Studenecký zpravodaj – číslo 5/2008

Obsah

Zprávy obecního úřadu – Vesnice roku 2008, panely pro měření rychlosti, svatba ve Studenci, kalendáře, volné pobíhání psů, malovaný talíř

Z jednání zastupitelstva obce – ze dne 8. září 2008

Základní škola a Mateřská škola Studenec – noví prvňáčci, šesťáci ve škole, rekonstrukce školy, exkurze do Semil, „Děti, pozor silnice!“

Vítání občánků – vítání 13 dětí dne 1. října

Sraz bratranců a sestřenice z rodu Kuříkových

Dětský den – poděkování nejen sponzorům

Zprávy Klubu důchodců – výlet do Poděbrad

Soused roku 2008 – 11. ročník 23. srpna 2008, ráz: Country aneb Člověk a příroda

Běžecké posvícení – 42. ročník Posvícenského koláče

Sportovní klub Studenec – fotbal – podzimní výsledky fotbalových soutěží

Sportovní klub Studenec – orientační běh – pořádání Českého poháru štafet, další mistrovské závody

Sportovní klub Studenec – vzpomínka na setkávání se Studencem z okresu Třebíč

Orel Studenec – volejbal – výsledky soutěží žen a minižákyň, turnaj smíšených družstev, volejbalový program

Pozvánka na Pohoštění obecní polévkou


Fotografie na titulní straně – Opravovaná budova základní školy

Zprávy obecního úřadu

Soutěž Vesnice roku 2008

Dne 22. 8. 2008 proběhlo vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku 2008, kterého se zúčastnili i místopředseda vlády Jiří Čunek, hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a další zástupci jak krajského úřadu, tak i ministerstev.

Vítězem se stala obec Poniklá, které je potřeba pogratulovat a popřát hodně úspěchu v celostátním měřítku.

Pro naši obec je velkým úspěchem, že dosáhla po deseti letech na jedno z ocenění: „Za vzorné vedení obecní knihovny“, díky kterému postupujeme do celostátní soutěže „Knihovna roku“.

Poděkování proto patří hlavně našim „knihovnicím“, paní Ludmile Tauchmanové a Heleně Soukupové. Za sebe mohu říci, že nic nevzdávám, příští rok do toho jdeme opět a věřím, že šanci uspět ještě lépe budeme mít o něco větší.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie – Starosta, ministr a Krakonoš

Fotografie – Z vyhlašování Vesnice roku 2008

Poděkování

V měsíci červenci jsme realizovali slíbené „Informační panely pro měření rychlosti“. Tyto „radary“ se setkaly s Vaším každodenním kladným hodnocením a nejen obyvatelé, kteří bydlí při hlavní silnici, si chválí snížení rychlosti projíždějících vozidel. Děkuji všem, kteří jste přišli, zavolali, vzkázali po sousedech a tím dali najevo Vaši pochvalu.

Bohužel musím napsat i nepříjemné skutečnosti. Během (dá se říci) jednoho měsíce od samotného spuštění těchto „radarů“ došlo k odcizení obou kamer, které byly umístěny nad těmito tabulemi. Samozřejmě se mezi námi najdou i tací, kteří tyto radary navenek kritizují a podle Vašich ohlasů patří mezi potenciální občany, kteří se na tomto odcizení mohli podílet. Instalující firma potvrdila, že pokud se přijde na viníka, většinou jde o místního občana, který v tomto úseku jezdí velice často a než aby respektoval danou rychlost, zničí to, co by mohlo vést proti němu.

Někdo může říci: „Potom si něco dělejte…“, já mohu říci, že celá věc byla předána Policii ČR.

Jiří Ulvr, starosta

Když jsem v letošním třetím čísle našeho Zpravodaje uváděl historicky první svatbu na našem obecním úřadě, měl jsem z toho radost, ale trochu jsem si myslel, že je první a hned tak zase další nebude. Mýlil jsem se, a tak s potěšením uvádím, že „druhými“ dne 20. září 2008 byli dnes již manželé Lenka a Michal Hákovi. Tento obřad byl výjimečný v tom, že se nekonal v prostorách obecního úřadu, ale v přírodě – u pomníku sv. Prokopa na „Horce“. Ještě jednou přejeme hodně štěstí ve společném životě.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie – Lenka a Michal Hákovi se starostou

Fotografie – Svatebčané na Horce

Fotografie – Příjezd kočárem

Fotografie – Svatba na Horce

Zamyšlení…

Každý máte možnost v těchto dnech si koupit „Stolní kalendáře na rok 2009“ s tématikou historických fotografií a pohlednic z obou našich obcí přibližně do konce roku 1945. Poděkovaní patří zejména panu Václavu Šedivému (foto) a Petru Junkovi (textová část). Toto je kladná stránka věci, kterou nám mohou ostatní obce závidět.

Na druhou stranu mě mrzí (a nejenom mě), že se najdou stále tací, kteří začnou určité věci kritizovat, přemýšlet, kdo na tom zbohatne, co by udělali lépe… Vždycky však jde o lidi, kteří jsou po této negativní stránce aktivní a na druhou stranu sami víc nedokázali. Byl bych velice rád, kdyby přišli osobně, než začnou šířit své nepravdy dále, protože potom to nepřidá těm, kteří o něco zájem mají a jejich práci to naopak boří. Netýká se to jenom těchto kalendářů, ale i dalších záležitostí a akcí po naší obci. Za sebe můžu říci, že se člověk musí naučit takovéto věci přecházet, být optimistou, i když se to nepřechází pokaždé lehce.

Pro upřesnění: aby se kalendáře mohly prodávat za cenu 80 Kč, musel být výtisk v počtu minimálně 1000 ks. Musíte sehnat peníze, počítat, že se tento počet prodá, aby se náklady vrátily. To však tito kritikové nevidí, nebo možná ani vidět nechtějí.

Jiří Ulvr, starosta

Upozornění

Z důvodu stížností na volné pobíhání psů upozorňujeme na danou vyhlášku. Při porušení může dojít k odchycení. Majitel poté hradí veškeré výlohy s tím spojené, které se pohybují v tisícových částkách.

Výňatek z příslušné vyhlášky (č. 1/2007):

Článek 1

Pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci Studenec je povolen pouze na vodítku a s náhubkem pod dohledem chovatele. Psi krátkolebí a psi trpasličího vzrůstu mohou být vedeni i bez náhubku.

Článek 2

Pro volný pohyb psů jsou vymezeny následující pozemky:


Fotografie – Malovaný talíř

Malovaný talíř s chalupou a nápisem – Tomášova „Štremflířova“ chalupa ve Studenci – (nyní č. p. 44, Šírovi) dostal darem Miroslav Jezdinský (č. p. 16) od pana fotografa Františka Háka (nyní Hákova chata na Dolením konci Studence) někdy v letech 1945–1950. Na zadní straně talíře je letopočet 1932 a iniciály AK. Autorem by mohla být A. Kábrlová, údajně malovala potmě při duchaření (vyvolávala duchy), bydlela s manželem, který byl holič, v přístěnku domu č. 44.

Z jednání zastupitelstva obce 8. září

Další jednání studeneckého zastupitelstva se konalo 8. září 2008 za účasti 13 zastupitelů a 11 občanů.

Byl schválen návrh starosty na uspořádání předvánočního „Pozvání na obecní polévku“, které se uskuteční v sobotu 6. 12. 2008 od 14 do 17 hodin na parkovišti u sokolovny. Bude se jednat o kulturní akci spojenou s ukázkou domácích řemesel, hudebním programem, občerstvením a ukončenou malým ohňostrojem. Název akce je převzat z třicátých let minulého století.

Projednala se také možnost přeshraniční spolupráce se slovenskou obcí Zuberec, jejíž zástupci navštívili Studenec na konci srpna. Tato obec, nacházející se v západních Tatrách, je přibližně stejně velká jako Studenec a řeší podobné problémy.

Zastupitelé byli seznámeni se Strategickým plánem Leader MAS „Přiďte pobejt!“ pro období 2007–13. S tímto plánem musí být seznámeni všechna zastupitelstva na Jilemnicku, aby mohlo sdružení čerpat získané finanční prostředky.

Na vědomí také vzali závěrečný účet sdružení „Krkonoše – svazek obcí“ za rok 2007, do tohoto svazku Studenec odvádí celkem 7 tisíc Kč ročně.

Dále se projednávaly prodeje pozemků a výměna stavebních pozemků na Nouzově, sklon střechy, rozpočtové změny za letošní rok a rozbor hospodaření za první pololetí 2008.

V diskusi starosta informoval o pozemkách u starého zdravotního střediska, které obec měla možnost koupit. Na minulém zastupitelstvu byla projednána cena maximálně 10 Kč/m2, nejnižší nabídka Texlenu však činila 75 Kč/m2. Dále informoval o vyhraném soudu týkajícím se stavebního pozemku proti Plasteku, kde majitel nezačal stavět, a oslovil členy ZO, aby navrhli možná opatření proti soustavnému ničení zastávek U Lípy a Pod Táborem. Nakonec požádal zastupitele, aby se do příštího jednání vyjádřili k možnosti poskytování EKO příspěvků v příštím roce pro občany našich obcí, kteří budou individuálně řešit čištění odpadních vod z rodinných domů. MUDr. Mühlová navrhla opravu cestu od parkoviště u kostela k boxu na odpad hřbitova, popřípadě vyasfaltování parkoviště. Pan Vancl odpověděl, že toto bude lepší řešit, až správa silnic začne příští rok s rekonstrukcí silnice na Horka.

