", protože dochází k nadměrnému vzestupu glykémie. Těžká hypoglykémie může vést až k bezvědomí a představuje akutní ohrožení života. Proto je třeba včas rozpoznat počáteční příznaky: patří k nim třes rukou, pocení, bledost, hlad, celková slabost a nervozita, někdy i bolest hlavy, bušení srdce, pocit tuhnutí kolem úst. Při pokračující hypoglykémii následuje v těžších případech neostré vidění, zmatenost připomínající až opilost a nejtěžší příznaky – ztráta vědomí a křeče. Za těžkou hypoglykémii považujeme každou, při které vám musela pomoci jiná osoba.

  Při hypoglykémii s lehkými a středně závažnými příznaky stačí sníst stravu obsahující 5-40 g sacharidů, např. ve formě rychle působících sacharidů jako je hroznový cukr, sladký čaj (1-2 hrnky s 2-4 kostkami cukru) nebo ovocný džus (1-4 dl) či coca-colu (1-4 dl), nikdy ne dia nebo light nápoje. Jinou možností je upravit počínající lehkou hypoglykémii potravinami s pomaleji psůobícími sacharidy, např. 1 až 2 housky nebo 1 až 2 krajíce chleba, sušenky nebo sladké ovoce do ústupu potíží. Při každé těžší hypoglykémii je třeba zkontrolovat krevní cukr asi do 30 minut, zda došlo k jeho úpravě, a následovně pak kontrolovat glykémie před každou aplikací inzulinu tak dlouho, až se upraví. Při nespolehlivém polykání, kdy hrozí vdechnutí tekutiny, nebo při bezvědomí, by měli zacvičení přibuzní nebo spolupracovníci pomoci diabetikovi v hypoglykémii injekcí glukagonu, případně sldkým gelem, kterým se namaže sliznice úst, nebo zasunutím cukru mezi tvář a zuby.

  Glukagon je hormon, který zvyšuje glykémii tak, že podporuje tvorbu cukru ze zásob uložených v těle. Glukagon je nejspolehlivější pomocí při těžké hypoglykémii. Měl by ho mít k dispozici každý diabetik léčený inzulinem se sklonem k hypoglykémiím a měli by se s ním naučit zacházet jeho příbuzní či spolupracovníci.

  Příště něco o cílech léčby a samostatné kontrole cukru v moči a o dědičnosti. Z nakladatelství Vyšehrad nabízíme všem diabetikům zdařilou Kuchařku pro diabetiky a nejen pro ně.

  Informace pro případné sponzory:
  Vojtěch Korotvička
  Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice
  512 33 Studenec 123
  telefon 0432/596112
  GE CB a.s. 351107774/0600
  IČO: 19295170

   


  Individuální logopedická péče

  V průběhu září byla zahájena individuální logopedická péče ve spolupráci s MUDr.Helenou Václovou na zdravotním středisku. Výuka bude probíhat na základě vzájemného stanovení termínu a je hrazena zdravotními pojišťovnami.

  Mgr.Milada Junková
  Rovnáčov 41, 512 33 Studenec
  telefon 0432/596432