Motto : Nejdůležitější součástí cestovního zavazadla je a zůstane radostné srdce.
Hermann Löns

Tento postřeh z pera filosofova poněkud v našem občasníku zaspal termín. My už spíše všichni zavazadla vybalili. A nad vyvolanými fotografiemi vzpomínáme na to, co jsme viděli a zažili, jak nám svítilo, nebo nesvítilo sluníčko, zda bylo draho či levně, jestli z opálené kůže ještě vystupují bílé plochy plavek nebo ne. A nebo počítáme zavařené sklenice kompotů, naložených hub, hromady nasušené otavy a nebo dokonce dostavěnou kolnu, upravený byt nebo přestavěný dům.
Každá taková bilance má něco do sebe. Ale , bohužel, někdy zapomínáme na to nejdůležitější. Že dovolená není jenom právem , ale i nutností, že není potřeba jenom umět pracovat, ale také umět odpočívat. Dokázat vypnout, a to nejenom mobil. Přiznám se, že já to příliš nedovedu. A závidím každému, kdo něco podobného dokáže.
A když už se utrhneme a někam blíže či dále se vypravíme , nedokážeme si často zachovat právě to radostné srdce. Mé zkušenosti z cest jsou takové, že mnozí si nechají doslova otrávit pobyt maličkostmi. Ne právě ideálním pohledem z okna pokoje, kde nakonec stejně jenom spí a kam dojdou pozdě v noci, pár chaluhami, které připlavaly na pláž po bouřce , nikdo je okamžitě neuklidil a jejich odér připomíná až příliš obyvatele mořských hlubin, absencí knedlíků a pořádné české bašty například v turecké restauraci. A je to často tisíc a jedna maličkost, mnohdy jen závist , zloba a nespokojenost.
A platí to nejen na cestách. Jsou mezi námi lidé, kteří tyto pocity šíří kolem sebe systematicky i doma, o každém z bližních už předem předpokládají, že je podvodník a lump. Hledají spřízněné duše a otravují jedem zloby celé okolí. Jsou k politování. A nebo soudí jiné podle sebe? Nedejme se těmito lidmi zdeptat, mějme svůj rozum, vycházejme z vlastních zkušeností a hlavně, zachovávejme si radostné srdce, radostný pohled na svět. Zavazadlo života se nám potom bude nosit zlehka a s elegancí.
- ben -


Pomník padlých

Do středu zájmu studenecké veřejnosti se opět dostal Pomník padlých v první světové válce. Je sice trochu smutné, že zájem nebyl vyvolán úctou a vzpomínkou, které by vedly k vylepšení okolí pomníku, ale příčinami ryze dnešními. Určitě si tento pomník lepší místo zaslouží, diskuse kolem jeho přemístění však o příliš velké pietě k obětem války nesvědčí. A tak si alespoň ve stručnosti připomeňme vznik tohoto pomníku.
Dne 29.července 1923 byl odhalen pomník padlým a zemřelým vojínům ve světové válce na obecním pozemku u zahrady Františka Makovičky. Pomník byl vystavěn na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva a jeho autorem je sochař Vít z Konecchlumí. Celkové náklady na zhotovení pomníku činily 16.746 Kč. Pomník nese jména obětí světové války:

Padlí:
František Dědeček, Václav Kotek, Josef Doubek, Josef Lánský, František Doubek, František Lukeš, Josef Exner, Karel Pour, Josef Flégl, Karel Pršala, Josef Flégl, Josef Pršala, Karel Flégl, Josef Šorm, Alois Fejfar, Karel Šorm, František Fejfar, Eduard Šorm, Bohuslav John, František Šorm, Josef Jeník, Jaroslav Šimek, Karel Hendrych, Josef Tauchman, Hynek Hák, Josef Tauchman, Petr Hák, Antonín Tomáš, Karel Havel, Josef Tylš, Josef Holoubek, Petr Vancl, Oldřich Kuřík, Rudolf Vodnárek, Václav Kuřík

Zemřelí:
Jan Erban, Karel Hák, Josef Flégl, Josef Hák, Rudolf Jeník, František Havel, Englbert Grosman, Hynek Tauchman, Josef Karásek, Josef Tauchman, Jan Makovička, Hynek Tauchman, Bedřich Mach, Josef Tauchman, František Paulů, Josef Tomáš, František Šorm, František Tom, František Štefan, František Veir, Václav Štilec

Nezvěstní:
Karel Erban, Rudolf Lánský, Hynek Jiran, František Martinec, Jan Jebavý, Karel Paulů, Antonín Hrnčíř, František Pour, Ferdinand Kudr, Josef Tomáš, Jan Karásek, Josef Vancl

Celkem 35 padlých, 21 zemřelých a 12 nezvěstných, 1.světová válka tak Studenci navždy vzala 68 mužů různého věku. Řada studeneckých mužů však také přeběhla frontu a bojovala v řadách československých legionářských oddílů za národní samostatnost. Byli jimi na ruské frontě Jan Erban (Studenec čp.199), Karel Klázar, Rudolf Šorm (Studenec čp.178) a Andělín Šorm, na italské frontě Arnošt Nýdrle (Studenec čp.314), František Tauchman (Studenec čp.247) a Rudolf Havel (Studenec čp.186) a na francouzské forntě Josef Šorm a Bedřich Hamáček (Studenec čp.245).

Za slečnou Lídou Exnerovou

Jsou lidé, o nichž se nemluví, nepíše, ba, ani nic neví, a přece svým příkladem září jako jasné hvězdy nad naším rodným krajem.
Jednou z nich byla i naše rodačka, Ludmila E x n e r o v á , která se s námi rozloučila v minulém roce 1999.
Narodila se 14. 4. 1909 ve Studenci. Její kolébka stála v hudebním prostředí. Otec byl toho času kapelníkem, hudebníkem velmi nadaným od Boha. Ale dlouho se netěšila z rodinného štěstí. Vypukla světová válka a otec byl povolám. Strávil v ní celou dobu až do konce. Prožil všelijaké útrapy, ale větší část strávil u hudebního tělesa. Malá Lidunka i s 2 sestřičkami žila velmi skromně v péči své zbožné maminky, která je vedla k úctě k Bohu a lásce blíženské, k skromnosti, pracovitosti a šetrnosti. Po žních chodily sbírat klásky, aby z nich - ze zrnek umlely mouku a pekly placky, chudé horské jídlo.
Po návratu otce z války, bylo mu nabídnuto panem farářem Říhou místo varhaníka ve Studenci. S velkou radostí, láskou tuto funkci přijal a dal se do práce. Svolával zpěváky ke zpěvným zkouškám, obstarával ze svých skromných prostředků liturgický materiál. Pracoval obětavě, nezištně. Malá Lidunka sála lásku k církevní hudbě přímo v rodině.
Pětitřídní obecnou školu vychodila ve Studenci a pak nastoupila do gymnázia v Jilemnici. Denně musela jít v 6 hod. ráno pěšky do města 8 km, (autobusy nejezdily a na kolo nebylo finančních prostředků). Po vyučovací době se vracela opět pěšky domů. Přezůvek nebylo, kolikrát musely přespolní děti sedět celé vyučování v mokré obuvi. V zimě bývalo tolik sněhu, že cesta od Straníkovy vily dolů na rozcestí vedla sněhovým tunelem přes celý Martiničák. (příkop). Z gymnázia pak odešla do obchodní školy ve Dvoře Králové, kam musela denně ráno kolem 5 hod. jít pěšky k vlaku a nazpět opět pěšky. - Po absolvování této školy nastoupila u fy Fejfar a Mládek, kde byla zaměstnána několik let jako úřednice, střídavě s pražskou pobočkou v ul. 28. října. - Od otce se naučila hrát na varhany a housle a již jako studentka hrála s orchestrem na housle. Zpívat se učila u profesorky Kubánkové (později Machové) v Jilemnici. Všude, kde později působila věnovala se církevní hudbě a zpěvu. Co těch chvála Bohu a Matce Boží vyzpívala se nedá spočítat. V Nových Hradech, kde byla varhanicí, pak v Žamberku, kde byla zaměstnána jako úřednice v plicní Léčebně a zároveň varhanicí. Tam byla předmětem obdivu široké veřejnosti. Např. když zpívala o Vánocích "Slavíčka" od Ryby, nejen, že na ni čekali vděční posluchači s čerstvými květy, ale bylo ji nabídnuto místo v Národním divadle, od přítomných vedoucích tohoto divadla. Ona však odmítla, že hřivny, které dostala od Pána, bude zase Jemu vracet zmnožené ve všech chrámech, které navštěvovala.
Při obsazování pohraničí po druhé válce bylo jí nabídnuto místo v Janských Lázních jako finanční účetní. Přijala ho vzhledem k blízkosti domova. I tam hrála denně na varhany a zpívala. Na koncertech zpívala všechny Biblické písně, od Dvořáka, skladby od Mozarta, se mohly v kostele uplatnit i náročné mše, když držela soprán. Současníci si na to dobře pamatují. - Jak bylo charakterizováno její působení v lázních svědčí výroky mnohých. Např., když její sestra za totality nedostala státní souhlas k vyučování na školách (byl jí odebrán), dotazovala se, zda by bylo pro ni umístění v ústavu. Tehdy ji provozní Tesař řekl: "Takových Exnerových ještě 10!" - A když po 2 operacích musela jít do invalidního důchodu a opouštěla lázně, řekl Dr. Černý z Ministerstva zdravotnictví:"To je škoda, že Lidunka již nepřijede, měli jsme od ní nejlepší finanční výkazy ze všech lázní!"- Pečlivá včelička!
Ani v důchodu nezahálela. Ujala se práce u svého bratra - P.. Karla a vedla mu celou agendu jako farní sestra. Úhledným písmem psala matriky, hrála na varhany, rozepisovala svým krásným písmem hudební skladby (nebyl xerox) vyřizovala telefonáty, návštěvy, vařila při častých akcích na církevních objektech brigádníkům a starala se o údržbu celého domu.
Všechno má však svůj závěr. Pán chtěl, aby si odpočinula od svých námah a odměnit svou věrnou služebnici, a tak ji povolal z plné práce zde do Věčného Domova dne 21. 7. 1999.
Pohřeb měla 27. 7. 1999 v klášterním chrámu Páně v Nové Pace. Kostel byl zaplněn místními věřícími i ze všech míst, kde působila. Přišli se s Lidunkou rozloučit a poděkovat jí za příkladný a plodný život a zároveň zmírnit bolest pozůstalých při slavení Obětí Eucharistie, kterou uvedl její bratr Karel - probošt, jako " s l a v n o s t " což kvitovali všichni účastníci, že to nebyl pohřeb, ale velká slavnost. 2 řady kněží v bílých albách (17) jako liliové záhony zdobili obětní stůl, v čele s arcibiskupem Mons. Karlem Otčenáškem. Na kůru byly provedeny skladby s doprovodem varhan a houslí, i které zemřelá kdysi cvičila, jako latinské "Ave", Dvořákova biblická píseň " Slyš o Bože volání mí .." Salve Regina zazpívané kněžími, mariánské zpěvy aj. Zde patří dík panu Jiráskovi mladšímu, za krásnou hru na housle, i varhaníkovi, pí. učitelce Ulrychové, Janě a Zdeně, za sólové zpěvy, i chrámovému sboru v Nové Pace, i těm věrným, kteří jí zazpívali ve Studenci naposled.
Věřící lid vzpomínal jejího života, jak sloužila Bohu i lidem. Sama nemocná se zapírala, aby sloužila dokud Bůh dává čas. Proto i dobrý Bůh vyzdvihl její práci už zde na zemi krásnou liturgickou Obětí a průběhem slavnosti. Mnozí v kondolencích ji blahopřáli k návratu Domů, vzpomínali, jak Liduška vstupuje před nimi jako duše nesmírně vzácná ve své ušlechtilé skromnosti, s níž po celý život štědře rozdávala, z darů Ducha svatého, jimž byla tak bohatě obdařena. Její velká a příkladná pracovitost, s kterou na sebe přijímala tolik povinností ve službě, Bohu, svým nejbližším, i ostatním lidem je nezapomenutelná. Všichni pociťují tu velkou ztrátu, zvláště v rodinném kruhu, který se o jednu milovanou a milující bytost zúžil. Padl jeden lupínek z krásného pozemského sourozeneckého čtyřlístku. A to bolí. Ale vše překrývá radostná naděje a věčné shledání a Boží odměnu, jak to napsal Otec arcibiskup Dr. Otčenášek na pamětní obrázek, který se rozdával při pohřbu.:" Kdo pomáhá kněžím, dostane odměnu, jako by sám byl knězem." (Srovnej Matěj 10 - 41.)
Jako nebeská zář klene se nad jejím rovem blažená jistota, že duše, po celý život tak oddána Bohu, spočívá již v jeho náručí. Kéž by každý mohl pohlížet na odchod svých nejbližších s touto tak velikou a útěchyplnou nadějí! Ta obrací všechno v radostné doufání ve šťastné shledání a vděčné vzkříšení.
Nechceme však Lidušce ubírat na přímluvných modlitbách, a proto, až půjdete kolem místa, kde její tělo očekává vzkříšení, vzpomeňte na ni, která vás všechny měla ráda.
Děkujeme