Základní škola a Mateřská škola Studenec

Hola, děti, hola, vypadá to, že by tu někde mohla stát nová škola…

A proč, ptáte se? Protože bylo tu dětí jako smetí před Vámi a vždycky se nechovaly zrovna jako dámy, spíš chovaly se někdy jako zvířátka a ta, jak víme, hostí zoologická zahrádka.

Jenže nejen učitelé a učitelky, ale také omítka a okna stárnou, proto je potřeba proutkem mávnout a dát škole novou tvář a jak bude vypadat za pár let, to už bude obraz Váš.

Prvňáčci milí!

Je dobrým zvykem, že my deváťáci kromě přijímaček a jiných maličkostí nemáme nic na práci a vymýšlíme hlouposti… je nám to vlastní od kosti…

Tak tímto vítáme Vás v naší škole rádi, a protože chceme, aby z Vás byli hlavně kamarádi, namíchali jsme pro Vás nápoj přátelství.

Každý může brčkem ochutnat a co si v tu chvíli bude přát, to se jistě vyplní.

Jen nemyslete, prosím Vás, na to, že mohl by být nezdravý, nechutný či otrávený, to totiž opravdu není, ale pozor na to, co se splní…

Přání jsou jistě Vaše tajná věc a nemusíte je nikomu říkat, můžete je ale namalovat i třeba zpívat nebo si je připomenout, až se budete na hvězdy dívat…

Myslete také na to, že tahle škola bude devět let Vaše šťastná hvězda …i když se to někdy nezdá…

Vy, děti, buďte jako sluníčka, aby učení pro Vás byla veselá písnička, která Vám v uších bude znít dlouho a stále, třeba i když už nebudete malé…

Nyní poprosíme prvňáčky, aby převzali drobnosti na památku a ochutnali náš nápoj. Až všichni jednotlivě ochutnají, bude naším úkolem přistoupit k nápoji v plném počtu prvňáků i deváťáků a společně si zabublat…

Těšíte se? Ano, zavolejte nahlas aaaaannnnooooo, výborně, tak jdeme na to…

A tak jsme letos vítali naše prvňáčky:

Bachtíková PetraJezdinský PetrSuchánek Vladimír
Bergerová MagdalénaJežek JiříŠimůnková Veronika
Čejková EliškaJežková KateřinaŠmídová Barbora
Drbohlavová EliškaKalenský AdamŠulc Jakub
Grof DenisKejmarová JanaTauchmanová Vendula
Hamáčková EliškaKejmarová LenkaUrban Dominik
Horáčková KateřinaKuřík FrantišekVanclová Barbora
Chrástová TerezaLejdar Jan

Fotografie – Noví prvňáčci

Vzpomínáte?

Letos jsme přivítali prvňáčky, nové šesťáky z Čisté a okolí, nové paní učitelky a ostatní školáky na travnaté ploše mezi školou a orlovnou.

Důvod je na první pohled jasný, škola se obléká do nového pláště. Trpělivost a opatrnost je tedy na místě a zbývá se už jen těšit na skvělý výsledek.

Jak už je zvykem, deváťáci nachystali pro naše nejmladší přivítání. Tentokrát se prvňáčci měli možnost napít „kouzelného nápoje přátelství“ a dlouhé brčko jim spolu s pamětním listem a stužkou zůstalo na památku.

Při zahájení nechyběli ani představitelé obce, rodiče a učitelé jednotlivých tříd i ostatní.

Díky spolehlivému nasazení našich pracovníků a pracovnic úklidu, mezi které se zapojil i učitelský sbor, bylo možné po zahájení vzít žáky do jejich tříd a seznámit je s některými novinkami ve školním řádu a především upozornit na bezpečnost pohybu po budově i mimo ni.

První den školního roku 2008–2009 se vydařil také díky počasí a nezbývá než si přát, aby v nás sluníčko zůstalo co nejdéle. Hřát nás mohou také úsměvy a radost z dobře vykonané práce a vzájemného porozumění … a zkuste to nebrat jako fráze…kdo? Přeci všichni!

Ať už jsme do té školy vykročili levou či pravou nohou, na tom nesejde, stejně se musíme snažit…

Před tabulí za tabulí nikdo nesmí stát, sešli jsme se, budeme si hrát a ve škole spát… a stalo se tak 4. 9. 2008

Naše škola letos opět uvítala nové žáky a žákyně do šestých tříd.

Stalo se zvykem, že se děti i vyučující spolu seznamují trochu netradičně, tedy ne až při vyučování, ale za pomoci interaktivních her, které sice probíhají ve škole, ale až v odpoledních a večerních hodinách.

Tuto akci pro ně připravuje Zuzka Weissová a letos se „spaní ve škole“ zúčastnily i třídní učitelky obou tříd Romana Macháčová a Petra Faistaverová.

Všechny hry jsou vedeny velmi pozitivně tak, aby si děti mohly na sobě i ostatních všímat hlavně těch lepších vlastností, aby si byly schopny pomáhat, hrát si a jeden druhého respektovat.

Děti se při hrách chovaly většinou bezprostředně, dobře se bavily a své nadšení projevovaly, i když už se blížila „jejich hodina“ a byly unavené. Po noční „bojovce“ je ale únava rychle přešla a pravá bojovka teprve začala pro „dozor“.

Po snídani se obě třídy opět sešly ke zhodnocení celé akce a nutno říci, že měla svůj význam. Děti se nejen seznámily, ale také o sobě po dlouhé době slyšely milé věci, a to potěší každého z nás. Škola v noci je sice trochu strašidelná, ale nikdo tu nestraší a doufejme, že takto budou vnímat děti školu i ve dne.

Školní rok jsme tedy zahájili jako kamarádi, kteří vědí, že problémy mezi lidmi vznikají zejména špatnou komunikací, proto domluvit se mezi sebou a chtít se domluvit je náš domácí i školní úkol číslo 1!

Po slovech „dospělých“ pár slov „dětských“, aneb jak akci hodnotili šesťáci – citace:

O programu:

O ostatních:

O sobě:

Hezký den – každý den…

Fotografie – Šesťáci

Rekonstrukce školy

Jak jistě veřejnost sleduje, prochází studenecká škola od poloviny letošních prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí. Vlastní rekonstrukce je završením dlouhodobého úsilí Obce Studenec a vedení školy, které započalo na přelomu roku 2003 a 2004, kdy byly začleněny pod Základní školu Studenec mateřské školy v Bukovině (ta byla později zrušena), ve Studenci a v Zálesní Lhotě. Předškolní zařízení ve správě Obce Studenec jednoznačně nevyhovovala hygienickým normám a Okresní hygienická stanice v Semilech udělila výjimku do konce roku 2007. Vedení školy přišlo s návrhem přistavět novou mateřskou školu ke stávající budově základní školy a nechalo si zpracovat projekt od firmy Projektis Dvůr Králové nad Labem. Obecní zastupitelstvo tento záměr schválilo a nastala složitá cesta k jeho realizaci. Veškeré úsilí o získání finančních prostředků na celý projekt vyšlo vniveč, a proto bylo přistoupeno k rozdělení celého projektu na 4 etapy, z nichž ta první, Snížení energetické náročnosti ZŠ Studenec, je v těchto dnech před svým dokončením. Ve výběrovém řízení na dodávku této stavby uspěla firma Vekra stavební s. r. o. a se svými smluvními závazky se vyrovnala se ctí. Potřebnou subdodavatelskou výpomoc zajistili místní podnikatelé, neboť v průběhu rekonstrukce bylo třeba řešit řadu dalších prací, které vyplynuly ze stavu staré budovy školy (ocelové výztuže, řešení střechy, nerovnosti zdiva a mnoho dalších).

Souběžně s první etapou probíhala i příprava dalších etap, s nimiž již nelze dlouho otálet. Tyto etapy by měly vyřešit současné základní rozpory s platnou legislativou. Ten první se týká vypouštění odpadních vod, ten druhý způsobu vytápění školy a ten třetí hygienických podmínek provozu mateřských škol ve Studenci a v Zálesní Lhotě. Navíc oproti schválené stavební dokumentaci k přístavbě mateřské školy výrazně narostl počet dětí přihlášených do obou mateřských škol, který k 30. 9. 2008 dosáhl 90 dětí, z toho 79 s celodenním pobytem. Proto musí být provedeny další úpravy a budova uzpůsobena pro umístění tří tříd mateřské školy.