NÁŠ ROZHOVOR
26.11.2000 bude v sále Obecního úřadu ve Studenci koncertovat zřejmě jediná pravidelně vystupující sólová písničkářka současné české folkové scény Eva Henychová. Je zároveň skladatelkou, textařkou i interpretkou svých písní. Poprvé na sebe výrazně upozornila v roce 1991, kdy jako šestnáctiletá vyhrála Portu v kategorii písničkář. Vystudovala kytaru a zpěv na Konzervatoři Jaroslava Ježka a až do současné doby pravidelně vystupuje na folkových přehlídkách a koncertech po Čechách, Moravě i Slovensku. Ročně absolvuje asi 130 vystoupení a jejich záznamy již několikrát odvysílaly Česká i Slovenská televize. Roku 1996 vydala vlastním nákladem kazetu nazvanou "Svítání", začátkem února tohoto roku křtila své druhé album "Za stěnou z papíru". O své tvorbě říká: "Nepíšu rychle, každá píseň musí mít svůj smysl, dlouho ji nosím v hlavě a nažívám. Nemám televizi, neposlouchám rádio ani žádnou hudbu. Snažím se zachovat si uvnitř sebe ticho a poslouchám ticho, aby ta hudba, kterou hraju, vycházela skutečně za mě." Požádala jsem ji o krátký rozhovor a ona souhlasila. Výsledek posuďte sami.

1. Co pro Vás znamená hudba jako celek, a jak ji vnímáte?
Hudba je pro mě jazykem duchovních světů. Z toho plyne možnost být zprostředkovatelem všech možných názorů a směrů, často tak nějak podprahově. Pro mě z toho vyplývá nic víc a nic míň než zodpovědnost.

2. Jaký má podle Vás hudba význam v životě člověka a světa?
Jsem přesvědčena, že nejenom hudba, ale umění obecně, má schopnost, a snad je to i jejím cílem, rozeznívat v každém lidském individuu všechny ty skryté a třeba nikdy nevyslovené představy, touhy, bolesti, které tímto rozezníváním ožívají, dostávají jasnější kontury a člověk se může pročistit nebo dostane odpověď na nějakou otázku ..., a to ho vede dál.

3. Jak jste se dostala ke kytaře a folku?
Od 1. třídy hraju na kytaru (LŠU), zpívám od "miminka". Nikdy jsem neměla v úmyslu začít dělat folk, prostě jsem si začala jednoho dne psát písničky, ve kterých se odrážely mé problémy, radosti ... První písně jsem jsem začala skládat okolo dvanáctého roku.

4. Svoje texty i hudbu k písním si skládáte sama. To už je dnes poměrně vzácný jev. Co Vás při skládání nejvíc inspiruje?
Inspiruje mě spousta věcí, ale především těch skrytých.

5. Vzniká dříve text nebo hudba?
Mám svoji osobní teorii a samozřejmě i zkušenost, že nejkrásnější písničky jsou ty, u nichž vzniká hudba i text současně. Na druhou stranu znám spousty velmi povedených písní, které vznikaly právě způsobem nejdříve hudba a pak text (nebo opačně), či je dokonce obojí od různých autorů. Přiznám se však, že často při poslechu písní poznám, že textař nebyl autorem hudby a že chtěl vlastně každý říci něco maličko jiného. Je veliký
kumšt dokázat sladit obojí dohromady tak, aby to vytvářelo nerozlučný celek. Myslím si totiž, že na jeden konkrétní text ve skutečnosti existuje jenom jedna jediná melodie.
Můj postup při psaní písní není asi ničím objevný. Na prvním místě je pro mě důležité vědět, o čem budu psát, mít přesně zformované myšlenky, někdy si napíšu kostru, abych na nic nezapomněla. Příliš se mi nedaří psát, "když mám zrovna čas", ani neumím psát na zakázku. Co ve mně není, nejde ani ze mě. Je to možná neprofesionální, ale chci psát o tom, co najdu v sobě a zatím stále je z čeho brát. Pokud už vím, o čem píseň bude, je pro mě důležité najít nějaký slogan, který vystihuje alespoň jednu z hlavních myšlenek. Ten si už nese svoji melodii, stejně tak jako každé slovo použité v určitém kontextu, a vede mě dál - v textu i muzice.

6. Jestli se to dá alespoň trošku shrnout, mohla byste přiblížit, o čem zpíváte?
Já tomu říkám "O LÁSCE", ale láska má spoustu různých barev, přestože je jenom jedna.

7. Ročně absolvujete udivující množství koncertů. Máte vypozorováno, jací lidé na ně převážně chodí?
Jsou to lidé všech možných věkových kategorií, od miminek až po důchodce, a jsem za to moc ráda. Možná je to dobré znamení.

8. Co je pro Vás v kontaktu s publikem nejdůležitější?
Navázání osobního vztahu, pocit důvěry (oboustranný), chci, abychom si "povídali", aby to nebyla má exhibice.

9. Trpíte ještě někdy trémou?
Samozřejmě, protože pokud o něco jde, cosi se vždycky uvnitř děje a vzhledem k tomu, že jde vždycky o hodně ... Je ale pochopitelné, že je má tréma jiná než před 10-15ti lety. Řekněme, že ji mám pod kontrolou

10. Přejdeme od hudby trošku dál, i když ono to celé bude jistě úzce souviset. Je o Vás známo, že jste hluboce věřící člověk. Jaká byla Vaše cesta k Bohu, a co Vás na našem Pánu nejvíc fascinuje?
Nevím, jestli jsem věřící hluboce a co to je. Boha jsem poznala po dlouhém hledání jako zosobění všech mých představ o dobru, lásce, smyslu života. Říkám o Něm, že je pro mě tím nejbližším ze všech nejbližších.

11. Co je podle Vás v životě nejdůležitější?
Myslím, že neustálá touha hledat "něco víc". Víra v to, že někde existuje místo, stav ... , ve kterém platí a žijí všechny ty ideály a sny malých dětí.

12. Jakých lidí si nejvíc vážíte?
Těch, kteří neustále upřímně hledají řekněme "NEJVYŠŠÍ DOBRO".

13. A otázka na závěr. Opět k oblasti umění Vám nejbližší. Jaké je podle Vás poselství, které Vaše hudba přináší lidem?
Vše to souvisí s těmi předcházejícími odpověďmi. Chci pomoci lidem probudit v nich sny malých dětí o velkých ideálech, o světě plném spravedlnosti a lásky a povzbudit je na cestě hledání tohoto světa. O nic konkrétnějšího mi nejde, protože si vážím lidské individuality a její možnosti pojmenovat PRAVDU právě těmi svými slovy.

Děkuji za rozhovor.

Co je nového u Háků :
Jak jsme v předminulém čísle zahájili, tak nyní pokračujeme v seriálu o našich početných rodinách. Jako druzí přicházejí na řadu Maruška a Vilda Hákovi. Ptám se maminky, Marušky Hákové :

S: Když po revoluci zrušili OÚNZ a moje sestra Hanka začala pracovat jako personalistka v nemocnici ve Vrchlabí, volala mi na oddělení, kde jsem tehdy pracovala, jestli neznám nějakou dětskou sestru , která se jmenuje Háková a je ze Studence a která je už 16 let na mateřské dovolené. Prý se už nikdo na ni už nepamatuje a nikdo ji na dětském oddělení nezná.
Já jsem ji tenkrát také neznala, ale poptala jsem se na obci a tam mi řekli, že je to manželka Vildy Háka a že čekají šesté dítě. Potom mi Hanka oznámila, že dostala další oznámení, že jsi dále na mateřské a já jsem Vám vítala Vašeho nejmladšího potomka, Andulku. Ale ta Tvoje původní profese, ač jsi ji dlouho neprovozovala, Ti jistě přišla vhod.

M.H.: Děti sice, díky Bohu, moc nemarodily, ale samozřejmě, tohle vzdělání se v rodině vždycky hodí. S tímto počtem dětí jsme sice nepočítali, ale když přišly, braly jsem je jako dar. Něco takového jako interrupce u nás nepřichází v úvahu.

S : Stále v našich médiích slyšíme, že v současné době děti nelze mít, protože si je nelze z finančních důvodů dovolit. Jak vycházíte s financemi Vy?

M.H.: Manžel pracuje v ZD Studenec jako technik a já jako zdravotní sestra v Charitní ošetřovatelské službě ve Studenci a okolí. Nyní už na plný úvazek . V současné době máme klientů dostatek a pojišťovna celkem dobře platí. Naše nejstarší dcera Jana už pracuje jako zubní technik v Jilemnici a tak celkem vycházíme. Pomáhá nám i naše malé hospodářství. To je zase ale práce navíc. Díky manželově pracovitosti je jí někdy "až moc navíc". Ale každý chlap musí mít nějaké hobby. A tohle ještě přinese i příspěvek do financování domácnosti. Bydlíme ve vlastním domku, který jsme si zrekonstruovali a nedávno zateplili, abychom něco uspořili i na nákladech na topení.

S: Co dělají děti a kolik jim je let ? Já vím jen o Andulce, protože tu jsem už jako občánka na obci vítala :

M.H.: Nejstarší je Jana, té je 22 let, potom Vilda, tomu bude 20 a vystudoval uměleckoprůmyslové zpracování dřeva na škole v Hradci Králové a od září se chystá do Volyně na vyšší odbornou školu jako návrhář interiérů. Další je Maruška, té je 16 a studuje pedagogickou školu v Litomyšli. Eva chodí na ZŠ do deváté třídy, je jí 14 a chtěla by jít na zdravotní školu. Vojtíškovi je 11 a chodí do páté třídy a nejmladší Andulka půjde do třetí. Mimo to u nás žije i děda, Vilda Hák senior, kterému je 86 let.Tělesně je stále ještě čilý, ale někdy má zajímavé nápady.

S: Taková parta dětí doma a děda k tomu, to je jistě jak zábavná, tak občas i napínavá záležitost. Máš pro nás nějakou historku nebo příhodu ?