Pochopitelně část nákladů na realizaci tohoto projektu musí nést i samotná Obec Studenec. Tato skutečnost může pochopitelně vést k diskusi o výši těchto investic ve srovnání s ostatními potřebami obce. Argument pro je jednoznačný, škola v obci je její vizitkou a v současné době se stává v řadě regionů středem komunitního systému obce. Navíc řada obcí tvrdě bojuje o udržení svých škol za cenu velkých investic nejen do budovy, ale i do mzdových prostředků zaměstnanců (v okolí Čistá u Horek, Roztoky, Vítkovice, Benecko, Dolní Kalná, Horní Kalná, ale i Špindlerův Mlýn). To v případě studenecké školy nehrozí, neboť se jí daří získat žáky z okolních obcí. Pokud by do studenecké školy docházeli pouze žáci z naší obce, škola by rovněž nesplňovala podmínky pro úplnou základní školu a Obec by musela doplácet na mzdové prostředky zaměstnanců.

Vedení školy chce i nadále pokračovat v plnění svého záměru vybudování komunitního centra, a tak trochu v pozadí rekonstrukce školy se započalo s budováním první etapy Naučné stezky, jejíž první část by měla být hotova do poloviny listopadu a celá první etapa by měla být otevřena koncem dubna příštího roku.

Fotografie – Rekonstrukce oken

Fotografie – Rekonstrukce školy

Exkurze do Semil

Dne 17. 9. jsme se my jakožto deváťáci, spolu s osmáky a s paními učitelkami Synkovou a Plesníkovou sešli v 7.50 u sokolovny, odkud jsme společně odjížděli autobusem do Semil. Zde jsme se rozdělili. Osmáci se vydali na Policii ČR a my mezitím na Úřad práce, přesněji tedy do Informačního poradenského střediska. Tady nás s úsměvem přivítala velice milá paní Věra Jetelová. Nejdříve nás přivítala krátkou přednáškou o situaci na trhu práce. Vysvětlila nám spoustu zajímavých věcí a zodpověděla nám naše dotazy. Jelikož čas běžel neúprosně rychle, nechala nás udělat si malý test zájmů, nabídla nám, že bychom mohli přijet s rodiči a vyzkoušet si program COMDI pro usnadnění volby správné školy. Ještě nám zbyl čas, a tak jsme mohli nahlédnout do kartotéky jednotlivých povolání. Zde bylo sepsáno vše, co dané povolání obnáší. Čas, který jsme měli vyhrazen pro návštěvu Úřadu práce, se nachýlil ke konci. Na rozloučenou jsme od paní Jetelové obdrželi atlas středních škol v Libereckém kraji, ve kterém jsou vypsány všechny střední školy a jejich nabídky na vzdělání.

Po skončení připraveného programu na úřadu práce jsme se prohodili s osmáky. Osmáci se podívali na Úřad práce a my deváťáci do sídla Policie ČR, kam nás zavezl autobus. Hned, jak jsme všichni vesele vyskákali z autobusu, se nás ujala tisková mluvčí policie v Semilech paní Soňa Šídová. První, co nám řekla, bylo, ať jsme v prostorách policejní služebny potichu, protože se zde pracuje. Po této informaci nás již vedla dlouhou chodbou k cele předběžného zadržení. Tam nám pověděla, proč a jak je cela zařízena. Také jsme se dozvěděli, jak se policisté musí k zadrženému chovat. Mohli jsme se jí zeptat na to, co nás právě zajímalo. Po zodpovězení všech dotazů nás zavedla za svým kolegou do střelnice, odkud jsme si všichni směli odnést suvenýr v podobě vystřeleného náboje. Prohlídka pokračovala v posilovně a poté v tělocvičně. Následně jsme byli rozděleni na dvě skupiny (jako vždy na děvčata a chlapce). První skupina šla s paní Šídovou a ta druhá s jejím kolegou npor. Kmínkem do jejich kanceláří. U paní Šídové nás čekala přednáška o zákonech, jejich porušování a o dalších věcech spojených se zákonem. Když jsme se prohodili, čekala nás naopak přednáška o různých policejních zbraních. Směli jsme si vyzkoušet policejní pouta, ale jen pod podmínkou, že si k nim najdeme klíček, čehož se ujala naše nejmenovaná aktivní spolužačka. Asi po deseti minutách se jí podařilo klíček v obsáhlém svazku najít.

Na konci všech těchto přednášek jsme poděkovali a rozloučili se. Naskákali jsme zase zpět do autobusu, na autobusovém nádraží nabrali osmáky a vyrazili jsme domů. Tato exkurze pro spoustu z nás byla určitě velmi užitečná.

Zdeňka Šimková, Kateřina Ulmanová, žákyně 9. třídy

„Děti, pozor silnice!“

Sotva jsme se rozkoukali v 1. třídě, byli jsme pozvání do Semil na Policii ČR, kde nás už čekali nadpraporčík Soňa Šmídová a poručík Petr Kmínek s projektem „Děti, pozor silnice!“. Organizátorky této dopravní akce z Městského úřadu v Jilemnici Radka Soukupová a Dagmar Ouhrabková rozdaly dětem žlutá trička s potiskem, napsaly jmenovky a už začal samotný program: pohádky se silniční tématikou, dopravní značky, semafor, vybavení jízdního kola, bezpečnost silničního provozu. Děti se zaujetím poslouchaly, odpovídaly na dotazy, vybarvovaly připravené úkoly, hrály pexeso. Dopravní program jsme zakončili prohlídkou celého objektu Policie ČR. Největším překvapením byla ukázka střelnice a opravdové vazební cely! Už jste tam někdy byli? Já (na předem domluvené požádání, co bych neudělala pro děti) ano, s pouty na rukách a s velice zvláštním pocitem. A to mě za chviličku děti vysvobodily a dveře byly celou dobu otevřené!

Po obědě nás autobus odvezl na dopravní hřiště do Košťálova, kde na děti čekaly nejen dopravní prostředky – kola, koloběžky, dopravní značky, ale i dopravní policisté – vše přímo v praxi – v akci. Malí cyklisté, plně vybaveni vlastními přilbami a cyklistickými rukavicemi, se tak zapojili do dopravních situací, a že to nebylo vždy jednoduché (za přestupek dostávali černé puntíky-pokuty). Ani se jim nechtělo odjet! Pohlceni silničním provozem, hlavy plné zážitků, batůžky nacpané dárečky od obrázků, samolepek, pexesa až k samotnému tričku na sobě (to už děti nesundaly, já jsem také oblékla), jsme se vrátili odpoledne domů a dalo nám to mnohem více než při sezení v lavici.

Děkujeme Policii ČR v Semilech a organizátorům projektu za výborný nápad a bezchybnou realizaci 2. ročníku této akce.

Za všechny prvňáčky třídní učitelka Iva Exnerová

Děti, pozor silnice! II. – Informační leták svazku obcí Jilemnicko (PDF)

Vítání občánků

Při podzimním vítání občánků dne 1. 10. 2008 se sešlo 13 dětí.

Šimon HoráčekStudenec 141Petra BrožováStudenec 407
Vojtěch TrejbalStudenec 402Nela SkrbkováZálesní Lhota 149
Lukáš JiříkStudenec R-30Tim HofmanZálesní Lhota 91
Matěj TauchmanStudenec R-17Petra OttováZálesní Lhota 207
Šárka HamáčkováStudenec R-1Matouš KuříkStudenec 247
Josef ŠedivýStudenec 385Radim KlouzaZálesní Lhota 29
Eliška NavrátilováZálesní Lhota 2

Na vítání vystupovaly děti ze Základní školy Studenec. Děkujeme jim za účinkování a paní učitelce Lánské za to, že s nimi tanečky a písničky nacvičila.

Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.

Fotografie – Vítání občánků poprvé

Fotografie – Vítání občánků podruhé

Fotografie – Vítání občánků potřetí

Fotografie – Vítání občánků počtvrté

Sraz bratranců a sestřenic

V sobotu 6. září 2008 se ve Studenci konalo setkání bratranců a sestřenic z rodu Josefa a Anny Kuříkových. Babička Anna s dědou Josefem, kteří bydleli (naposledy, jinak se často stěhovali) pod kostelem v čísle 227, měli celkem 11 dětí: Josefa, Karla, Ludmilu, Václava, Růženu, Anežku, Jana, Antonína, Annu, Vítka a Jiřího. Tyto jejich děti mají dohromady třicet devět dětí, nejvíc, osm, má strýček Véna z Bendovky. Říkala jsem si, že by bylo škoda, abychom se jako bratranci a sestřenice scházeli jen na pohřbech, tak jsme s Lídou Vackovou uspořádali sraz.

Ze třiceti devíti vnoučat se nás sešlo úctyhodných třicet jedna. Setkání jsme zahájili bohoslužbou na poděkování ve studeneckém kostele. Mši celebroval můj kamarád Vítek Horák, rodák z Dolní Branné. A byla to mše vskutku radostná! Hráli jsme na kytary, zpívali z plna hrdla. Přímluvy byly „ušité na míru“ a každou četl někdo jiný. Po mši jsme se pokoušeli rozsvítit na hrobě Kuříkových 39 kahánků. Nechtěly ale hořet. Pak jsme se přesunuli do orlovny. Každý přinesl něco k snědku – k mání byla sekaná i koláčky, pivo čepovali šikovní bratranci. Přečetli jsme si úryvky z babiččina deníku. Nejvtipnější zápisem asi je „Bylo prase na zabíjení. Prase, tedy vepř…“ Jinak je tam zaznamenáno narození všech vnoučat, svatby, ale také nákupy či draní peří. Teta Anča Tauchmanová sepsala krásné vzpomínání na své dětství. Prohlédli jsme si staré fotky. Naši rodiče mají několik fotek, kde stojí v řadě od nejstaršího po nejmladšího, a fotky jsou z různých let. Bylo také dost času na povídání. Ale to víte, stejně člověk nestihne mluvit s třiceti lidmi, s každým zvlášť. Uvědomila jsem si, že mít takovou velkou rodinu je obrovský dar. A také s vděčností vzpomínám na naše prarodiče, kteří nám předali to nejvzácnější, co měli – VÍRU A LÁSKU. Věřím, že tento sraz nebyl naším posledním.

Ludmila Křivancová

Fotografie – Bratranci a sestřenice z rodu Kuříkových

Dětský den – poděkování nejen sponzorům

Aby lidské dílo mělo úspěch, je potřeba několik „rukou.“ Jedny ruce dají prostředky, další je použijí k vytvoření něčeho nového a ještě jedny ruce jsou za to všechno sepjaté k modlitbě.

Stejně tomu bylo i s dětským dnem, jenž proběhl poslední srpnovou neděli a který ve spolupráci s Orlem Studenec pořádala mládež studenecké farnosti.

Všichni sponzoři, i ti, kdo přispěli anonymně (třeba do kasičky), umožnili pořadatelům připravit dětem odpoledne se soutěžemi a cenami. Pro ostatní bylo připraveno posezení a z kuchyňského okénka orlovny se prodávalo občerstvení.

Na jedné z nástěnek se účastníci měli možnost dovědět něco o hnutí „spravedlivý obchod“ (anglicky „fairtrade“), které se snaží pomoci malým producentům v rozvojových zemích prodejem výrobků ze surovin vykupovaných za spravedlivou cenu přímo od těchto lidí. V tombole byla malá ukázka z toho, co „fairtrade“ nabízí.

Nějaká ta modlitba za zdar této akce taky zazněla a už v průběhu shánění a připravování bylo znát, že jsme na to nebyli sami jen se svými lidskými silami.

Součtem toho všeho nám vyjde, že tohle odpoledne nebylo dílem několika lidí, ale že na něm měl podíl kdekdo ve Studenci i mimo něj.

No, a k čemu by to všechno vlastně bylo, kdyby nikdo nepřišel?

Majíce na mysli to, co bylo napsáno výše, chtěli bychom na tomto místě poděkovat sponzorům a všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali nebo se „jen“ účastnili. V první řadě vlastně ale naše díky patří Bohu, že to vše umožnil.

Snad vám náš/váš dětský den přinesl radost a pěkné zážitky. Doufáme, že budeme moct na tradici těchto dnů na konci prázdnin navázat i v příštím roce.

Tomáš Jiran

Fotografie – Dětský den u orlovny

Zprávy Klubu důchodců

„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní!“

Asi v tomto duchu prožila většina členů období prázdnin. Pomáhali s dětmi mladým rodinám. A tak se vrátili osvěžení a omládlí. Na první setkání jsme se ale už těšili. To se uskutečnilo hned 3. září na obecním úřadě. Tam jsme si mohli prohlédnout na panelu vystavené fotografie s průvodním textem, které zachycovaly např. situaci na Horkách na počátku II. světové války – jak se změnila tvář této důležité křižovatky za 70 let. Mnozí se tak vraceli do období dětství – vždyť my staří žijeme hlavně vzpomínkami.

17. září jsme si zavýletovali. Cílem cesty byly Poděbrady. Podívali jsme se do Skláren Bohemia. Tento závod má v současné době 550 zaměstnanců. Vyrobilo se zde již 30 000 druhů výrobků a v archivu jich již je 100 000. Zajímavostí rovněž je, že za rok vyrobené zboží váží dva a půl tisíce tun. Pastvou pro oči byla prohlídka brusírny. Zde opravdu platilo „zlaté české ručičky“. Pracovali zde skutečně mistři svého oboru, kteří s naprostou jistotou vybrušovali krásné vzory na vázy, mísy a jiné výrobky. Práce nejen zajímavá, ale i obtížná. Vždyť některý výrobek váží i 20 kg, protože ve zpracovávané hmotě je 24 % olova. I toto průmyslové odvětví má však své těžkosti s odbytem. Snížil se zájem především ze Spojených států amerických. Trh je zaplavován levnějším zbožím především z Číny. Závod proto částečně přechází na lisované výrobky z formy – strojní zpracování.

Krásných dojmů měl každý plnou hlavu a už jsme se těšili na projížďku parníkem po Labi směrem k Nymburku.

Pak už nás čekala zastávka na tajném místě – tentokrát to byla hospůdka na Horkách U Janáků. Po dobré večeři už jsme jen čekali, až spustí naše „Trio“ a budeme si moci zazpívat. O to se vždy zaslouží p. Jezdinský, p. Fišera a Pepa Pičman. Jim patří poděkování nás všech. Velké poděkování za organizaci celého výletu nepochybně patří předsedkyni KD Studenec paní L. Ježkové.

Jestli je někomu doma smutno, přijďte mezi nás. Rádi přivítáme další členy, kteří možná přijdou i s novými zajímavými nápady, jak zpestřit společná setkání.

členka Klubu důchodců

Soused roku 2008

11. ročník – 23. srpna 2008, ráz: Country aneb Člověk a příroda

Vítězem letošního ročníku soutěže Soused roku 2008 se stal Jan Štorm a vítězkou soutěže pro příchozí o nejatraktivnější oblečení ve stylu „Country“ se stala Vendula Kuříková.

Ale jak to vůbec začalo a probíhalo? Příprava této akce začala již v únoru 2008. Bylo nutné především rozhodnou o rázu večera a zahájit zajišťování hudby. V následujících měsících postupně probíhala a vrcholila příprava, především byl rozšířen a připraven areál tábořiště „Pod Chocholkou“, vyrobeny nové stoly a lavice, zrekonstruováno pódium a mnoho dalších věcí.

Jak je již tradicí, první program i letošního ročníku malého sousedského posezení byl připraven pro děti. Již od 18.00 hodiny byly pro děti zajištěny projížďky na koni, které v sousedství zajistili Miroslav Karásek a Petr Baudyš. Další akcí pro děti bylo rýžování českých granátů. Potřebné vybavení zapůjčil a pravé české granáty daroval Luděk Běhounek.

Samotná akce začala v 19 hodin vystoupením hudebního tria FIJEPI (Fišera, Jezdinský, Pičman) v lidovém tónu. Na úvod večera navodili příjemnou atmosféru. Od 19.30 pokračovala svým vystoupením hudba FIGURY. Po oficiálním zahájení akce ve 20 hodin zahájila svou činnost porota, kterou zajišťovala Yvetta Nosková se svými pomocníky. Tato vítězka loňského jubilejního 10. ročníku byla toho dne do 24 hodin stále ještě držitelkou krásného putovního broušeného poháru.

Chladné počasí, které nás ten večer provázelo, jistě nikomu neubralo na náladě a především na soutěživosti. Do hlavní soutěže o držitele čestného titulu „Soused roku 2008“ se přihlásilo 7 mužů.

Protože ráz večera byl „Country“, což v překladu z angličtiny znamená: země, venkov, venkovský, vesnický, kraj, vlast, půda, příroda, pevnina, nebo i hudební styl…, byly soutěže zaměřeny na přírodu.

V pomyslném příběhu nazvaném „Mr. Bean* jde do přírody“, tzn. jakési volné parodii na známého anglického komika, se odehrály 3 soutěže:

1. SvíčkaMr. Bean odchází ze svého domu a zhasíná světlo.
2. StromMr. Bean pracuje v přírodě, sází stromky.
3. KvětinaMr. Bean se vrací domů a musí doma „oživit“ zvadlé květiny (finále).

A právě třetí finálová soutěž, se zvolenou partnerkou, rozhodla o letošním vítězi a novém držiteli poháru.

Výsledky
1. Jan Štorm – Soused roku 2008(Studenec)
2. Franta Poláček(Studenec)
3. Slávek Klíma(Studenec)
4. Ivan Štorm(Studenec)
5. Ivoš Tauchman(Studenec)
6. Bohouš Václavík(Semily)
7. Zbyněk Holubec(Víchová)

Soutěž pro příchozí o nejzajímavější oblečení vyhrála a poděkování si zaslouží nejenom slečna Vendula Kuříková, ale i všichni další, kteří svým stylovým oblečením přispěli k dobré pohodě v průběhu celého večera. S velkým ohlasem se setkalo i pěvecké vystoupení Anety, Dominika a Patrika Pekárkových.

Lehce po půlnoci bylo provedeno slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a především předání putovního broušeného poháru, který na jeden rok převzal Jan Štorm. Krátkou „tiskovou konferencí“ s novým majitelem poháru a stříkajícím šampaňským skončila oficiální část večera. Dále pokračovala již taneční zábava při vynikají hudbě. Uznání a pochvalu si FIGURY plnou měrou zaslouží. Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat hudbě ve složení Markéta Šimková, Lída, Vašek a Pavel Urbanovi za to, že přijali pozvání na toto malé sousedské posezení a velkou měrou přispěli k jeho úspěšnému průběhu.