M.H.: K těm horším patří jistě Vojtův úraz, kdy při jízdě na koni na sněhu skončil pod koněm , který uklouzl. My ani nevěděli, kam na koni odjel a kůň přišel domů sám a se sklopenou hlavou. Maruška koně viděla, přiběhla to říct a já vyjela hledat Vojtu na kole. Za chvíli jsem potkala pana Kuříka - hrobaře s Jirkou Kuříkem, kteří ho už přiváželi. Měl ošklivě zlomenou nohu. Léčení trvalo půl roku . Na to ne právě rádi vzpomínáme. Nutno podotknout, že jezdí dál a kůň bylo to první, co chtěl po návratu z nemocnice vidět.
Z těch úsměvných si vzpomínám na to, jak děda vymetal kamna. Já se ho ptala, jestli už je hotov. Ale on že ne, že ještě komínek. Tak říkám, dobře, já to potom uklidím až to doděláte. Za chvíli volají sousedé, ať se jdeme podívat ven, že máme dědu na komíně. On totiž vymetal komín, ne komínek do komína, jak jsem se domnívala, a balancoval na střeše.

S: A jak zvládáš práci , které v tak velké rodině jistě není málo?

M.H.: Naše děti se snaží jak to jde nám pomáhat, postupně se všichni učí i podojit, abychom my s taťkou mohli občas z domu..

S: Co bys chtěla Maruško vzkázat těm, kdo se právě rozhodují mají-li si pořídit dítě nebo ne .

M.H.: Není vůbec potřeba se dětí bát, finančně to lze vždy zvládnout . Při rozumném hospodaření se i z jednoho platu dá rodina uživit. Pomohou i dávky sociální pomoci. Na vesnici je také možné sám si něco vypěstovat, a není tu tolik svodů, které stojí peníze. Myslím si také, že ve velké rodině získají děti do budoucnosti mnoho cenných zkušeností. Naučí se vycházet a komunikovat s lidmi. Musí uvyknout skromnosti. To jsou vlastnosti, které jim později ulehčí jejich vlastní rodinný život.

S.: To máš svatou pravdu. A já se domnívám, že tradice velkých spořádaných rodin je to, co v současném světě chybí, jsou to zkušenosti, které mladý člověk jinde nezíská a nezbývá než si přát, aby i další generace měla tolik odvahy a zodpovědnosti jako Vy a nesla tuto tradici dál.
ptala se starostka


Literární okénko studeneckých autorů

Standa Horáček a Fanda Tauchman obdrželi diplom za literární práci v soutěži "Město Jilemnice", která byla vyhlášena při příležitosti 600 let města, v kategorii Středních škol. Protože se nám tyto práce líbí a oceňujeme jejich vtip a nápaditost, otiskujeme je plném znění.

Standa Horáček :
Josef Vyřepkleště
Ironickosatirická procházka Jilemnicí

Jilemnice, již od mladší doby kamenné nazývaná brána do Krkonoš, patří k nejpozoruhodnějším, nejkulturnějším a nejvzdělanějším městům naší matičky Evropy. Jistě proto nepohrdnete mojí exkluzivní nabídkou, abych vás tímto klenotem českého národa provedl. Nenabízím vám to, co ukazují obyčejní průvodci, ale jakožto zasvěcenec navštěvující toto sídlo takřka denně se vám pokusím ukázat skutečnosti, které činí Jilemnici výjimečnou a na kterých právem spočívá můj bystrozraký pohled.
Nechť se naše procházka započne za říjnového rozbřesku v Jubilejní ulici, kterážto se nachází téměř na jižním okraji velkoměsta. Po chvíli chůze před námi vyvstane panelová zástavba z dob, kdy v naších zemích ještě nevládli oškliví kapitalisti. Podobné objekty však můžeme nalézt i v jiných sídlech, a proto se o nich dále nezmiňuji. Sídlištěm se přesuneme do sportovního centra 22. století, které se nalézá nedaleko samotného centra města. Z dokonale zastřiženého trávníku je právě vyhazována parta fotbalových nadějí. Za chvíli je slyšet, jak se mrzačí na asfaltu. Letmou obhlídkou zjistíme, že úroveň ostatních sportovišť nedosahuje standardů běžných pro 22. století, a proto raději po bahnitém srázu sklouzneme k bazénu a přilehlými uličkami se dostaneme do srdce města - na náměstí.
Prohlédneme si dokonale zrekonstruované měšťanské domy, ochutnáme pramenitou vodu z empírové kašny a pokračujeme v cestě. Míjíme zjevně nedávno vybudovanou stavbu v rohu náměstí, kde dříve stával široko daleko proslavený hotel Grand, který byl unikátní ukázkou toho, že veškerá tělesa včetně cihel a žlábků padají vlivem gravitační síly kolmo k zemi.
Rozevírá se před námi nový obraz. Nalevo se vynořil monumentální kostel a napravo jako jeho kontrast místní všeobecné gymnázium, při kterém existuje gymnázium sportovní, jehož studenti dosahují mezinárodně uznávaných studijních i sportovních úspěchů. Ačkoliv procházíme těsně kolem něho, ve svém vyprávění se mu z pochopitelných důvodů nebudu dále věnovat.
Slunce pomalu stoupá po obloze a naše skupina obdivovatelů Jilemnice se dostává k oplocené nemocnici. Co je za plotem nás příliš nezajímá, protože každého správného botanika ihned zaujme exotický porost, který se vine podél celého plotu. Je to proslulá křídlatka asijská, která se kromě mnoha cenných zásluh jako je například vytahování těžkých kovů z půdy vyznačuje jednou vlastností výstižně charakterizovanou slovy: roste všude, zničí všechno a sama je nezničitelná.
Křídlatka patří do přírody, a proto se vydáváme do přírody i my. Opouštíme velkoměstskou zástavbu a vyrážíme do polí. Cílem naší cesty je jilemnický národní kopec zvaný Kozinec.
Vplouváme do lesa a začínáme se obdivovat jeho majestátu. Seshora přicházející světlo měkce osvětluje ve vzduchu se vznášející rozložité větve dubů, buků, bříz a mnohých dalších listnáčů i jehličnanů. Celým lesem prostupuje omamná nasládlá vůně tlejícího listí, všude panuje dokonalá harmonie, nekonečný klid a mír. Okouzleni lesem se procházíme po klikatících se pěšinkách lesní zvěře. Les řídne a najednou spatřujeme ve svahu nově zalesňovanou paseku, ve které jsou jako krtičiny vykopány zpola zasypané díry, které v historických dobách sloužily jako vstupy do nitra země pro horníky těžící červenolesklou rudu. Stoupáme výše, míjíme paseku, ocitáme se na vrcholu a dále pokračujeme po hřebeni. Náhle les končí a dostáváme se k cíli.
Jsme na vyhlídce. V úžasu zíráme na monumentální krkonošské vrcholy zahalené v řídkém oparu. Otočíme se a spatříme údolí zaplněné Jilemnicí. Nad nedávno plynofikovaným městem se vznáší oblak smíšeniny mlhy a kouře. Raději se vracíme ke krkonošským horám. Náš zrak sklouzne z horských velikánů na osadu Hrabačov a přímo pod námi se rozkládající lyžařský vlek.
Patříte-li mezi vyznavače sportu zvaného sjezdové lyžování, nezapomeňte se zde při vhodných sněhových podmínkách zastavit. Ovšem jste-li příznivec rychlého sjezdového lyžování, raději se nezastavujte. Spád sjezdovky totiž není příliš velký. Místní starousedlíci tvrdí, že je dobré používat vlek i při sjezdu.
Naše 4procházka končí. Děkuji vám za pozornost a doufám, že již nebudete váhat, zda jet na dovolenou do Egypta, na Havajské ostrovy či za Ural. Pevně věřím, že se jednoznačně rozhodnete pro město s největšími trpaslíky, pro naši krásnou a oslavovanou Jilemnici.

Fanda Tauchman :

Z HLUBIN DÁVNÝCH VĚKŮ
V Jilemnici dnes žije okolo sedmi tisíc lidí. Vsadím se ale s kýmkoli o cokoli, že ani jediný človíček neví, proč se jejich město jmenuje právě Jilemnice a proč se zdejší kopec jmenuje Kozinec. Proto bych se rád pokusil na těchto řádcích vnést alespoň trochu světla do temnot nevědomosti těchto občanů ohledně původu a daleké historii tohoto města.
Když naši planetu před mnoha a mnoha lety obývali ještě prazvláštní tvorové, žila v těchto končinách obrovská koza Koza. Tehdejší pralidé z ní měli velký strach. Koza s oblibou ničila jejich osady, požírala jim úrodu a všemožně je utiskovala. Její chování se den ode dne horšilo a pralidé měli plné ruce práce s napravováním škod. Nejvíce však jediný instalatér v okolí, udatný a nebojácný Nambrvan, který spravoval vodovod zničený Kozou. Když mu ale Koza jednoho dne rozdupala i jeho chatrč, rozhodl se jednat. Okamžitě zanechal rozdělanou práci, přehodil si přes rameno svoji brašnu a vyzbrojil se kopím. Vzápětí na Kozu narazil - zrovna se vracela z jihu, kam chodila spásat lahodné stromy. Nebojácný Nambrvan ani chvíli neváhal. Se vztyčeným kopím vyráží kupředu. Již se napřahá k první ráně....ale neudeří. Pod nohy mu z ramene padá jeho brašna! Ubohý Nambrvan padá k nohám rozzuřené Kozy. Ozve se hlasité mlasknutí. Naštěstí se v Kozím žaludku ocitá pouze jeho brašna. Nambrvan v poslední chvíli stačí uskočit a vší silou bodá strašnou Kozu do nohy. Koza, nezvyklá na ostrou bolest, se plaší. Rychlostí blesku prchá pryč. Na svém útěku stačila podle očitých svědků pouze udělat ohromný kozinec. Na jeho úpatí později vyrostly ty stromy, které Koza dříve s oblibou spásala.
Nyní již jistě chápete, proč se Kozinec jmenuje Kozinec a že ony stromy byly jilmy. Na úpatí tohoto kopce naši předkové později založili krásné město, jež se i dnes honosí jilmem ve svém znaku i názvu - Jilemnice. Pokud by však ještě někdo pochyboval o existenci udatného Nambrvana a ohromné zlé Kozy, důkazem vyvracejícím jakékoli možné pochybnosti je fakt, že ještě v tomto století se na severní straně Kozince těžila měď pocházející z měděných trubek, kterých měl bohatýr Nambrvan plnou brašnu.

Zajímavé postřehy, pravda?! Osobně mě velmi těší, že naše mládež vskutku nepostrádá fantazii !!! Když se autoři ptali, proč právě oni obdrželi diplomy, bylo jim řečeno, že jejich práce velmi zaujaly porotu. Osobně se porotě a nejen jí prostě líbily.