Dále bych chtěl poděkovat všem příznivcům této akce, kteří darovali hodnotné dárky a ceny pro soutěžící, nebo zajistili činnosti, bez kterých by tato akce šla jen obtížně uskutečnit. Jsou to Petr Vancl (Peleva), Jarda Hák (Pekařství), Yvetta Nosková, Ivoš Tauchman, Luděk Běhounek, Mirek Karásek a Petr Baudyš (koně), Karel Falta (foto), J. a J. Machálkovi, Obci Studenec a všem kamarádům, s jejichž pomocí bylo zajištěno zastřešení celého areálu a mnoho dalších věcí. Velký dík patří i celé rodině za podporu.

Mirek Jezdinský

* Mr. Bean, Rowan Sebastian Atkinson (6. ledna 1955, Stockfield, Spojené království) je britský komik, známý zejména jako Mr. Bean.

Narodil se do farmářské rodiny a už odmala projevoval nadání rozesmívat lidi, přesto se nechtěl stát komikem. Chtěl povolání se stálým a jistým platem. Po studiích na univerzitách v Newcastlu a Oxfordu se však komikem stal. Začal psát pro divadlo v Oxfordu Playhouse a uplatnil se i jako divadelní komik. V roce 1979 pronikl do televize jako herec a scénárista v seriálu BBC Nezprávy v devět. Seriál byl velmi úspěšný a Atkinson díky němu dostal ocenění British Academy Award a stal se osobností BBC pro rok 1980. Jeho úspěchy pokračovaly a zajišťovaly mu růst popularity. Od roku 1990 ženatý se Sunetrou Sastry, s níž má dvě děti, Lily a Benjamina. Vlastní dvě filmové společnosti, Tiger Television a Tiger.

Zdroj: Encyklopedie Wikipedie

Fotografie – Vítěz poprvé

Fotografie – Vítěz podruhé

Fotografie – Noční zábava

Fotografie – Projížďky na koni

Běžecké posvícení

Studenecké posvícení je ve znamení setkávání běžců na závodě Posvícenský koláč, který 13.září již po 42. připravila T. J. Sokol Studenec.

Letošní ročník potěšil pěkným počasím, účastí 593 závodníků, kteří k nám přijeli ze 65 sportovních oddílů, tradičně dobrou organizací a hladkým průběhem závodu.

Zaznamenat je třeba mírný pokles studeneckých závodníků, počet startujících rozšířilo pouze 83 místních běžců (v minulých letech to byla vždy alespoň stovka, v roce 2007 jich bylo 99 při daleko horším počasí).

Ze studeneckých si pro tradiční koláč na stupně vítězů vystoupili tito naši závodníci:

Závod mužů byl zároveň i 33. ročníkem Memoriálu Mirka Háka. Závod byl opět zařazen do Poháru východních Čech, což je nejen ocenění práce pořadatelů, ale bývá i zárukou početného startovního pole.

Startovalo 62 mužů v  pěti věkových kategoriích, vítězství obhájil Martin Mikuš z LSK Lomnice n. Popelkou. Tratě se nezaleklo ani šest domácích mužů – Ivan Uvízl byl celkově 16., Michal Hák 26., Tomáš Brejša 52., Petr Janda 54. a Filip Jezdinský 55.

Jaroslav Hák
Děvčata předškolní (2003–2004) Martin Mikuš (LSK Lomnice n. Popelkou) v cíli jako vítěz závodu mužů a Memoriálu Mirka Háka

Fotografie – Děvčata předškolní (2005)

Fotografie – Děvčata předškolní (2003–2004)

Fotografie – Minižákyně (2001–2002) na startu

Fotografie – Žákyně mladší po startu

Fotografie – Martin Mikuš v cíli jako vítěz závodu mužů

Sportovní klub Studenec

Fotbal

Fotbalový podzim je v plném proudu a fotbalovým trávníkům přeje počasí i v Podkrkonoší. Právě studenecký trávník je po intenzivní letní péči asi v nejkvalitnějším stavu ve své padesátileté historii (hřiště u sokolovny bylo otevřeno v roce 1958). I pohled na umístění studeneckých mužstev v mistrovských soutěžích je po dvou třetinách podzimu hřejivý, všechna mají aktivní bilanci a pohybují se v popředí tabulky, žáci a béčko dokonce na jejím úplném vrcholu.

Starší přípravka

Starší přípravka s nejstarším ročníkem 1998 pokračuje pod vedením Vaška Vancla a i po odchodu kvalitních hráčů ročníku 1997 dosahuje překvapivě dobrých výsledků. Chybí však především ročník 1999, a tak v příštím roce bude v soutěžích hrát pouze mladší přípravka, která však již v současné době má širokou základnu.

Výsledky
Libštát B2:1Jilemnice B11:0
Sedmihorky2:2Nová Ves2:1
Semily0:1Libštát A1:6
Rokytnice12:0

Starší žáci

Největší diskuse se vedla o přihlášce mladších i starších žáků, kádr však nebyl natolik početný, abychom zvládli obě soutěže, tedy mladších i starších žáků. Nakonec bylo přihlášeno pouze mužstvo starších žáků pod vedením Radka Mejvalda a Ríši Noska, Marek Čivrný, Danda Mejvald a Martin Kuřík byli uvolněni na hostování do Semil. Kádr byl doplněn loňskými minižáky a z Horek, kde zrušili žákovské družstvo, přišli na hostování Stanislav Pavlas a Marek Pospíšil. Žáci si zatím počínají suverénně a vedou tabulku okresního přeboru před svým loňským přemožitelem Poniklou.

Výsledky
Jablonec4:1Mírová2:1
Roztoky12:1Horní Branná3:0
Vysoké6:1

Dorost

Vzhledem k tomu, že v okrese zbyla pouze tři mužstva, všechny dorostenecké týmy byly zařazeny do I.A třídy dorostu Libereckého kraje o 14 účastnících. Věkové mladé družstvo si pod vedením Tondy Pacholíka vede zatím velmi úspěšně a bez velké ztráty sleduje čelo tabulky, navíc pro zranění chyběl kapitán mužstva Zdenda Hanzlík, Jirka Kučera (1992) chce hrát již v Kruhu za dospělé a další hráči chyběli pro nemoc či ze studijních důvodů.

Výsledky
Mírová1:0Horní Branná3:1
Železný Brod2:2Nová Ves0:2
Lučany 3:1Plavy2:1
Zásada0:1Benecko2:1

Béčko

Do vedení béčka se s vervou a poctivě pustil Petr Bartoň a po osmi kolech vede tabulku okresní soutěže, což je cennější o to, že je to převážně zásluhou kádru béčka, neboť některé zápasy áčka, dorostu i béčka se hrály souběžně. Do branky se po několika letech vrátil Jarda Vydra a přesvědčuje o svých brankářských kvalitách. Jedinou porážku si béčko připsalo Poniklé, kde v prvním poločase promarnilo minimálně pět brankových příležitostí.

Výsledky
Rovensko B3:1Poniklá0:2
Benecko2:1Tatobity2:1
Víchová B3:1Horka2:1
Mříčná2:1Vysoké B6:1

Áčko

Áčko převzal František Hladík a Martin Nedomlel a naordinovali mužstvu poctivou letní přípravu. Ta se ukázala především na začátku sezóny, kdy obě mužstva dospělých odehrála devět vítězných zápasů, což je určitě výrazný záznam do historie. Další průběh však ukázal běžné problémy, poklesla účast na trénincích, neboť především studenti nastoupili do škol a přišla i zranění (Brett, M. Chrtek, Jodas, V. Tauchman) a zároveň i první porážky. Přesto však mužstvo bojuje o čelo tabulky a přínosem bude i návrat Martina Kupce z hostování v Dukle Praha. Je třeba neztratit na podzim na vedoucí duo Lomnice B, Nová Ves a na jaře se pokusit vybojovat postupovou příčku, v případě minimální ztráty uvažovat i o rozšíření kádru.

Výsledky
Libštát3:1Košťálov B3:3
Stružinec1:0Nová Ves0:3
Kruh3:1Dolní Branná B4:0
Roztoky6:1Lomnice B1:2
Bělá4:0

Orientační běh

Sportovní klub Studenec byl pověřen uspořádáním Českého poháru štafet. Závod mu byl přidělen na základě výběrového řízení, které se konalo již v roce 2006. S takovým předstihem totiž musí být celostátní závod v orientačním běhu připravován. SK Studenec si zároveň pořádáním tohoto závodu zablokoval pro své potřeby rozsáhlé lesní porosty od Vidochova až po Dolní Kalnou. Tato skutečnost je důležitá především proto, že vhodné terény pro orientační běh ubývají, případně nedojde ke kladné dohodě s vlastníky pozemků. Pro letošní závod byla zpracována pouze malá část celkového prostoru s názvem mapy Šturmův kopec.