Zprávy Obecního úřadu

Přehled rozpočtového hospodaření k 30.6.2000

Příjmy Rozpočet skutečnost %
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 40,26
daň z příjmu FO z podnikání 2500 1019 40,7
Daň z příjmu právnických osob 2042 706 34,6
Správní poplatky 25 2,9 9,18
Poplatky 67 52.6 83
Daň z nemovitosti 600 202 33,7
Příjmy z prodeje akcií 800 876 109,5
Neinvestiční dotace na školy 186 37,5 20,1
Dotace OkÚ 394,6 194,9 49,4
Poskytované služby, výroba , dřevo 200 130,8 65,4
voda 700 371,6 53
kanalizace 20 5,6 28
Mateřské školy 42 26 61
Školní jídelny 150 92,5 61,69
Družina 10 3,5 35
Pronájmy : škola Zál.Lhota 4 4 100
Zdravotní středisko 90 34,1 37,9
Byty 200 120 60,3
Hřbitovy 5 2,6 53,8

Zasklívací služba 100 56,1 56,1
Prodeje pozemků 50 32 64,2
Známky na popelnice 120 58,2 48,5
Pečovatelská služba 60 35 59,2
Prodej DHIM a HIM 50 49,6 99,3
Činnost místní správy ( kom. služby - jasany ) 111,68*
Úroky 250 98,2 39,3

9985,6 4944,4 49,51

Výdaje za 1. pololetí 2000
Lesy 116 59,2 51,1
Publikace, propagace 208 16,539 7,9
Komunikace 2355 235 10
Dopravní obslužnost 186 93,6 50,3
Vodovod 1087 146 13,44
ČOV 40 5,97 14,93
Mateřské školy 422 95 22,73
Základní škola 1618 313 19,35
Šk. Jídelny MtŠ 212 11,9 5,7
Knihovny 36 8,2 22,8
Bývalá škola Z.L. 60 0,24 0,41
Kultura, církve, památky 320 12,1 3,8
Dotace sportovním sdružením 203 ** **
Volný čas - děti a mládež 15 5,8 38,7
Byty 68 8,6 18,4
Zdravotní středisko 19 2,3 12,5
Hřbitovy 17 10 60,3
Veřejné osvětlení 385 327 85,1
Komunální služby ,územní rozvoj,GP 575 83,9 14,6
Ekologické dotace - zateplení 128 84 65,6
Ekologické dotace - topení 90 5 5,5
Fond rozvoje bydlení *****
Odvoz komunálního odpadu 330 137 41,7
Veřejná zeleň 80 42,6 53,3
Sociální dávky 70 27,5 39,4
Pomoc zdravotně postiženým 10 11.610 116,1
Pečovatelská služba 75 27 36,8
Požární ochrana 197 92 47
Mzdy a odvody - zastup. orgány 675 340 50,4
Správa obce 3499 2300 66.6
Mezinárodní spolupráce 30 ** **
Dotace nezisk. Organizacím 20 ** **

13076 4489,449 34,3

Dotace na Školu obnovy venkova ve výši 200.000,-Kč


Nutná rozpočtová opatření

přesuny mezi rozpočtovými §: §: částka pozn :
Rekonstrukce soc.zař.ZŠ z § územní rovoj 400000 Nákup pozemku
na §.ZŠ opravy 400000
veřejné osvětlení u kostela z §. Opravy VO 165000
na §. Investice VO 165000
zpevněné plochy okolo kostela z §. Investice 420000
na §. Opravy 420000
mateřská škola ZL z §. Opravy 15.000
na §. Materiál 15.000
přísp. na fasádu kostela z §. Opravy obj. ¨ 300000
na §. Neinvestiční 300000
dotace církvím


Volby do senátu a krajských zastupitelstev :
Volby se konají pouze jeden den a to v neděli 12. listopadu 2000. Doufáme, že se voleb zúčastní ce nejvíce našich občanů. Zvláště ve volbách do krajů jede o finance, které do veřejného sektoru jednotlivých okresů našeho kraje přijdou. Tím, že k volbám nepůjdete, potrestáte nejvíce sami sebe i svoji obec !

Najdeme ve Studenci videokameramena ?
Obecní úřad Studenec chce vytvořit jako dnes již téměř nedílnou součást archivace dění v obci obecní videotéku. Proto hledá dobrovolného zájemce o sledování dění v obci a pořizování videozáznamu videokamerou, která bude obcí pro tyto účely v dohledné době zakoupena.

Okénko staveb a oprav :
Do začátku školního roku byla úspěšně dokončena oprava vodovodních a odpadních rozvodů a rekonstrukce sociálního zařízení ve staré budově Základní školy ve Studenci. Náklady činily cca 550.000,-Kč a tato zařízení mají nyní úroveň předpokládanou v novém tisíciletí.
Zpevnění komunikace za Jiranovými a rekonstrukce cesty okolo školy se zpozdila v důsledku technických a administrativních problémů, (pozemků cest). Nyní se připravuje výběrové řízení a doufáme, že stihneme do zimy i jejich úpravu.
Jistě jste zaznamenali, jak prohlédlo okolí kostela ve Studenci.
V Zálesní Lhotě byl upraven parčík u pomníku padlých, pokáceny proschlé stromy, zaseta tráva, osazeny lavičky a opravuje se pomník. Byla natřena čekárna a osazena plakátovací tabule na křižovatce.
Opravuje se kaplička sv. Starosty a restaurátorské péče se dostane přes zimu soše sv.Jana Nepomuckého v polích. Po dokončení restauračních prací bude na doporučení památkářů osazena níže k nově budovanému mostu přes potok u Havrdových( bude se stavět v příštím roce). Na současném místě socha velmi trpí větrnou erozí pískovce. Navíc je vážně narušena velikým vosím hnízdem, které je uvnitř sochy. Mnoho nechybělo, a o nejcennější sochu v obci jsme přišli. Restaurátor ji bude opravovat ve svém ateliéru, tak se nedivte, až ze svého místa zmizí.

Zálesní Lhota v televizi
Obsáhlejší reportáž ze Slavnosti smíření bude vysílat ČT1 v neděli 5.listo- padu 2000 v 15.00 v pořadu Cesty víry v medailonku Pátera Antona Otheho.

Anketa

V rámci rozvoje jednotlivých obcí v regionu byl Obecní úřad ve Studenci vyzván příslušnými institucemi, aby charakterizoval hlavní problémy obce v současnosti a nejdůležitější záměry pro nejbližší časový horizont. Obecní úřad vyzval k zapojení do této ankety členy obecního zastupitelstva a řadu dalších občanů. Anketa přinesla následující výsledky (problémy a záměry jsou řazeny od nejčastěji uváděných)

Problémy

1. Není kanalizace
2. chybí chodník od ZŠ ke Špici
3. chybí kulturní středisko
4. chybí komunikační systém (rozhlas, teletext)
5. špatná dopravní obslužnost
6. poruchovost vodovodů, velké ztráty
7. nedostatečně upravená místa pro tříděný odpad
8. chybí koupaliště
9. chybí parcely na stavbu RD
10. nedostatečné VO
11. odvoz odpadů - kontejnery
12. ucpaná silnice u obchodů na Kostelecku
13. průjezd těžkých nákladních aut po dolení silnici
14. neudržované, neposekané části pozemků
15. nevzhledné budovy "Višňákovo" a ZD
16. vyřešení energetického zabezpečení obce
17. krajinotvorba a ochrana živ. prostředí
18. stabilizace podnikatelského klimatu
19. zapojení obyvatelstva do veřejného života
20..velké zatížení dopravou
21. špatný stav a špatná údržba silnic ve správě SÚS
22. jednotný informační systém
23. chybějící a jednotící středisko obce
24. morální a mezilidské vztahy
25. nevyhovující odkanalizování Kostelecka
26. nevyužité a chátrající objekty - zámek a čp. 100
27. nejasné a nevyřešené restituce
28 .malá spolupráce OÚ s místními podnikateli
29. zanedbaná péče o vodoteč Olešky
30. rozvoj turistického ruchu
31. úpravy obecních komunikací
32. komplexní úprava ÚPSÚ - zastavitelné území
33. výkup pozemku u OÚ a úprava prostranství a fasády
34. veřejné hřiště v Zálesní Lhotě

Záměry:

1. získání stavebních parcel
2. odkanalizování Studence
3. vyřešení majetkových záležitostí v okolí OÚ a jeho úprava
4. komplexní úprava ÚPSÚ
5. apelovat na OSS ohledně opravy okresních cest
6. pokusit se o zákaz průjezdu těžkých nákl. aut po dolení silnici
7. zpevnit (vybudovat) obecní cestu od Kulhánkových až po silnici na Žďár
8. zjistit majetkové poměry a zajistit opravu kapličky za zámkem
9. opravit nebo vyměnit vývěsní tabule a opatřit je stříškou
10. zajistit vyčištění příkopů, u vyústění Vydrovy cesty obnovit šachtu
11. v rámci obce obnovit turistické značení
12. vybudovat koupaliště, případně lyžařský vlek
13. vybudovat chodníky a vyřešení prostoru u Špice
14. rekonstrukce vodovodních řadů
15. automatická dezinfekce vodovodu
16. oprava místních komunikací
17. rozvoj a podpora turistiky
18. vyřešit problematiku obecního vodovodu
19. vybudování plynofikace obce
20. vybudovat NN kabelizaci
21. informování občanů systémem kabelové televize
22. vyřešení energetické situace obce - škola, orlovna, hasičárna
23. podpora ekologičtějších způsobů vytápění a úsporných opatření v obci
24. podpora vytvoření rekreační zóny
25. plynofikace
26. rozšíření domu s pečovatelskou službou
27. podpora organizací v obci
28. pomoc starším občanům
29. podpora školy a mládeže v obci
30. údržba obecního majetku
31. propagace obce

Výsledky této ankety budou určitým vodítkem pro obecní zastupitelstvo při stanovování priorit při plánování další investiční činnosti obce.

Z Á P I S

z veřejného jednání OZ Obce Studenec dne 18. 9. 2000, které se konalo ve velké zasedacímístnosti OÚ Studenec. Zasedání začalo v l7,00 a skončilo ve 21,00 hodin. Bylo přítomno 15 členů OZ a 16 občanů.

PROGRAM:
l. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání, schválení programu.
3. Výsledek hospodaření obce za l. pololetí 2000 a rozpočtové změny.
4. Výsledek auditu za rok 1999.
5. Úprava usnesení o prodeji pozemků.
6. Úprava vyhlášky o Fondu rozvoje bydlení.
7. Úprava vyhlášky o místních poplatcích.
8. Prodej obecních pozemků , přemístění pomníku padlých a následný prodej pozemku.
9. Změna č. 4 ÚPSÚ - schválení zadání.
10.Rozdělení dotace občanským sdružením.
11.Dotace CHOS na zakoupení počítače.
12.Prodej akcií VAKu.
13.Půjčka TJ Sokol Studenec na výměnu topného média.
14. Informace rady obce.
15. Diskuse.
16. Usnesení.

K bodu l. - Jednání zahájila starostka obce, byla zvolena návrhová komise : ing. Boura, J. Krůfa, ing. Kuřík, dále ověřovatelé zápisu: ing. Urban, J. Hák a zapisovatelka: L. Mečířová. Schváleno všemi hlasy.

K bodu 2. - Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny až na uzavření nové smlouvy se správcem vodovodu, protože se rada rozhodla vypsat na tuto správu nové výběrové řízení - jednohlasně schváleno.

K bodu 3. - Byl projednán výsledek hospodaření obce za I. pololetí 2000 - bez připomínek a dále rozpočtové změny ( většinou jen přesuny mezi paragrafy a položkami) - viz příloha. Schváleno všemi 15 hlasy.

K bodu 4. - OZ projednalo kontrolu hospodaření za rok 1999 - výsledek byl schválen
všemi hlasy.

K bodu 5. - Usnesení o prodeji pozemků bylo rozšířeno o dodatek: "Nebude-li prodej
uskutečněn do 1 roku od rozhodnutí OZ, rozhodnutí o prodeji se ruší - schváleno 15 hlasy.

K bodu 6. - Vyhlášku o FRB č. 13/98 čl. 2., v bodě l. Příjmy fondu: za větu - 100 % výnosů z prodeje obecního majetku a pozemků - doplnit:pokud bude o půjčky dostatečný zájem - jednohlasně schváleno.

K bodu 7. - Vyhlášku o místních poplatcích č. 8/96 doplnit v kapitole IV., § 4 o bod 5:
Poplatek z tomboly činí 100,- Kč - schváleno všemi hlasy.

K bodu 8. - Byly schváleny prodeje těchto pozemků v k. ú. Studenec:
- ppč. 1957/1 pěšina s můstkem u Vanclových - manželům Kuříkovým a Vanclovým za Kč 5,-/m2 - jednohlasně schváleno
- ppč. 307/2 - pozemek u plotu domu, kde dříve bydleli Maškovi novému majiteli domu p. Kalfařovi za Kč 20,-/m2 - schváleno 14 hlasy, 1 se zdržel
k. ú. Zálesní Lhota:
- ppč. 1523/1, 1524/1 a 2485 - pozemek mezi Kalenskými a Steuerovými
Jiřímu a Rudolfovi Kalenským za Kč 35,-/m2 - schváleno 14 hlasy, 1 se
zdržel
- p. Josef Junek ml. požádal o prodej bývalého lomu na křižovatce v Zálesní Lhotě - rada doporučuje zatím pozemek neprodávat - odsouhlaseno 15 hlasy.

Pan Vlastimil Horáček požádal, abychom mu prodali halu v Kruhovce - tato hala však ještě není vyklizena, takže rada doporučuje zatím neprodávat -odsouhlaseno 13 hlasy, 2 členové OZ se zdrželi.

OZ pověřilo radu obce, aby před eventuálním stěhováním pomníku padlých nechala zpracovat architektem 2 varianty studie celkové úpravy urnového háje ve Studenci. O prodeji pozemku ppč. 1391 k. ú. Studenec, na kterém tento pomník stojí, se bude jednat až následně. Obě verze studie budou uveřejněny ve Zpravodaji.

K bodu 9. - Změna č. 4 ÚPSÚ Studenec - Zálesní Lhota - předložené zadání bylo schváleno všemi 15 hlasy.

K bodu 10.- Rozdělení dotací občanským sdružením - za loňský rok všechna sdružení (kromě Sokola Zálesní Lhota ) prokázala, jak bylo s přidělenými penězi naloženo. Finanční komise rozdělila dotaci Kč 200 tis. pro letošní rok podle schválených kritérií takto:
TJ Sokol Studenec Kč 98.800,- Orel Studenec Kč 22.800,-
Tenisový kl.Studenec Kč 11.700,- SK Studenec Kč 45.500,-
Škol.sport.klub Stud. Kč 14.900,- TJ Sokol Zál.Lhota Kč 6.300,-
Schváleno všemi 15 hlasy.

K bodu 11.- Charitní ošetřovatelská služba Studenec požádala obec o příspěvek na zakoupení nového počítače - schváleno jednohlasně. Příspěvek do Kč 40 tis. bude proplacen na základě faktury.

K bodu 12.- Obec Studenec vlastní 83 akcií VAKu, které nejsou volně obchodovatelné. VAK nabízí jejich odkoupení za Kč 300,- za kus vzhledem k tomu, že odchází z burzy. Odsouhlaseno 13 hlasy, 2 členové OZ se zdrželi.

K bodu 13.- TJ Sokol Studenec mění vytápění sokolovny z pevných paliv na LTO a žádá obec o půjčku do výše Kč 600 tis., protože je to akce velmi nákladná a je třeba uhradit faktury letos. Případnou dotaci z SFŽP mohou dostat až v příštím roce.Schváleno jednohlasně.

K bodu 14.- Informace rady obce:
- provoz vodovodu - byla řešena stížnost p. Z. Tauchmana na neprůhlednost faktur za opravy vodovodu od firmy Instalatérství Beneš. Po dlouhých diskusích se rada obce rozhodla vypsat výběrové řízení na právu vodovodu
od 1. 1. 2001 a teprve potom uzavřít novou smlouvu. OZ vzalo tuto
informaci na vědomí.

Další informace:
- Novou pečovatelkou v peč. domě je ing. Ludmila Šimáčková. Nikdo jiný se na toto místo nepřihlásil.
- Obec zakoupí 50 ks knihy Karla Erbana, studeneckého rodáka, kde líčí své
dětství a mládí - autor působil jako profesor na pedagog. fakultě v Českých
Budějovicích.
- Most v Zálesní Lhotě se bude stavět až příští rok.Je nutno dát do pořádku
pozemky kolem.
- Publikace k roku 2000 je v tisku, měla by být na vánočním trhu. Vytištění
zajišťuje firma Gentiana Jilemnice.
- Pamětní deska padlým z 2. Světové války v Zálesní Lhotě bude dražší asi o
Kč 20 tis., protože bylo dodatečně nahlášeno ještě 10 dalších padlých a na
jednu desku se jména nevejdou. Rodáci ze Lhoty slíbili uhradit celou sumu.
- Dne 27. 9. 2000 se na OÚ Studenec uskuteční výběrové řízení na opravu
komunikace u Jiranových - za OZ se ho zúčastní paní Z. Bartoňová.
- Zástupce starosty p. Tauchman poděkoval členům OZ za vyplněný dotazník
ohledně záměrů obce pro další roky.

K bodu 15.- Diskuse: paní Miklošová z Mostu se představila OZ jako jednatelka Společnosti Studenec s.r.o., která koupila od Chemopetrolu Litvínov zámek ve Studenci a má zájem na dobré spolupráci s obecním úřadem.

K bodu 16.- USNESENÍ - přiloženo na zvláštním listě - schváleno všemi 15 hlasy.

Starostka: I. Benešová Ověřovatelé zápisu:
Zástupce: F. Tauchman Ing. V. Urban
Zapsala: L. Mečířová Jaroslav Hák
Studenec 19. 9. 2000

Usnesení č. 11/2000
ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Studenec konaného dne
18.9.2000 v 17.00

Obecní zastupitelstvo schvaluje :
* výsledek hospodaření obce za první pololetí roku 2000 a rozpočtové změny, viz příloha .
* závěry kontroly hospodaření obce za rok 1999 bez připomínek
* usnesení o cenách obecních pozemků ze dne 10.6.1998 doplnit o ustanovení: nebude-li prodej uskutečněn do jednoho roku od rozhodnutí OZ , rozhodnutí o prodeji se ruší.
* změnu v Obecně závazné vyhlášce č. 13/98 o FRB v článku 2. bodě 1. Příjmy fondu : za větu - 100% výnosů z prodeje obecního majetku a pozemků ( byty , určené k prodeji obec nevlastní) doplnit : pokud bude o půjčky dostatečný zájem
* Obecně závaznou vyhlášku č. 8/96 o místních poplatcích doplnit: V kapitole IV. Poplatek ze vstupného § 4 doplnit bod 5) poplatek z tomboly činí 100,-Kč .
* Prodej Ppč. 1957/1,v k.ú. Studenec manželům Vanclovým a Kuříkovým za 5,- Kč/m2
* Prodej ppč.307/1 v k.ú. Studenec panu Kalfářovi a jeho družce za 20,-Kč/m2
* Prodej ppč. 1523/1,1524/1 a 2485 v k.ú. Zálesní Lhota Jiřímu a Rudolfovi Kalenským za 35,- Kč/m2. Podmínkou prodeje je odměření přístupové cesty k domu paní Steuerové. Podle nového GP bude odměřený díl pozemku současně prodán paní Steuerové za tutéž cenu.
* Konečné znění zadání změny č. 4. ÚPSÚ Studenec - Zálesní Lhota
* Návrh rozdělení dotace pro občanská sdružení na rok 2000 jak byl předložen finanční komisí.
* Dotaci do výše 40.000,- Kč pro CHOS na nákup počítače.
* Prodej akcií VaKu za 300,-Kč Severočeským vodovodům a kanalizacím
* Půjčku TJ Sokol Studenec na změnu vytápění sokolovny z |PP na ELTO do výše 600.000,-Kč, výše půjčky , úroky a splátkový kalendář budou upřesněny po dokončení akce.

Obecní zastupitelstvo neschvaluje :
* Prodej haly v Kruhovce
* Prodej bývalého lomu nad Zálesní Lhotou

Obecní zastupitelstvo pověřuje radu Obce :
* Nechat architektem zpracovat studii ve 2 variantách na úpravu urnového háje , ty zveřejnit ve Zpravodaji . O prodeji ppč. 1391 části a + dalšího dílu dle GP, v k.ú. Studenec jednat až po schválení způsobu, jakým bude pomník padlých na urnovém háji osazen.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
* Vyhlášení výběrového řízení na správu vodovodu
Členy výběrové komise budou : ing. Petr Kuřík, PaedDr Petr Junek, Zdena Bartoňová, Jan Krůfa, ing. Pavel Jiran, Alois Kuřík a František Tauchman


František Tauchman Irena Benešová
Zástupce starostky starostka obceU s n e s e n í
Obecního zastupitelstva ve Studenci ze dne 18.9.2000
o c e n á c h o b e c n í c h p o z e m k ů
kterým se ruší usnesení o cenách obecních pozemků ze dne 10.6.1998

Vzhledem k tomu, že Zákon č. 151/1997 Sb a Vyhláška MF o oceňování nemovitostí č. 279/1997 Sb, platné od 1.1.1998 výrazně snižují odhadní ceny zemědělských pozemků, t.j. luk, pastvin a orné půdy, nemůže obec nadále prodávat tyto pozemky za cenu odhadní. OZ rozhodlo o cenách obecních pozemků takto :

I. Stavební parcely :
Všechny pozemky zapsané jako stavební v Katastru nemovitostí :
Minimální cena : 50,- Kč / m2
V Zálesní Lhotě : 35,- Kč / m2

II. Pozemky vhodné ke stavbě :
Všechny pozemky využitelné jako stavební parcela a které jsou v dosahu základních inž. sítí ( voda, rozvod NN )
Minimální cena : 40,- Kč / m2

III. Ostatní pozemky :
Pozemkové parcely které jako stavební nepřicházejí v úvahu se dělí na dvě skupiny : 1) hůře využitelné : Minimální cena 1,- Kč/m2
2) lépe využitelné : Minimální cena 10,- Kč/m2

IV. Náklady prodeje :
Náklady spojené s prodejem pozemku , to znamená geometrický plán, je-li nutný, znalecký posudek, výpis z evidence nemovitostí a poplatek za registraci kupní smlouvy na katastrálním úřad hradí kupující.

V. Podmínky prodeje
Nebude-li prodej uskutečněn do jednoho roku od rozhodnutí OZ , rozhodnutí o prodeji se ruší.

Ve Studenci 18.9.2000

Nutná rozpočtová opatření


přesuny mezi ropočtovými § částka:
rekostrukce soc.zař. a vodovodu ZŠ § územní rozvoj 300000
na §.ZŠ opravy 300000
veřejné osvětlení u hřbitova z §. Opravy VO 165000
na §. Investice VO 165000
zpevněné plochy z §. Investice 200000
na §. Opravy 200000
mateřská škola ZL z §. Opravy 15000
na §. Materiál 15000
přísp. na fasádu kostela z §. Opravy obj. 300000
na §. Neinvestiční 300000
dotace církvím
projekt. dokumentace z § investic 60000
na § proj. dokumentace 60000
slavnost smíření, zájezd ŠOV z § mezinár.spolupráce 30000
na § záležitosti kultury 30000
civilní služba z § úroky z vkladů 27000
na § náhr. civil.služby 27000
počítač pro CHOS z § územní rozvoj 40000
na § příspěvky obč. sdr. 40000

Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2000.
Vzhledem k tomu, že jsme zvítězili v této soutěži v roce 1998, byla starostka povinna letos toto kolo v kraji zajišťovat. Je to něco jako trest na starosty vítězných obcí. A letos se nám přihlásilo celkem 25 obcí ze tří okresů . 10 ze Semilského, 10 z Libereckého a 5 z okresu Jablonec nad Nisou. Několik z nich se hlásilo již po několikáté. Bylo velmi náročné v průběhu dvou letních měsíců obce objet a provést jejich hodnocení. V době dovolených je problém sestavit i časový harmonogram hodnotící komise. Nicméně se vše podařilo včas zvládnout a pod obrázkem, který na diplomy namaloval pan Viktor Blažek, bývalý vedoucí referátu kultury OkÚ Semily, si můžete přečíst, jak se jednotlivé obce umístily.