Vlastní příprava byla o to složitější, že terén závodu se rozkládal na katastru dvou krajů, tří okresů a čtyř obcí, procházela jím železniční trať a silnice III. třídy. Zcela bezproblémové a vstřícné bylo jednání s představiteli obcí Borovnice, Čistá, Horka a Vidochov i s většinou vlastníků pozemků. Některé jsme naopak museli osobně navštívit v Jičíně (i několikrát) nebo v Hradci Králové. Poděkování patří i nájemcům okolních luk, kteří jednotlivé porosty vzorně posekali (ZEFA Levínská Olešnice).

Vlastního závodu se zúčastnilo více než 700 závodníků a mezi startujícími byl i Michal Smola, čerstvý držitel stříbrné medaile z Mistrovství světa v orientačním běhu. Nejdůležitějším bodem závodu je správné umístění kontrol, což se staviteli trati ing. Petru Junkovi a týmu roznašečů kontrol podařilo na výbornou, k některým dalším organizačním záležitostem se objevily drobné připomínky, ale jinak závod byl hodnocen kladně (i to je důležité, neboť v opačném případě hrozí nebezpečí vrácení startovného zúčastněným závodníkům).

O celkový průběh závodu se staralo více než 50 pořadatelů a poděkování kromě nich patří i Obci Studenec, T.J. Sokol Studenec, Základní škole a Mateřské škole Studenec, všem partnerům SK Studenec, skokanu na lyžích Romanu Koudelkovi a starostům obcí Borovnice a Studenec Ing. Josefu Bušákovi a Jiřímu Ulvrovi za důstojné předání cen nejlepším štafetám:

D 18:D 21:
1. SK UPe Olomouc1. OK Kotlářka Praha
2. OK99 Hradec Králové2. Slavia Hradec Králové
3. Spartak Rychnov nad Kněžnou3. Lokomotiva Pardubice
H18:H21:
1. SK Žabovřesky Brno1. Slavia Hradec Králové
2. Lokomotiva Pardubice B2. SK Žabovřesky Brno
3. Lokomotiva Pardubice A3. SK Praga Praha

Bohatý fotomateriál si můžete prohlédnout zásluhou Miroslava Jezdinského na internetových stránkách SK Studenec.

Většina závodníků ze vzdálenějších míst přenocovala ve studenecké sokolovně a škole a v pátek večer si zde mohli zaběhnout i doplňkový noční závod na Strážníku. Zároveň zde probíhalo soustředění talentované mládeže Východočeské oblasti, jejíž vedení vyslovilo velké poděkování studenecké škole a SK Studenec za vzorné přijetí a připravené podmínky pro třídenní soustředění. Většina závodníků se zúčastnila dalších celostátních závodů ve Vrchlabí (sobotní odpolední sprint) a v Borovničce (nedělní štafety).

Pro účastníky závodu připravil SK Studenec bulletin se spoustou informaci o prostoru závodu, ale i obci Studenec, které jsou většinou čtenářům Studeneckého zpravodaje známy. Proto z tohoto bulletinu vybíráme jen části, které byly publikovány poprvé:

Obrázek – Logo Českého poháru štafet

Vážení sportovní přátelé,

Vítáme Vás v Podkrkonoší na Českém poháru štafet, jehož pořadatelem je Sportovní klub Studenec. Vzhledem k tomu, že pořádáme závody takového rozsahu poprvé, připravili jsme pro Vás společně s našimi partnery informační bulletin a zároveň Vás požádali o shovívavost v případě organizačních nedostatků.

Pořadatelem závodu je sice Sportovní klub Studenec, ale samotný prostor závodu se rozkládá na katastru čtyř obcí (Borovnice u Staré Paky, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Vidochov), tří okresů (Jičín, Semily, Trutnov) a dvou krajů (Královéhradecký, Liberecký). Říká se rovněž, že kapka, která spadne na silnici v místě přeběhu závodu, se rozběhne do povodí tří řek (Cidlina, Jizera, Labe).

Borovnice u Staré Paky

Původ jména osady pochází dle pověsti od velkého borového lesa, kterým prý byla celá krajina zalesněna. Osada jako taková vznikla již v roce 1380 a patřila k panství Pecka. Prvním majitelem byl Johan Pecka z Pecky. Obec byla nazývána jako Velká Borovnice (Grossborowitz) a v roce 1880 v ní žilo 1275 obyvatel (z toho pouze 27 české národnosti). K zajímavostem obce patřil rozhodně tzv. Haklův mlýn, který postavil v roce 1846 Augustin Čeřovský. Jeho syn Josef ho prodává na přelomu 19. a 20.století Augustinu Haklovi a sám s rodinou odchází do USA. Samotný mlýn stával nad Borovnicí až do roku 1968 (poslední stojící mlýn v Čechách) a poté měl být znovu rekonstruován a postaven ve skanzenu v Kouřimi. V současné době se snaží Občanské sdružení Větrák o navrácení pozůstatků mlýna a jeho znovuobnovení. V současné době má Borovnice 441 obyvatel, v obci stoji kostel svatého Víta (1720) a sídlí zde firma Tessitura Monti Cekia (textil) a MIPAV s. r. o. (výroba ocelových lan).

Fotografie – Haklův mlýn

Čistá u Horek

Osada Čistá patří k nejstarším osadám regionu, neboť se zde připomíná farní kostel již před rokem 1365. Dominantou obce je vrch Čistecká hůra (nadmořská výška 587), která přechází v náhorní planinu Rovně s výskytem českých polodrahokamů. Obcí prošlo Žižkovo vojsko, které v roce 1424 obsadilo Hostinné a údajně vypálilo klášter v dnešní Klášterské Lhotě. Do historie obce se výrazně zapsal obchodník Ignác Falge, který zahájil v roce 1819 stavbu kostela svatého Prokopa. Jeho syn prodal obec knížeti Rohanovi, od něhož koupil panství významný podkrkonošský obchodník s plátnem, čistecký rodák Ignác Klazar, zakladatel Klazarovy nadace pro chudé děti. V bývalém dvoře byl v roce 1580 zřízen pivovar, který byl v provozu až do roku 1942 s výstavem 3 000 hl (pivo Čistovar), jeho posledním majitelem byl Jan Šturm (dnes sílo stavební firmy Setter, a. s.). V obci také stával skokanský můstek zhotovený z vysílačové věže a v počátcích své kariéry zde závodila řada pozdějších výborných skokanů (Drahoš Jebavý, Zdeněk Remza). V roce 1910 měla obec 1685 obyvatel, v současné době má obec 536 obyvatel.

Fotografie – Kostel v Čisté

Horka u Staré Paky

Obec Horka u Staré Paky byla nejmladší osadou bývalého novopackého okresu a byla založena na výšině Horka v nadmořské výšce 503 m. V roce 1760 zde byla zahájena výstavba královské silnice se současnou křižovatkou s dokončením po roce 1816. V letech 1823 až 1824 zde vznikla formanská hospoda se stájí pro 25 párů koní (dnes železářství Svoboda) s názvem Formanka. Panství v roce 1796 koupil obchodník Ignác Falge, který se také staral o vznik osady nazývané Falgov (Falgendorf) a jako majitel Miletína zahájil stavbu nové silnice spojující obě obce (z Horek přes Pecku do Miletína), stavba silnice byla dokončena v roce 1855. V letech 1856 až 1858 zde bylo vystavěno velké nádraží, neboť zde měla být původně odbočka dráhy na Trutnov. Později byla na Horkách postavena Bergerova cikorka, později textilní závod firmy Fejfar & Mládek (dnes výroba palet Jilos, s. r. o.) a Hákova továrna na výrobu damašku (dnes stavební firma IMDV, s. r. o.). Za druhé světové války byla Horka u Staré Paky hraniční obcí s celnicí na místě dnešního mostu přes železniční trať. V roce 1921 měla Horka 310 obyvatel, společně s Nedaříží 488 obyvatel (převážně německé národností), dnes mají obě obce 268 obyvatel. V současné době sídlí na Horkách vedle společnosti Jilos, s. r. o., nizozemsko-česká společnost Suchánek & Walraven, s. r. o., která modernizuje bývalý objekt tírny v sousední Čisté u Horek a stavební společnost J+J Real, s. r. o.

Fotografie – Historická pohlednice Horek

Vidochov

Obec s rozsáhlým katastrem (patří do něj i horecké nádraží) byla původně obcí (Vidochovec) náležející společně se sousední osadou Stupná majitelům hradu Pecka. Během třicetileté války byla osada vypálena a byla nově osídlována německými osadníky a zkomoleně byla německy nazývána Widach. Novorománský kostel svatých Andělů strážných stojí na místě původní dřevěné kaple z roku 1726. Ta byla zbořena a 25. dubna 1877 byl položen základní kámen dnešního kostela, jehož výstavba byla dokončena roku 1879. Jihovýchodně od obce poblíž bývalých zlatých dolů byla postavena u „zázračné studánky“ dřevěná mariánská kaplička, na jejímž místě byla později vybudována poutní kaple svatého Antonína s křížovou cestou (Zlatnice). V roce 1910 měla obec 736 obyvatel převážně německé národnosti, dnes žije v obci 339 obyvatel.