Vítězné obci Košťálov blahopřejeme !

Jejich občané pracují v obci s takovým nasazením, že mají jistě šance i v celostátním kole soutěže. Dokonce se tam celé zastupitelstvo schází každých čtrnáct dní (nemají radu ) a tam si rozdělí mezi sebou úkoly a na veřejných zasedáních potom mohou občanům předvést , jak je kdo z nich splnil. Tak může obec fungovat jen s jedním uvolněným funkcionářem, který, respektive, která ještě sama se synem podniká. V obci mají nejen svého architekta, organizátora kultury, spolek pravidelně vystavujících výtvarníků, několikery mažoretky, dechovku a taneční orchestr ale na čekárně na náměstí mají 5 let elektrické hodiny, které nejen nikdo neukradl, ale ani nepoškodil a budou je muset vyměnit kvůli sešlosti věkem. A každý rok se jim rozvodní Oleška, ten potůček , co pramení kousek od mého psacího stolu. I s tím si umějí poradit, spolupracuje celá vesnice.


PROTOKOL
ZE ZASEDÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE SOUTĚŽE "VESNICE ROKU 2000"
libereckého kraje konaného dne 28.7.2000 ve Svijanském Újezdě.

Hodnotící komise ve složení : Irena Benešová, ing. Ivan Mrňák, Blahoslav Kratochvíl, Mgr. Monika Šilarová a Mgr. Ladislava Skopová posoudila navštívené obce a rozhodla takto :

Zlatá stuha : Obec Košťálov, starostka Lenka Cincibusová - o. Semily

Modrá stuha : Obec Kobyly , starosta ing. Jan Šandera - o. Liberec

Bílá stuha : Obec Žďárek, starostka Iva Havlíková - o. Liberec

Zelená stuha : Obec Osečná, starosta Jiří Hauzer - o . Liberec

Knihovna roku : Obec Bílý Potok, starosta Libor Hanzl - o. Liberec

Zvláštní ocenění komise za :
* Práci hasičského sboru : Obec Radimovice, starosta Miloslav Bělonožník o. Liberec
* Sportovní aktivity v obci : Obec Koberovy, starosta Jindřich Kvapil o. Jablonec n.N.
* Za vzorné vedení kronik a přístup k historii : Obec Slaná, starosta Vlastimil Schovánek o. Semily
* Za péči o lidovou architekturu : Obec Josefův Důl, starosta J. Kozlovský o. Jablonec n.N.
* Za péči o životní prostředí : Obci Višňová, starostka Marie Matušková o. Liberec
* Za práci ochotnického divadla : Obec Bradlecká Lhota, starosta František Výmola o. Semily
* Za rozvoj podnikatelských aktivit : Obci Mírová pod Kozákovem, starosta Jaroslav Havlíček o. Semily
* Za rozvoj přeshraniční ch kulturních aktivit : Nová Ves u Chrastavy, starosta Miroslav Jahelka o. Liberec
Irena Benešová, předsedkyně komise

Setkávání maminek s dětmi

Nabízíme všem maminkám, které jsou se svými dětmi (kojenci, batolaty, předškoláky, . . .) na mateřské dovolené, možnost setkávat se každou středu od 9 do 17 hod. na Obecním úřadě v dětském koutku ( místnost v přízemí proti vchodu ).
Poprvé 20.9.2000
Přezůvky s sebou !
! ! ! Potěšme se navzájem ! ! !

Zprávy Základní školy Studenec

V průběhu prázdnin se ruch ve studenecké škole nezastavil. Probíhaly především rozsáhlé stavební úpravy ve staré budově, kde bylo rekonstruováno již zcela nevyhovující sociální zařízení. Ve spolupráci s Českým Telecomem a Software 602 byl nainstalován internet do učebny výpočetní techniky.
Se zahájením nového školního roku přívítala starostka obce Irena Benešová a zástupce starosty František Tauchman společně s vedením školy především 22 nových prvňáčků:

Iva Braunová Lucie Exnerová
Šárka Fejfarová Kateřina Hylmarová
Markéta Jezdinská Petr Kotyk
Michael Kulhánek Václava Kuříková
Petr Matuška Lucie Němečková
Lukáš Palivoda Markéta Paulů
Petr Plecháč Daniela Rejlová
Sabina Součková Tomáš Stránský
Martin Šimáček Josef Tomáš Kateřina Ulmanová Lukáš Vancl
Nikola Vanclová Johana Zelenková

Zde zajisté stojí za zmínku i to, že prvňáčci byli na svou cestu první třídou dobře vybaveni, přestože se našimi médii nesly stesky ředitelů škol na to, že nemohou z rozpočtu školy zajistit pro nové žáky ani ty nejnutnější školní potřeby. Z rozpočtu školy a dalších zdrojů (z hospodářské činnosti) obdrželi žáci prvního ročníku následující školní potřeby:

Pracovní sešity Pastelky
Vodové barvy Štětce
Voskové barvy Modelína
Tabulka s popisovači Keramické pero
Tužky Guma

Celková hodnota na 1 žáka přesáhla částku 350 Kč (bez učebnic).

Jako noví členové pedagogického sboru nastoupili Mgr.Markéta Mečířová na 1.stupeň a DiS.Zuzana Hodková do školní družiny. Škola opět nabízí spoustu mimoškolních aktivit pro žáky školy: kroužek informatiky pro žáky 1.stupně, ýtvarné a keramické kroužky, hru na flétnu, kytaru a klavír, sportovní hry a nabídku různých sportovních a kulturních aktivit.
Každé úterý bude pro veřejnost od 15.00 do 17.00 přístupna školní knihovna a v učebně výpočetní techniky budou probíhat kursy Průvodce internetem pro starosty obcí.. Po ukončení těchto kursů budou stanoveny i hodiny pro veřejnost.

Sportovní zprávy

TJ Sokol Studenec
Další ročník tradičního běhu Posvícenský koláč a Memoriálu Mirka Háka uspořádal oddíl lyžování TJ Sokol Studenec.

Děti předškolní, ročník 1997 a mladší Trať: 50 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 13 Fišera Dominik 97 Jilemnice
2 12 Čížek Martin 97 Jilemnice
3 8 Vejborný Lukáš 97 Nová Paka
11 30 Dubská Michaela 97 SOKOL Studenec
12 6 Šimůnková Bára 97 SOKOL Studenec
13 3 Vancl Jakub 97 SOKOL Studenec
17 5 Šubrt Tomáš 97 SOKOL Studenec
20 26 Kuřík Martin 97 SOKOL Studenec
21 2 Plecháčová Eliška 97 SOKOL Studenec
26 4 Němeček Petr 98 SOKOL Studenec
28 27 Horáček Petr 97 SOKOL Studenec
29 19 Grosmanová Aneta 98 SOKOL Studenec
31 16 Šemberová Kristýna 97 SOKOL Studenec

Děvčata předškolní, ročník 1995 - 96 Trať: 100 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 22 Kalenská Jana 95 Ligasto Vrchlabí
2 19 Puskarčíková Anna 95 Harrachov
3 12 Šaldová Pavla 95 SKI Klub Vysoké
5 2 Horáčková Karolína 95 SOKOL Studenec
6 3 Ulvrová Kristýna 95 SOKOL Studenec
9 7 Jandová Karla 95 Studenec
11 5 Fišerová Zuzana 95 Studenec
13 4 Karásková Anežka 96 SOKOL Studenec
17 10 Šírová Karolína 96 Studenec
20 21 Horáčková Magdaléna 96 Studenec
21 20 Hamáčková Simona 96 Studenec
23 13 Vaistauerová Marie 96 Studenec


Chlapci předškolní, ročník 1995 - 96 Trať: 100 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 81 Votoček Tomáš 95 Vrchlabí
2 61 Kubina Šimon 95 HSK Benecko
3 62 Novotný Jakub 95 Sokol Vysoké
5 70 Bartoň Martin 95 Studenec
6 53 Grosman David 95 SOKOL Studenec
8 79 Šulc Jan 95 Studenec
9 56 Mejvald Daniel 96 SOKOL Studenec
10 78 Kuřík Jan 96 Studenec
17 52 Bartoš Pavel 95 SOKOL Studenec
19 73 Křížek Daniel 95 Studenec
21 66 Jezdinský Petr 96 Studenec
24 72 Pánek Jan 95 Studenec
25 69 Šír Tomáš 96 Studenec
26 60 Nosek Michal 96 SOKOL Studenec
27 54 Boura Jan 96 SOKOL Studenec
29 58 Klíma Stanislav 95 SOKOL Studenec
31 59 Klíma Zdeněk 96 SOKOL Studenec

Minižákyně, ročník 1993 - 94 Trať: 200 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 14 Doubravová Denisa 93 HSK Benecko 1:00.6
2 20 Šírová Veronika 93 Vrchlabí 1:02.0
3 28 Havlíčková Nikola 93 Jilemnice 1:02.8
8 26 Kalenská Vedula 93 Studenec 1:07.1
10 25 Bartoňová Eva 93 Studenec 1:08.1
11 17 Jandová Markéta 93 Studenec 1:08.4
15 12 Kuříková Andrea 93 SOKOL Studenec 1:11.4
16 13 Zítková Šárka 94 SOKOL Studenec 1:12.1
21 8 Ulmanová Kateřina 93 SOKOL Studenec 1:16.6
22 6 Jezdinská Markéta 93 SOKOL Studenec 1:16.9
23 24 Tauchmanová Kateřina 94 Studenec 1:18.6
25 9 Vanclová Nikola 94 SOKOL Studenec 1:20.3
30 7 Němečková Lucie 94 SOKOL Studenec 1:28.1

Minižáci, ročník 1993 - 94 Trať: 200 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 157 Vojík Tomáš 93 LSK Lomnice nad Popelkou 1:00.8
2 122 Laštovička Petr 93 SKI Trutnov 1:01.5
3 135 Klouček Martin 93 SOKOL Studenec 1:02.5
9 131 Stránský Tomáš 94 SOKOL Studenec 1:10.9
14 133 Kuřík Matěj 93 SOKOL Studenec 1:14.7
15 130 Plecháč Petr 94 SOKOL Studenec 1:15.6
18 143 Hák Jakub 94 SOKOL Studenec 1:16.7
23 142 Karásek Martin 93 SOKOL Studenec 1:19.6
24 137 Horáček Pavel 93 SOKOL Studenec 1:20.1
25 134 Horáček František 93 SOKOL Studenec 1:20.7
27 149 Tomáš Pepa 94 Studenec 1:23.1
29 138 Vydra Radek 94 SOKOL Studenec 1:25.8
32 139 Chládek Josef 94 SOKOL Studenec 1:28.7
34 140 Kunc Dominik 94 SOKOL Studenec 1:33.3

Žákyně nejmladší, ročník 1991 - 92 Trať: 500 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 6 Ryznarová Markéta 91 TJ Porkert Skuhrov nad Bělou 2:11.9
2 2 Morávkova Barbora 91 SKI Trutnov 2:12.8
3 4 Serbousková Leona 91 SKI Trutnov 2:13.1
8 17 Tauchmanová Jana 91 SOKOL Studenec 2:23.7
10 16 Kroupová Petra 91 SOKOL Studenec 2:24.6
14 13 Háková Anna 92 SOKOL Studenec 2:37.5
18 18 Soukupová Lenka 91 SOKOL Studenec 2:40.7
20 12 Drbohlavová Lucie 92 SOKOL Studenec 2:50.1
22 10 Šemberová Barbora 92 SOKOL Studenec 2:54.2
23 14 Kuříková Alžběta 91 SOKOL Studenec 2:55.3
24 11 Bourová Pavlína 92 SOKOL Studenec 2:58.9
26 X Míčková Diana 92 SOKOL Studenec 3:04.0
28 24 Slavíková Maruška 92 Studenec 3:11.7
30 15 Čechová Andrea 91 SOKOL Studenec 3:13.5

Žáci nejmladší, ročník 1991 - 92 Trať: 800 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 267 Sládek Tomáš 91 LSK Lomnice nad Popelkou 3:10.7
2 270 Kožíšek Čestmír 91 LSK Lomnice nad Popelkou 3:11.7
3 261 Petržela Jan 92 SKI Trutnov 3:15.2
19 277 Bartoň David 92 SOKOL Studenec 3:42.6
24 274 Povr Jiří 92 SOKOL Studenec 3:53.5
29 283 Horáček Přemysl 91 SOKOL Studenec 3:57.6
32 276 Šír Jiří 92 SOKOL Studenec 4:06.3
34 282 Zvěřina Michal 91 SOKOL Studenec 4:07.9
35 299 Čech Svatopluk 92 SOKOL Studenec 4:08.4
36 281 Stránský Jakub 91 SOKOL Studenec 4:15.0
40 278 Bekr Kryštof 92 SOKOL Studenec 4:48.7

Žákyně mladší, ročník 1989 - 90 Trať: 800 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas

1 16 Petrová Ivana 89 LSK Lomnice nad Popelkou 2:57.8
2 30 Šírová Marta 89 HSK Benecko 2:58.3
3 6 Petrželová Tereza 89 SKI Trutnov 3:00.8
37 41 Synková Romana 89 SOKOL Studenec 3:44.8
41 25 Mačková Lucie 90 SOKOL Studenec 4:01.8
42 26 Plecháčová Ilona 89 SOKOL Studenec 4:36.3
43 27 Kroupová Jana 89 SOKOL Studenec 4:53.0


Žáci mladší, ročník 1989 - 90 Trať: 1000 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 154 Buřil Tomáš 89 SOKOL Studenec 3:59.4
2 155 Groh Radoslav 89 ZŠ STRŽ Dvůr Králové 4:06.5
3 117 Koudelka Roman 89 LSK Lomnice nad Popelkou 4:10.4
40 134 Klouček Tomáš 90 SOKOL Studenec 4:57.8
43 133 Černý Pavel 90 SOKOL Studenec 5:04.1
46 129 Jezdinský Filip 89 SOKOL Studenec 5:05.5
48 146 Řehák Martin 89 Studenec 5:06.6
52 132 Hanzlík Zdeněk 90 SOKOL Studenec 5:19.4
54 128 Novák Jaroslav 89 SOKOL Studenec 5:33.1
58 131 Exner Jan 90 SOKOL Studenec 5:53.5
59 130 Zvěřina Jakub 89 SOKOL Studenec 6:39.8


Žákyně starší, ročník 1987 - 88 Trať: 1000 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 191 Pražáková Aneta 87 LSK Lomnice nad Popelkou 3:39.9
2 193 Šádková Markéta 87 LSK Lomnice nad Popelkou 3:51.5
3 196 Vlášková Lucie 87 LSK Lomnice nad Popelkou 3:54.4
16 208 Pešková Veronika 87 SOKOL Studenec 4:40.4
26 207 Nosková Lenka 88 SOKOL Studenec 5:05.6
27 209 Klazarová Adéla 87 SOKOL Studenec 5:13.5
28 210 Synková Michaela 87 SOKOL Studenec 5:24.6


Žáci starší, ročník 1987 - 88 Trať: 1500 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 370 Groh Stanislav 87 ZŠ STRŽ Dvůr Králové 5:32.7
2 347 Šimůnek Dominik 87 LSK Lomnice nad Popelkou 5:34.7
3 364 Brázda Vladimír 87 Krkonoše Vrchalbí 5:39.7
14 358 Buchar Jan 87 SOKOL Studenec 6:13.3
32 357 Korda Václav 88 SOKOL Studenec 6:53.7

Dorostenky mladší, ročník 1985 - 86 Trať: 1500 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 82 Nývltová Eva 86 SKI Trutnov 5:51.2
2 87 Skalková Denisa 85 SKI Trutnov 5:59.8
3 92 Šenoldová Iveta 85 SKI Jilemnice 6:03.0

Dorostenci mladší, ročník 1985 - 86 Trať: 2000 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 56 Erlebach Lukáš 85 SKI Trutnov 7:40.5
2 75 Štolfa Ondřej 85 Krkonoše Vrchlabí 7:45.9
3 74 Jindra Matouš 85 Krkonoše Vrchlabí 7:53.9


Dorostenky starší, ročník 1983 - 84 Trať: 2000 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 185 Janečková Iva 84 Krkonoše Vrchlabí 8:55.9
2 183 Heltová Denisa 84 Krkonoše Vrchlabí 9:07.5
3 184 Paulů Radka 83 Krkonoše Vrchlabí 9:29.8


Dorostenci starší, ročník 1983 - 84 Trať: 3000 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 2 Pechek Petr 83 SKI Trutnov 11:59.2
2 7 Kožíšek Dušan 83 Dukla Liberec 12:31.6
3 6 Hlubuček Petr 83 LSK Lomnice nad Popelkou 12:44.4


Ženy, juniorky, ročník 1982 a starší Trať: 3000 m
Poř. St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 102 Vrabcová Jitka 81 SKI Trutnov 13:57.2
2 101 Bachová Jana 81 SKI Trutnov 14:04.5
3 104 Šretrová Lenka 80 SKI Trutnov 14:24.7

Muži, junioři, ročník 1982 a starší Trať: 6000 m
Poř. MMH St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas

1 1 149 Adamíčko Radek 77 AC Turnov 20:51.3
2 2 125 Šretr Oskar 73 SKI Trutnov 21:30.2
3 3 145 Skalický Roman 71 Krkonoše Vrchlabí 21:44.4
20 23 139 Hák Michal 75 SOKOL Studenec 24:40.2
31 40 151 Janda Jiří 67 Orel Studenec 27:13.3
32 43 150 Jodas Aleš 81 SK Studenec 27:54.4
35 47 141 Urban Pavel 74 SOKOL Studenec 28:31.9
39 56 142 Tvrdý Jiří 78 SOKOL Studenec 32:01.8
Muži nad 40 let, ročník 1951 - 60 Trať: 6000 m
Poř. MMH St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 11 55 Tomíček Josef 59 SKI Vysoké nad Jizerou 23:22.8
2 16 56 Nývlt Jiří 59 SKI Trutnov 23:58.2
3 22 52 Bubeníček Jiří 55 TJ Porkert Skuhrov 24:28.1

Muži nad 50 let, ročník 1941 - 50 Trať: 6000 m
Poř. MMH St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 26 31 Kober Josef 50 Dolní Olešnice 25:16.0
2 29 38 Kadavý Jan 47 Jablonec 25:26.2
3 37 37 Kazda Jiří 50 BC Sport Lomnice 26:40.4

Muži nad 60 let, ročník 1940 a starší Trať: 6000 m
Poř. MMH St.č. Jméno Roč. Oddíl Čas
1 44 13 Ollé Ludvík 39 OS Škoda M. Boleslav 27:56.4
2 48 12 Havlíček Zdeněk 35 Vrchlabí 28:38.2
3 52 11 Janda Petr 37 Orel Studenec 30:13.5

Putovní cenu Květy Jeriové pro nejlepšího studeneckého závodníka získal v kategorii mladší žáci Tomáš Buřil. Závody proběhly bez úrazů a protestů a zúčastnilo se jich 511 závodníků. Počasí: polojasno, teplota 18´C.
Zveme Vás na 34. ročník Posvícenského koláče a 26. ročník Memoriálu Mirka Háka, který se bude konat 15. září 2001.

Sportovní klub Studenec
Poslední červencový víkend uspořádal SK Studenec ve spolupráci s Penzionem Trautenberk a AutoJunek Studenec pod záštitou Obecního úřadu Studenec a Asociace sportovních klubů Praha již 5.ročník Studeneckého poháru firemních a zájmových mužstev v malé kopané. V příjemném a modernizovaném prostředí Penzionu Trautenberk rozehrálo turnaj 12 přihlášených mužstev.

Skupina A:
UFO Ostrava Marex 0:1 Nissan ČR Praha Orel 2:1
Nissan ČR 3:0 Peugeot 3:1
Orel 2:0 Peleva 1:0
Peugeot 2:0 Orel Studenec Peugeot 1:1
Peleva 5:0 Peleva 1:0
Marex servis HK Nissan ČR 2:0 Peugeot Praha Peleva 2:2
Orel 1:1
Peugeot 2:2
Peleva 2:2

1. UFO Ostrava 5 4 0 1 12: 1 12
2. Marex Servis Hradec Králové 5 2 3 0 7: 4 9
3. Nissan ČR Praha 5 3 0 2 6: 7 9
4. Orel Studenec 5 1 2 2 4: 6 5
5. Peugeot Praha 5 0 3 2 6:10 3
6. Peleva Tools Studenec 5 0 2 3 3:10 2

Skupina B:
Trautenberk Plasteko 3:1 Generali AutoJunek 0:0
Generali 1:1 Gablenz 3:0
AutoJunek 2:0 Zál.Lhota 3:0
Gablenz 1:0 AutoJunek Gablenz 2:0
Zálesní Lhota 2:0 Zál.Lhota 0:1
Plasteko Generali 1:0 Gablenz Zál.Lhota 1:0
AutoJunek 1:1
Gablenz 0:0
Zálesní Lhota 1:0

1. Trautenberk Studenec 5 4 1 0 9: 2 13
2. Plasteko Studenec 5 2 2 1 4: 4 8
3. Generali Hradec Králové 5 2 2 1 7: 2 8
4. AutoJunek Nissan Studenec 5 1 2 2 3: 4 5
5. FSV Gablenz 96 (SRN) 5 1 1 3 1: 6 4
6. TJ Sokol Zálesní Lhota 5 1 1 3 1: 7 4

Semifinále:
UFO Ostrava - Plasteko Studenec 2:0
Marex Hradec Králové - Trautenberk Studenec 0:0 na penalty 2:0

o 3.místo:
Trautenberk Studenec - Plasteko Studenec 3:0

Finále:
UFO Ostrava - Marex Hradec Králové 1:0

Nová, pro Studenec historická fotbalová sezóna, byla zahájena náročnou přípravou áčka, které poprvé v historii oddílu postoupilo do I.B třídy, a celou řadou úprav kabin a hrací plochy, které z tohoto postupu jako povinnost oddílu vyplynuly. Byla upravena hrací plocha a kabina rozhodčích, zhotoveny střídačky pro hráče, modernizovány toalety a doplněno vybavení pro hráče. Celkové náklady příprav včetně částek za přestupy hráčů přesáhly částku 50000 Kč.