Fotografie – Kostel ve Vidochově

Terén a místo závodu:

Shromaždiště i závodní terén se nachází v Podkrkonoší, na rozhraní Hostinské pahorkatiny tvořené měkkými červenými pískovci a vulkanické Staropacké vrchoviny (melafyr). Část terénu v Hostinské pahorkatině je tvořena členitými hlubokými údolími s erozními tvary. Část terénu ve Staropacké vrchovině je méně členitá, zpestřená pozůstatky po těžbě kamene (lomy). Část terénu výsypky po středověké těžbě zlata. Různé druhy a stupně vegetace, místy sezónní podrost.

Prostor závodu z hlediska sportovní historie:

I přesto, že Šturmův kopec (nejvyšší bod závodního prostoru) je jen na dohled některým známým orienťáckým terénům, jako jsou Kazabrud, Červený kopec, Staropacká hora, Haklův mlýn či Holubí vrch a Pecen, nově Custodius (studenecký Strážník), sám zůstává sportem nedotčen. Bude to tedy velká premiéra. Byl částečně „zasažen“ při MČR v horském OB, ale jen okrajově.

Prostor závodu z hlediska historie:

Prostor závodu sice nebyl zasažen sportovní historií, ta obyčejná jím však opravdu kráčela. Díky geologické rozmanitosti a přítomnosti nejcennějšího nerostu v tomto prostoru tady bývalo hodně živo. První zmínka o dolování je již ze 12. století. První známý písemný záznam o veřejné směně zdejšího zlata pochází údajně až z roku 1562 (pražský mincovní archív), další zpráva je z roku 1565. Roku 1593 je připomínána směna zlatého valounku „ze Stupné“ Hansem Kapounem ze Svojkova. Těžba podle všeho zanikla k 18. století. Přes mnoho zjišťovacích průzkumů již nebyla těžba obnovena. Dále se v prostoru hojně těžil melafyr a také červený pískovec. Díky této činnosti se dnes máte na co těšit. Budete-li se ptát na Šturmův kopec místních občanů na Horkách, možná Vám neřeknou, kde se nachází, neboť tento vrch je zde známějším pod jménem Varta. Vedla tudy zemská stezka a na vrchu Šturmova kopce či Varty stávala strážní věž. Kopec byl zapsán a pojmenován podle svého majitele, místního obchodníka Šturma.

Ostrý start podzimu v Podkrkonoší

Druhá část hlavní domácí sezóny v orientačním běhu startuje o prvním zářijovém víkendu v Podkrkonoší. Za pořadatelství SK Studenec, OB Vrchlabí a SK LOB Nová Paka budou pokračovat soutěže Českého poháru štafet, České ligy klubů a HI-TEC Sprint Cupu.

Není rum, není šturm

Okolí Šturmova kopce (567 m n. m.) přivítá závodníky na krátkých štafetách. Krátkých proto, aby závodníkům zbyly síly na odpolední HI-TEC Sprint Cup. I přes krátkou délku závodu nabídnou tratě rozmanitý terén. „Prostor mapy není velký a je komplikovaný silnicí a železniční tratí, rozdělujícím jej na dvě poloviny. Přesto se snažím vytěžit z terénu maximum,“ říká o závodě stavitel tratí Petr Junek ml. a dodává: „Závod plánuji podobný modelu krátké trati, tedy s více kontrolami a změnami směru, a tak chci nutit závodníky k chybám. Severní část prostoru s hlubokými údolími nabízí zahrnout i zajímavou volbu postupu. K divácké atraktivitě přispějí i 2 divácké úseky přes shromaždiště.“

Favorité

V Českém poháru štafet jsou v ženách v průběžném pořadí nejlepší SK Kotlářka Praha a Lokomotiva Pardubice, které mají shodně 66 bodů. V mužích suverénně vede Slavia Hradec Králové s 90 body před smečkou pronásledovatelů – týmy od 2. do 7. místa mají mezi 66 a 64 body. V kategorii dorostenek o první místo svádí souboj SK UP Olomouc se Spartakem Rychnov, mezi dorostenci vede po vítězstvích ve dvou minulých závodech Lokomotiva Pardubice. V České lize klubů vedou v dospělých závodníci a závodnice ze Slavie Hradec Králové, v dorostu pak Lokomotiva Pardubice. V HI-Tec Sprint Cupu vede po třech kolech v ženách překvapivě Katarína Labašová z Dobrušky. Mužům kraluje úspěšný reprezentant ČR z letošních světových soutěží Tomáš Dlabaja.

Mistrovské závody

Dalšími víkendovými závody, kterých se zúčastnili závodníci SK Studenec, byly Pěkné prázdniny v Českém ráji s centrem závodu v Kacanovech. Turnovští pořadatelé připravili náročné tratě ve skalních terénech, které vždy přilákají početné pole startujících. Ze studeneckých závodníků zaslouží velkou pochvalu Tomáš Kučera, který v poslední třetí etapě vybíhal ze 4. místa a vynikajícím výkonem si doběhl pro celkové prvenství, jeho bratr Štěpán se musel tentokrát spokojit se 3. místem.

Posledním prázdninovým závodem byla Cena Východních Čech, která se nejprve měla konat v okolí Smrkového Týnce na Chrudimsku, ale vichřice Emma na jaře závodní prostor zcela zdevastovala, a tak závody byly přesunuty do prostoru v okolí Stříbrného rybníka u Hradce Králové. Na těchto závodech obsadil Tomáš Chrást v kategorii H21B 3. místo a Kuba Janata v kategorii H16C 5. místo.

Po studeneckých štafetách následovaly poslední závody celostátního žebříčku na Šajtavě v Orlických horách a v Křižanově u Hořiček. V kopcovitém terénu na Šajtavě vybojoval Štěpán Kučera 3. místo v H14B a Martin Vik 2. místo a Jirka Charvát 3. místo v H16B, v Křižanově podal výborný výkon Marek Uvizl v kategorii H16B a nenašel přemožitele. Po sérii devíti závodů byl sestaven celkový celostátní žebříček:

D16B:
16. Kateřina Ducháčkoválicence B
18. Vendula Kalenskálicence C
H14B:
7. Štěpán Kučeralicence A
11. Tomáš Kučeralicence B
H16A:
23. Jakub Janatalicence A
H16B:
3. Michal Kučeralicence A
4. Marek Uvizllicence A
11. František Hladíklicence B
12. Jiří Charvátlicence B
13. Martin Viklicence B
27. Martin Kloučeklicence C

Posledním individuálním závodem bylo Mistrovství ČR na klasické trati, které se konalo v Koutech u Ledče nad Sázavou. Účast na těchto závodech si vybojovalo 6 studeneckých závodníků, ale na samotné závody odcestovali pouze 4 (Michal Kučera ze zdravotních důvodů nemohl zakončit svou nejúspěšnější sezónu). V sobotním semifinále zaběhl výborně Marek Uvizl a postoupil do nedělního finále, kde obsadil 14. místo. Ostatním (Kuba Janata, Jirka Charvát, Franta Hladík) se tolik nedařilo a skončili ve finále C.

Vyvrcholením domácí sezóny je Mistrovství ČR štafet a družstev, které se tentokrát konalo v Malém Hradisku u Prostějova. Pro nemoc a zranění odcestovala pouze jedna štafeta H18 a po druhém úseku byla ještě na 4. místě, nakonec obsadila 11. místo, což lze vzhledem k věkovému složení počítat za úspěch. V nedělním soutěži družstev reprezentovalo SK Studenec 7 závodníků v dresu Východočeské oblasti (Štěpán a Tomáš Kučerovi, Denisa Kadavá, Saša Čemeljuchová, Kristýna Šemberová, Kája Tauchmanová a Lucka Pacholíková). V prvním družstvu běžel Štěpán Kučera a výborně závod rozběhl a po sedmi úsecích se společně se svým družstvem radoval z mistrovského titulu.

Vedle mistrovských závodů již byla také zahájena podzimní část Východočeského žebříčku. Již 10. závod se konal ve Studeném u Pastvinské přehrady a 1. místo zde vybojovala Markéta Urbanová v D10C, další umístění na stupních vítězů získali Natálie Jezdinská, Saša Čemeljuchová a Káťa Ducháčková (2. místo), Petra Jezdinská, Tomáš Kučera a Franta Hladík (3. místo). Pořadatelem 11. závodu bylo Vrchlabí a jako shromaždiště vybralo horní stanici lyžařského vleku v Debrném. Svoje první double získali Tomáš a Štěpán Kučerovi ziskem 1. a 2. místa, na přírodní stupně vítězů dále vystoupili Lucie Pacholíková a Kuba Janata (2. místo), Jana Jiroutová, Katka Kalenská a Petr Jezdinský (3. místo).

Všechny zájemce o vyzkoušení orientačního běhu zveme v pondělí 27.října 2008 na závěrečný závod Podkrkonošské ligy v orientačním běhu, který proběhne v okolí školy.

Fotografie – Vítězná štafeta Východočeské oblasti na Mistrovství republiky

Fotografie – Double bratrů Kučerových

Fotografie – Shromaždiště Českého poháru štafet v Borovnici

Lehká atletika

Cenný úspěch si připsal i člen oddílu lehké atletiky SK Studenec Marek Uvizl, který hostuje v družstvu AC Syner Turnov a společně s ním získal na celostátním finále v Břeclavi mistrovský titul v družstvech dorostu.


V těchto dnech uvažuje Obec Studenec o navázání přátelských vztahů s podtatranskou obcí Zuberec a tato skutečnost vyvolává trochu nostalgické vzpomínky na vzájemná setkávání Studenců z okresu Semily a z okresu Třebíč.

Počátek spolupráce se datuje k lednu 1985, kdy tehdejší oddíl kopané při TJ Studenec oslovil třebíčský Studenec s nabídkou vzájemných dvoudenních výměnných zájezdů (jako jediného z českých a moravských Studenců s fungujícím oddílem kopané). V dubnu 1985 přišla odpověď Jaromíra Rejtara, tehdejšího předsedy oddílu kopané při TJ Studenec, který jménem TJ uvítal naší nabídku a záhy byl domluven i první termín návštěvy našich fotbalistů na Moravě, který byl stanoven na víkend 6. až 7. července 1985.

Dopolední program byl věnován prohlídce Studence a okolí s návštěvou dalešické elektrárny a Třebíče, odpoledne sehráli své zápasy dorostenci, kteří podlehli svému soupeři 1:2 (branka Leoš Zahradník), a muži, kteří dopadli ještě o branku hůře 1:3 (branka Zdeněk Povr).

O rok později přijeli naši přátelé ze Studence do Podkrkonoší a veškeré sportovní a společenské záležitosti zahalila sobotní tragická nehoda, při níž zahynul jeden z nejnadanějších hráčů ve studenecké fotbalové historii Petr Kubát, černou tmou.

V roce 1987 se podkrkonošskému Studenci dařilo především sportovně, neboť zvítězili muži 1:0, místo dorostenců i internacionálové 5:3 (památný gól hlavou vstřelil Jirka Dostálek) a v neděli se k překvapení všech sešly i ženy a zápas skončil smírně 1:1 za perfektního výkonu Honzy Erbena coby asistenta na lajně. Nakonec toto utkání položilo základ následné kapitole ženské kopané v obou oddílech, v tom třebíčském ještě úspěšně pokračuje a jejich dívky hrají druhou nejvyšší soutěž (v letošním roce byly ve Studenci na soustředění).

Druhá návštěva našich přátel ze Studence se již vydařila, i když herně byli spokojenější domácí. Jediný bod na Moravu si odvezli internacionálové za remízu 3:3 (všechny tři branky vstřelil Jarda Hák), muži zvítězili 2:1 brankami Milana Hanzlíka a Pepy Jebavého, jedinou branku v zápase žen vstřelila Blanka Korotvičková.

Na další návštěvu Studence dokonce vyrazila studenecká výprava na kolech a řada Studenečáků se vzájemně navštěvovala. Postupně se však „výprava“ fotbalistů na Moravu dávala těžko dohromady a posledního zájezdu se zúčastnilo více nefotbalistů. Poslední podařenou akcí byly oslavy 80. výročí SK Studenec v roce 2003, kdy jsme pozvali studenecké fotbalisty na tuto akci a internacionálové sehráli přátelský zápas a muži se zúčastnili Memoriálu Karla Kuříka.

K pokračování další spolupráce musí získat převahu chtít nad vším ostatním.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Dorostenci SK Studenec (v tmavých dresech) v roce 1985 ve Studenci
Zleva: stojící Tomáš Kuřík, v podřepu Roman Benecký, Petr Kubát, Petr Vancl, Leoš Zahradník, Vašek Vancl, Jarda Vydra, Sváťa Čech, Martin Nedomlel, Luděk Stránský, Roman Štefan

Orel Studenec – volejbal

Ženy

Ženské béčko má za sebou podzimní část sezóny. Tým, v němž se především mladší hráčky rozehrávají pro účinkování v A-týmu, si nevedl vůbec špatně, po podzimu mu patří 8. příčka, ale drží těsný kontakt se středem tabulky.

Tabulka krajského přeboru 2. třídy žen po podzimní části
1. Baník Žacléř1817153:635
2. Lokomotiva Trutnov1817152:1135
3. Sokol Bílá Třemešná1814444:1832
4. TJ Lánov189933:3127
5. TJ Červený Kostelec189934:3327
6. TJ Jičín1861228:4224
7. Sokol Dřevěnice1861225:3924
8. Orel Studenec „B“1861222:4324
9. Harant Pecka1851320:4223
10. Jiskra Hořice v Podkrkonoší181175:5119

11. 10. vstoupily do soutěže další naše týmy. Kadetky se představily na prvním turnaji doma ve Studenci a ženské áčko zahájilo svoje účinkování v 1. třídě v Hronově. Výsledky byly známy až po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje.

Minižákyně

Poprvé máme v krajském přeboru také družstvo minižákyň, na jehož přípravě se podílíme ve spolupráci se ZŠ ve Studenci. Děvčata mají za sebou 1. rok seznamování se s míčem, s volejbalem, … Proto výsledek není vůbec podstatný. Důležité je, že přicházejí do kontaktu se soupeřkami a je na nich hodně znát, jak jdou kupředu. Nejstarší hráčky soupeřek jsou až o 4 roky starší než hráčky našeho týmu. Po podzimní části skončilo naše družstvo poslední ve skupině, a tak se děvčata na jaře utkají o 13.–18. místo s družstvy: Náchod „A“, Kostelec n. O., Rychnov n. K. „B“, Třebechovice „A“ a „B“.

1. Rtyně v Podkrkonoší „A“1514128:229
2. Harant Pecka1513226:428
3. Rtyně v Podkrkonoší „B“158717:1623
4. Náchod „B“1551010:2220
5. Náchod „A“154119:2219
6. Orel ŠSK Studenec151144:2816

Turnaj smíšených družstev

Již potřinácté se sjela družstva na tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev. I přes nižší účast se letošní ročník velmi vydařil. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev a celý turnaj byl velmi vyrovnaný. Ze studeneckých družstev (kompletní družstvo ze Studence) se na stupně vítězů prosadilo pouze družstvo pořádajícího Orla, přesto i druhý v pořadí Fiš team měl v sestavě Studenečačky. Vítězem turnaje se stal jilemnický Harlej.

Hrálo se každý s každým, takže objektivita výsledků byla stoprocentní. Zde přinášíme vzájemné výsledky nejlepších 4 družstev:

Figury– Orel1:2 (15:11, 12:15, 8:15)
– Harlej0:2 (10:15, 8:15)
– Fiš team0:2 (12:15, 10:15)
Orel– Fiš team1:2 (15:11, 13:15, 9:15)
– Harlej0:2 (13:15, 7:15)
Harlej– Fiš team2:1 (16:14, 8:15, 15:11)

A takto vypadalo konečné pořadí (v závorkách uvedeni hráči ze Studence):

  1. Harlej Jilemnice
  2. Fiš team (Brožová Saša, Hájková Áňa, Nosková Lenka)
  3. Orel (Šikolová Lenka, Šikolová Mirka, Tauchmanová Jana, Chrtek Michal, Nedomlel Martin, Kuřík Víťa, Tauchman Víťa)
  4. Figury (Ulvrová Martina, Urbanová Lída, Mečíř Pavel, Mečíř Petr, Mečíř Petr st., Šimek Olda a Vrabec Ctibor)
  5. STS Chvojkovice Brod (Vrchlabí)
  6. Kruhovka (Horáčková Eva, Horáčková Jana, Hylmarová Anna, Tauchmanová Jana, Hák Vilda, Vancl Jan)
  7. Benecko
  8. Kundratice

Skleněné figurky volejbalistů od sponzora Václava Stránského získali dle hodnocení všech týmů:

Volejbalový program
1. 11.10.00ženyOrel Studenec „A“ – SK Nové Město nad Metují
8. 11.10.00ženyOrel Studenec „A“ – TJ Sokol Staré Město
16. 11.10.00ženyOrel Studenec „A“ – VK Hronov
22. 11.9.00kadetkymistrovský turnaj v Trutnově
22. 11.10.00ženyTJ Sokol Hradec Králové – Orel Studenec „A“
29. 11.10.00ženyOrel Studenec „A“ – Slavia HK „B“
6. 12.9.00kadetkymistrovský turnaj v Třebechovicích
6. 12.9.00ženySK Rubena Náchod – Orel Studenec „A“
13. 12.10.00ženyOrel Studenec „A“ – Orel HK

OBEC STUDENEC SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PŘEDVÁNOČNÍ:

„POHOŠTĚNÍ OBECNÍ POLÉVKOU“

Kdy: SOBOTA 6. PROSINCE 2008

Místo konání: PARKOVIŠTĚ PŘED SOKOLOVNOU

Čas zahájení: OD 14.00 HODIN

Program: BUDE UPŘESNĚN NA PLAKÁTECH VE VÝVĚSNÍCH SKŘÍNÍCH

OBČERSTVENÍ NEJEN V PODOBĚ „OBECNÍ POLÉVKY“ PO DOBU CELÉ AKCE ZAJIŠTĚNO


Fotografie na zadní straně – Noví prvňáčci

Studenecký zpravodaj 5/2008

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 23. listopadu 2008

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.