Kádr áčka převzal společně se svým asistentem Františkem Hladíkem nový trenér Pavel Čížek z Jilemnice. Mužstvo bylo doplněno jilemnickým Markem Hartychem, z Martinic přišel studenecký odchovanec Radek Mejvald a z hostování v Horní Branné se vrátil staronový kapitán mužstva Jirka Ulvr, navíc Pavel Čížek bude plnit vedle Sváti Čecha roli brankářské dvojky. Pro zápasy I.B třídy se připravoval následující kádr:
Sváťa Čech, Pavel Čížek, Petr Vancl - Lukáš Korotvička, Martin Nedomlel, Pavel Mečíř, Vítek Kuřík, Pepa Šedivý - Petr Exner, Jenda Kuřík, Martin Kuřík, Jára Kočárek, Vašek Vancl, Aleš Jodas, Ladislav Klazar - Jirka Ulvr,Marek Hartych, Pepa Jebavý, Radek Mejvald, Roman Puš, Michal Chrtek

Přípravné zápasy:
SK Studenec Sokol Stará Paka 2:5
Dolní Kalná 2:1
Studenec B 6:0
Jilemnice B 2:0
Podhůří 3:3

Mistrovské zápasy:
FC Hošek Robousy 2:1 Hartych, Ulvr
TJ Lázně Bělohrad 1:0 Hartych
Sokol Jablonec nad Jizerou 1:0 Jebavý
Tatran Hostinné 0:2
FC Nová Paka 1:1 Hartych
TJ Železnice 2:3 Jebavý, M.Kuřík
Sokol Horní Branná 3:3 Ulvr, Jebavý, Hartych

Start do oblastní soutěže překonal všechna očekávání a zásluhou bojovnosti a kvalitní přípravy je SK Studenec na čelných místech tabulky, Martin Nedomlel a Pepa Šedivý se dostali do sestavy kola, rekordní byla i návštěva diváků (při zápasu s Jabloncem 320 diváků).

Béčko:
Kvalitní přípravu áčka absolvovala i řada hráčů béčka, což je vidět i na prvních výsledcích mužstva, které vedou Petr Vancl a Dušan Plecháč.

Sokol Stará Paka B 3:0 Chrtek 2,M.Puš
Sokol Rovensko B 1:2 Chrtek
Sokol Víchová B 3:0 R.Puš 2, Zahradník
Sokol Mříčná 5:0 M.Puš,Klazar,V.Kuřík,R.Puš,Chrtek
TJ Košťálov 1:1 Zahradník
TJ Držkov B 1:2 V.Kuřík
FC Mírová B 3:0 D.Albrecht,Exner,P.Kuřík
Jivan Bělá 4:0 R.Puš 2, Kočárek, Tvrdý

Dorost:
Dorostenci se potýkají s úzkým kádrem a je třeba doplnit i Jiřího Štěpánka, který je zároveň vedoucím i trenérem mužstva. V přípravě dvakrát podlehli Horní Branné 0:4 a 2:4 (Dušan Albrecht, Vojta Korotvička).

FC Mírová 5:4 Chrtek a Korotvička 2,M.Štěpánek
Sokol Martinice 4:2 Chrtek 2, P.Bartoň, M.Štěpánek
Sokol Horní Branná 5:2 Chrtek 3, Korotvička,D.Albrecht

Žáci:
Žáky vedou Petr Huřťák (zároveň aktivní rozhodčí) a Lukáš Korotvička a mužstvo se zúčastnilo přípravného turnaje v Libštátě, kde obsadilo 2.místo, když porazilo TJ Košťálov 1:0 (T.Synek) a Sokol Kruh 2:0 (Hördler,T.Synek) a podlehlo vítězi turnaje domácí Jiskře Libštát 2:4 (Hördler,T.Synek).

TJ Košťálov B 3:1 T.Synek 2, Hördler
Sokol Víchová 1:3 T.Synek
TJ Poniklá 1:1 Hördler
Spartak Rokytnice 1:3 J.Tauchman

Minižáci:
K mužstvu minižáků neoddělitelně patří Vítek Kuřík, který vede mužstvo již od roku 1985. Pomáhají mu bývalí hráči Jirka Povr a Tonda Pacholík, neboť kádr tvoří téměř dvacítka nejmenších adeptů kopané.

TJ Košťálov 0:3
FC Mírová 6:0 Povr 3, Hanzlík 2, T.Klouček
Sokol Rovensko 3:0 Hanzlík 2, T.Klouček
Jiskra Vysoké 7:0 Klouček a Hanzlík 3, Povr
Tenisový klub Studenec

Dne 6. července se uskutečnil ve Studenci čtvrtý ročník turnaje veteránů ve čtyřhře. Z devíti zúčastněných dvojic zvítězili Krytinář, Žďárský z Jablonce nad Nisou, před dvojicí Vít (Železný Brod), Hák (Studenec) na 3.místě se umístila studenecká dvojice Jan Kuřík , Josef Horáček. Čtvrtá byla dvojice z Lázní Bělohradu.
Naši žáci letos uhráli v Okresní soutěži žactva (3+1) velice pěkné druhé místo, když v konkurenci sedmi družstev prohráli pouze s Jilemnicí. Žáci hráli v sestavě: Martin Hylmar, Tomáš Chrtek, Ondřej Kuřík, Jakub Tauchman, Jiří Vacek, Anna Hylmarová, Jana Vítová .
Studenečtí muži mají soutěž (díky velkému počtu družstev) stále ještě rozehranou a o celkových výsledcích není ještě zdaleka rozhodnuto, ale díky časté absenci některých hráčů mají pouze jedno vítězství nad Lomnicí B. V plné sestavě podali sice vyrovnané výkony s poměrně kvalitními družstvy, ale bod nebo dva vždy o vlásek unikly. Musíme tedy doufat, že na podzim uhrají bodů více.
Začátkem září byly sehrány poslední dva zápasy meziokresního přeboru dospělých. Smíšené družstvo mužů a žen se umístilo na předposledním 10.místě. Hlavního příčinou slabšího výsledku je nedostatek tenistek a širší spektrum sportovních zájmů většiny hráčů.
Zároveň byly vydány konečné výsledky oblastní soutěže veteránských družstev v roce 2000. Dvě studenecká družstva (nad 45 let) hrála ve skupině B. Áčko ve složení František Plecháč, Jan Kuřík, Josef Horáček a Antonín Červinka tuto skupinu vyhrálo a postoupilo do vyšší soutěže. Druhé družstvo se umístilo na 3.místě z 8 účastníků. Mezi veterány v semilské oblasti je nejstarším hráčem Vladimír Cerman z Lomnice nad Popelkou, který v jarních měsících oslavil osmdesátku. I v tomto věku poráží "mladíky", kterým je okolo 50 let.

Orel Studenec

Turnaj smíšených družstev

Již 5. ročník turnaje smíšených družstev byl na programu v neděli 27. srpna 2000. K tunaji se sjelo rekordních 15 družstev, která byla rozdělena do 3 skupin po 5. Až na suverénního vítěze, družstvo Zboží, byl turnaj letos vzácně vyrovnaný a o 2. místo mohlo bojovat prakticky každé z dalších devíti družstev. Turnaj se příliš nevydařil domácím družstvům, když nejlepší domácí SK Studenec obsadil až 5. místo. Další domácí se umístili na 8. místě Orel, na 9. místě Háci, na 10. místě Pražačka ( část ze Studence ) a na 12. místě Odpadlíci. Studenec měl však zastoupení i v družstvech Lišáci a Dětenice.

Výsledky:
Skupina A:

Orel Studenec - Marko Jilemnice 2:0 ( 15:9, 15:9 )
- Lišáci I. 1:1 ( 9:15, 15:12 )
- Pražačka 1:1 ( 15:9, 12:15 )
- Lánov 0:2 ( 13:15, 12:15 )
Lánov - Pražačka 2:0 ( 15:6, 15:10 )
- Lišáci 1:1 ( 12:15, 15:13 )
- Marko 2:0 ( 15:8, 15:13 )
Lišáci I. - Pražačka 1:1 ( 14:16, 15:9 )
- Marko 2:0 ( 15:6, 15:13 )
Pražačka - Marko 2:0 ( 16:14, 15:10 )

Pořadí:

1. TJ Lánov 7:1 7
2. Lišáci I. 5:3 5
3. Orel Studenec 4:4 4
4. Pražačka 4:4 4
5. Marko Jilemnice 0:8 0

Skupina B:

Makro Rudník - Inkousti Semily 1:1 ( 15:7, 12:15 )
- Háci 2:0 ( 15:12, 15:13 )
- Lišáci II. 1:1 ( 10:15, 15:10 )
- Libchavy 2:0 ( 15:12, 15:11 )
Inkousti Semily - Háci 2:0 ( 15:11, 15:10 )
- Lišáci II. 2:0 ( 15:8, 15:7 )
- Libchavy 1:1 ( 12:15, 15:10 )
Lišáci II. - Háci 0:2 ( 12:15, 8:15 )
- Libchavy 0:2 ( 10:15, 7:15 )
Libchavy - Háci 0:2 ( 15:17, 12:15 )

Pořadí:

1. Inkousti Semily 6:2 6
2. Makro Rudník 6:2 6
3. Háci 4:4 4
4. Libchavy 3:5 3
5. Lišáci II. 1:7 1

Skupina C:

SK Studenec - Odpadlíci 2:0 ( 15:3, 15:8 )
- Dětenice 2:0 ( 15:10, 15:4 )
- Zboží 0:2 ( 10:15, 11:15 )
- Pension Adolf 2:0 ( 15:7, 15:11 )
Zboží - Pension Adolf 2:0 ( 15:3, 15:3 )
- Odpadlíci 2:0 ( 15:6, 15:8 )
- Dětenice 1:1 ( 15:4, 12:15 )
Dětenice - Odpadlíci 2:0 ( 15:12, 15:11 )
- Pension Adolf 2:0 ( 16:14, 15:7 )
Odpadlíci - Pension Adolf 2:0 ( 20:18, 15:13 )

Pořadí:

1. Zboží 7:1 7
2. SK Studenec 6:2 6
3. Dětenice 5:3 5
4. Odpadlíci 2:6 2
5. Pension Adolf 0:8 0

Čtvrtfinále:

Zboží - Lišáci I. 2:0 ( 25:19, 25:22 )
Inkousti Semily - Orel Studenec 2:0 ( 25: 22, 25:18 )
Makro Rudník - SK Studenec 2:0 ( 25:23, 27:25 )
TJ Lánov - Dětenice 2:0 ( 25:22, 28:26 )

Semifinále:

Zboží - Inkousti Semily 2:0 ( 25:8, 25:20 )
Makro Rudník - - TJ Lánov 2:1 ( 25:18, 17:25, 15:11 )
o 3. místo:

Lánov - Inkousti Semily 2:1 ( 20:25, 25:19, 15:13 )

Finále:

Zboží - Makro Rudník 2:0 ( 25:12, 25:15 )


Konečné pořadí:

1. Zboží
2. Makro Rudník
3. TJ Lánov
4. Inkousti Semily
5. SK Studenec
6. Lišáci I.
7. Dětenice
8. Orel Studenec
9. Háci
10. Pražačka
11. Libchavy
12. Odpadlíci
13. Lišáci II.
14. Marko Jilemnice
15. Pension Adolf

Školní sportovní klub

První sportovní akcí byl tradiční běh na dráze v Turnově Mílař Pojizerských listů. Jedenáctka studeneckých závodníků bojovala v silně obsazených rozbězích a nejlépe si vedli Veronika Pešková, Michal Hördler a Vojta Nožička. Postup do oblastního kola se však žádnému závodníkovi vybojovat nepodařilo.
Nejmenší členové klubu se zúčastnili turnaje žáků v minikopané v Jilemnici, porazili Benecko 5:0, Horní Brannou 3:1 a prohráli s Jilemnicí I 0:6, s Jilemnicí II 0:2 a s Košťálovem 1:2. Osm branek studeneckých vstřelil Jirka Povr, který byl zároveň vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, tu poslední připojil Tomáš Palivoda.
Volejbalové družstvo dívek se přihlásilo v rámci spolupráce s Orlem Studenec do pravidelné soutěže ve volejbale a pod vedením Mgr.Markéty Mečířové a Mgr.Dany Albrechtové se zúčastnilo již dvou turnajů (je zařazeno v silné skupině s Lomnicí a Turnovem). Přehled všech výsledků přinesem v příštím čísle.